30.12.07

ΚΑΡΜΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 2008 ΙΧΘΥΣ

Σε προηγούμενες ζωές διοχετεύσαμε μεγάλα ποσά ενέργειας στην

οικοδόμηση της ελευθερίας σε ατομικό επίπεδο ή σε ομαδικό επίπεδο

και στο να επιφέρουμε κοινωνική αλλαγή.

Στην θετική πλευρά αντισταθήκαμε στην λαχτάρα να επιβάλλουμε

την δική μας βούληση στους ομότιμούς μας και υπήρξαμε πρόθυμοι να

ακολουθήσουμε την παγκόσμια καθοδήγηση, αποδεχόμενοι τις αλλαγές

και τις παρεμποδίσεις όπου αυτές ήταν αναπόφευκτες.

Στην αρνητική πλευρά είναι πιθανόν να εκφράσαμε μια παθολογική ανάγκη να επιβάλλουμε στην κοινότητά μας ή στην κοινωνία μας την δική μας εικόνα γύρω από την αλήθεια και σε μερικές

περιπτώσεις μπορεί να μπλεκτήκαμε σε βίαιες πολιτικές ή

επαναστατικές διαμάχες. Μπορεί να αποκτήσαμε μια ψύχωση σχετικά

με την διατήρηση της θέσης αρχηγίας μας ανάμεσα στους συνεταίρους

μας και μπορεί να αντιδράσαμε αμείλικτα και μοχθηρά σε προσπάθειες

να πάρουν τον έλεγχο από τα χέρια μας.

Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να ενεργούμε

σαν εργαλεία της παγκόσμιας βούλησης στο να επιφέρουμε κοινωνική

αλλαγή και όχι στο να επιχειρήσουμε να επιβάλλουμε τις κοινωνικές

μας ιδέες στους άλλους. Πράττοντας με αυτό τον τρόπο κερδίζουμε

την πρόσβαση στην παγκόσμια θεραπευτικη δύναμη και την ευκαιρία

να βοηθήσουμε στο να προκληθεί θετική μεταβολή στην κοινωνία.

Το κάρμα: 2008

1. Ως προς το βαθμό που κατέχουμε καλή αντίληψη, θα

καταλαβαίνουμε ενστικτωδώς πότε είναι αναγκαίο το να

αποχωριστούμε τους υπάρχοντες φίλους για να κάνουμε νέους, ή πότε

να κάνουμε αλλαγές στις κοινωνικές μας δραστηριότητες για να

αποφύγουμε την στασιμότητα.

- Ως προς το βαθμό που είμαστε ικανοί να απαλλαχτούμε από

φθαρμένες στάσεις και μορφές συμπεριφοράς, θα βρούμε σχετικά

εύκολο το να προσαρμοστούμε:

- σε περίπτωση απώλειας φίλων ή σε περίπτωση αποχωρισμού από

φίλους,

- σε δραστικές αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες ή στην

ισορροπία της πολιτικής δύναμης,

και να αναγνωρίζουμε και να αποβάλλουμε αισθήματα βαθειάς

θλίψης ή μνησικακίας που απορρέουν από τα παραπάνω.

- Ως προς το βαθμό που είμαστε ικανοί να λειτουργήσουμε σαν

κανάλια θείας ενέργειας:

- είναι πιθανόν να ασκούμε μια χαρισματική επιρροή πάνω στους

φίλους και στους γνωστούς μας, και συνεπώς μπορεί να

ανέλθουμε σε μια θέση ισχύος μέσα στην ομάδα, στη κοινότητα

ή στην κοινωνία μας, και σε μερικές περιπτώσεις μέσα στο

χώρο της πολιτικής,

- θα κατέχουμε τη δύναμη να θεραπεύουμε διαμέσου της

κοινωνικής αλλαγής, δηλ. θα έχουμε τη δυνατότητα να

επιφέρουμε θετική μεταβολή στο κοινωνικό μας περιβάλλον λόγω

των πολιτικών ή κοινοτικών μας δραστηριοτήτων,

- μπορεί να ελκυόμαστε περισσότερο σε ομάδες που βασίζονται

στον αυτο-μετασχηματισμό ή στη πνευματική θεραπεία.

2. Ως προς το βαθμό που δεν είμαστε ακόμα εναρμονισμένοι με την

παγκόσμια βούληση και φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον έλεγχο του

πεπρωμένου μας:

- μπορεί να βιώνουμε έναν ενδόμυχο φόβο μήπως χάσουμε τα

δικαιώματά μας μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε,

- μπορεί να βιώνουμε μια αίσθηση ανασφάλειας μέσα στην ομάδα

των ομοτιμών μας εξαιτίας του φόβου μήπως ντροπιαστούμε ή

μήπως χάσουμε τον υποτιθέμενο έλεγχο που ασκούμε στους

άλλους. Αυτή η αίσθηση ανασφάλειας μπορεί να κάνει την

εμφάνισή της σαν αμυντικότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης και σαν

τάση να είμαστε επιφυλακτικοί προς τους άλλους σε ομαδικό

επίπεδο και να αισθανόμαστε έτσι κοινωνικά απομονωμένοι.

