Κάθε τέλος εναλλάσσεται με μια νέα αρχή... και κάθε αρχή φτάνει κάποια στιγμή στο αποκορύφωμά της, λίγο πριν διαδεχθεί το τέλος. Κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει και με τον κύκλο των εκλείψεων. Οι ηλιακές και οι σεληνιακές εκλείψεις πραγματοποιούνται συχνά σε ζεύγη, εναλλάσσοντας τις ενέργειες. Ο Ήλιος αντιπροσωπεύει την προσωπική μας ενέργεια και την ανάγκη μας να αναδειχθούμε και να λάμψουμε` ενώ η Σελήνη αντιπροσωπεύει το συναισθηματικό μας κόσμο και μάς υπογραμμίζει καταστάσεις που αφορούν κυρίως αυτό το επίπεδο. Οι εκλείψεις συνήθως έχουν τη φήμη ενός κακού οιωνού, αν και οι μελετητές της αστρολογίας διαπιστώνουν πως δεν πρόκειται απαραίτητα για κάποιο κατακλυσμικό γεγονός` οι εκλείψεις μπορούν να μάς φέρουν αντιμέτωπους με στιγμές ευκαιρίας και αποκάλυψης, σύμφωνα πάντα με τη φύση της κάθε έκλειψης αλλά και το γενικότερο ρόλο που διαδραματίζει στο γενέθλιο χάρτη μας. Κάθε έκλειψη υποδεικνύει στην ουσία ένα σημείο αλλαγής` και όλοι γνωρίζουμε πως οι αλλαγές είναι συχνά απαραίτητες ώστε να εξασφαλίσουμε μια συνεχή σταθερότητα.

Το 2013 μάς επιφυλάσσει 5 ενδιαφέρουσες εκλείψεις, οι οποίες θα μάς ταρακουνήσουν τόσο όσο χρειάζεται ώστε να είμαστε σε θέση να περάσουμε από ένα επίπεδο εξέλιξης και ωριμότητας, σε ένα άλλο, ανώτερο. Αν λάβουμε υπ' όψιν ότι οι εκλείψεις πραγματοποιούνται κυρίως στον άξονα Ταύρου / Σκορπιού, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως το βασικό ζητούμενο -εκτός των επί μέρους αιτημάτων της κάθε έκλειψης- είναι να ανακάμψουμε συναισθηματικά και να αναγεννηθούμε εσωτερικά, απαλλαγμένοι από φοβίες και ανασφάλειες. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε πως το 1994-95 επαναλήφθηκε ένας κύκλος εκλείψεων στον ίδιο άξονα, επομένως οι μελετητές της αστρολογίας θα μπορούσαν να ανατρέξουν στην περίοδο εκείνη για περαιτέρω πληροφορίες που θα μπορούσαν να αντλήσουν, ώστε να προβούν στα προσωπικά τους συμπεράσματα.

Τα γεγονότα που μπορεί να προκύψουν στον καθέναν από εμάς ποικίλλουν, σύμφωνα