- Οπου κατά το παρελθόν έχουμε γίνει αλύγιστοι όσον αφορά τις

κοινωνικές / πολιτικές μας πεποιθήσεις ή έχουμε επιχειρήσει να

επιβάλλουμε αυτές τις πεποιθήσεις στους άλλους:

- σαν μέρος μια γενιάς που γεννήθηκε με έναν προσανατολισμό

Ουρανού-Πλούτωνα, μπορεί να βρεθούμε κάτω από την

κυριαρχία ενός πολιτικού συστήματος το οποίο απειλεί την

προσωπική μας ελευθερία ή τα δικαιώματα της ομάδος μας,

- ωστόσο, όσοι από εμάς έχουμε τον Πλούτωνα στον Ενδέκατο

Οίκο ή έχουμε έναν πλανήτη στον Υδροχόο σε γωνία με τον

Πλούτωνα είναι πιο πιθανόν να αντιμετωπίσουμε το κάρμα τού

να υποχρεωθούμε να εγκαταλείψουμε τη δύναμη που έχουμε μέσα

στην ομάδα ή στην κοινότητά μας,

- σε γενικές γραμμές είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουμε

διαρκείς χωρισμούς από τους φίλους ή τους γνωστούς,

- μπορεί να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στο να αναγνωρίσουμε

και να εκφορτίσουμε αισθήματα θυμού και βαθειάς θλίψης που

απορρέουν από την απώλεια φίλων ή από την παρεμπόδιση της

θελήσεώς μας σε θέματα που αφορούν την ομάδα ή την

κοινότητα. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στη

δημιουργία πικρίας και σε μερικές περιπτώσες στη δημιουργία

ασθένειας.

Η πρόκληση: 2008

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές

μορφές προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που

μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα της ανασφάλειας ή των

αναστατώσεων στην κοινωνία, στην κοινότητα ή στον κύκλο στον

οποίο ανήκουμε.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο καθοδηγούμαστε από την επιθυμία να

ακολουθήσουμε την παγκόσμια βούληση - σαν αντίθεση προς την

επιθυμία για προσωπική δύναμη - κατά την εργασία μας μέσα στην

κοινωνία ή στην τοπική μας κοινότητα.

4. Να ξεπεράσουμε τον φόβο της απώλειας ελέγχου, να μάθουμε να

εμπιστευόμαστε και να ανοιγόμαστε περισσότερο στους άλλους σε

επίπεδο ομάδας.

5. Να φυλαγόμαστε από το να φανερώνουμε - και να αποδίδουμε σε

άλλους - δυσάρεστες κοινωνικές στάσεις τις οποίες δε μπορούμε να

αναγνωρίσουμε ή φοβόμαστε να εκφράσουμε στους άλλους.

6. Να αντιμετωπίσουμε, να εκφορτίσουμε και να μεταλλάξουμε τα

"αρνητικά" αισθήματα που απορρέουν από την παρεμπόδιση της θελήσεώς μας σε θέματα που αφορούν την ομάδα ή την κοινότητα. Οι μελέτες και οι θεραπείες αυτο-αντίληψης, και η συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες θα μας βοηθήσουν σε αυτόν το σκοπό.

ΚΑΡΜΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 2008 ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Σε προηγούμενες ζωές αναπτύξαμε πολύ ισχυρά ιδανικά τόσο για

τους εαυτούς μας όσο και για την ανθρωπότητα σαν σύνολο. Στη

θετική πλευρά αποφύγαμε τον φανατισμό ή τις έμμονες ιδέες όσον

αφορά τον τρόπο και την ταχύτητα με την οποία έπρεπε να λάβει

χώρα η βελτίωση. Στην αρνητική πλευρά ο ιδεαλισμός μας είχε γίνει

ψύχωση υπό την έννοια ότι αισθανόμασταν υποχρεωμένοι να

εκφράσουμε τα ιδανικά μας με τους δικούς μας όρους και χωρίς να

λαμβάνουμε υπόψη τους άλλους. Οπου η άποψη των άλλων για την

τελειότητα διέφερε από την δική μας μπορεί να επιχειρήσαμε να

τους προσηλυτίσουμε στον δικό μας τρόπο σκέψης, σε μερικές

περιπτώσεις με την χρήση βίας. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να

εκφράσαμε τα φανατικά ιδανικά μας με μια πίεση να προσφέρουμε τις

υπηρεσίες μας προς τους άλλους έτσι όπως εμείς πιστεύαμε πως

έπρεπε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματική τους ευημερία.

Ακόμα, σε άλλες περιπτώσεις, ο έμμονος ιδεαλισμός μας μπορεί να

εκφράστηκε μέσω μιας τυραννικής λαχτάρας να ξεφύγουμε από την

πραγματικότητα μέσω των ναρκωτικών, του αλκοόλ, της υποχώρησης,

της φαντασίωσης ή της αυτοκτονίας. Υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να

είχαμε επιζητήσει να επαυξήσουμε την προσωπική μας δύναμη μέσω

της εξαπάτησης, της προδοσίας ή της δολιότητος.

Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να παίζουμε

το ρόλο μας στο να φέρουμε περισσότερη ομορφιά στον κόσμο όχι

μέσω του φανατικού ιδεαλισμού αλλά μέσω της ανάπτυξης της

εναρμονήσεώς μας με την παγκόσμια βούληση. Μια και τα προσωπικά

ιδανικά του κάθε ατόμου μπορούν να καθρεπτίζουν ένα μέρος της

τελειότητος για την οποία προορίζεται η ανθρωπότητα, μόνο μέσω

της παγκόσμιας θέλησης μπορεί να γίνει πραγματικότητα μια τέτοια

τελειότητα.

Το κάρμα: 2008

1. Ως προς το βαθμό που κατέχουμε καλή αυτο-αντίληψη θα είμαστε

γρήγοροι στο να ξεχωρίζουμε πότε ο υπερβολικός ιδεαλισμός απειλεί

την ισορροπημένη λειτουργία μας, και θα είμαστε ικανοί να

παραμερίζουμε αμέσως φθαρμένες πνευματικές φιλοδοξίες.

- Θα βρούμε σχετικά εύκολο το να αναγνωρίζουμε και να

εκφορτίζουμε αισθήματα απογοήτευσης, θλίψης ή θυμού που απορρέουν

από καταστάσεις στις οποίες τα ιδανικά μας παρεμποδίστηκαν ή που

υποφέραμε από εγκαταλείψεις, απάτες ή προδοσίες.

- Ως προς το βαθμό που είμαστε εναρμονισμένοι με την παγκόσμια

βουληση:

- θα διαχέουμε ένα μουσικό χάρισμα με το οποίο θα

προσελκύουμε σαν μαγνήτες άλλους προς το μέρος μας,

- έχουμε τη δυνατότητα να βιώνουμε ισχυρές διαλογιστικές /

πνευματικές εμπειρίες (α) με τις οποίες εμείς οι ίδιοι

μετασχηματιζόμαστε και (β) με τις οποίες είμαστε ικανοί να

αλλάξουμε το περιβάλλον μας,

- μπορεί επίσης να εκφράζουμε θεραπευτικές δυνάμεις μέσα στα

πλαίσια

- των πνευματικών ικανοτήτων / της διαμεσότητας,

- της εργασίας στα ιδρύματα,

- της ενασχόλησης με τους ανάπηρους ή τους απόκληρους,

- της ενασχόλησης με όσους υποφέρουν από έμμονα προβλήματα

φυγής,

- των εμπνευσμένων καλλιτεχνικών / μουσικών δημιουργημάτων.

2. Ως προς το βαθμό που δεν είμαστε ακόμα εναρμονισμένοι με την

παγκόσμια βούληση και ανησυχούμε μήπως χάσουμε τον έλεγχο μπορεί

να φοβόμαστε:

- μήπως πρέπει να επανεκτιμήσουμε τα ιδανικά μας,

- μήπως χάσουμε το στήριγμα της φυγής που μας επιτρέπει να

αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε τα ιδανικά μας,

- να εκφράσουμε ανοιχτά τις απογοητεύσεις μας, τη θλίψη μας

και την ενοχή μας - και έτσι τα πνευματικά μας ιδανικά -

επειδή αισθανόμαστε ευάλωτοι,

- τις πνευματικές δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να χάσουμε

τον έλεγχο.

- η επακόλουθη αμυντικότητα και η αυτοκαταπίεση μπορεί να έχει

σαν κατάληξη συναισθηματική ένταση και μια αίσθηση

πνευματικής απομόνωσης.

- Οπου κατά το παρελθόν απογοητεύαμε τους άλλους από συνήθεια,

μπορεί τώρα να υποφέρουμε από βαθειές απογοητεύσεις σαν

αποτέλεσμα πράξεων εξαπάτησης, προδοσίας ή δολιότητας από τη

μεριά των άλλων.

- Ως προς το βαθμό που τα ιδανικά μας έγιναν έμμονα και

επιχειρήσαμε κατά το παρελθόν να επιβάλλουμε τα ιδανικά μας στους

άλλους:

- μπορεί να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις στις οποίες είμαστε

υποχρεωμένοι να επανεξετάσουμε τις υπάρχουσες ιδέες μας ή

καταστάσεις στις οποίες άλλοι επιχειρούν να επιβάλλουν τα

δικά τους ιδανικά σε εμάς. Οσον αφορά τα σημεία ανάμεσα στον

Ποσειδώνα και στον Πλούτωνα, συγκεκριμένες γενιές από εμάς

θα ζήσουν μέσα σε συνθήκες τέτοιες που αμφισβητούν αυτά που

εμείς πιστεύουμε ότι είναι σωστά. Για παράδειγμα, όσοι

γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1890, των οποίων οι χάρτες

εμφάνιζαν την σύζευξη Ποσειδώνα-Πλούτωνα, έζησαν μέσα σε μία

περίοδο όπου πρόσωπα όπως ο Μαο Τσετούνγκ και ο Αδόλφος

Χίλτερ συμβόλιζαν πολύ διαφορετικά ιδανικά τα οποία και

επιχειρούσαν να επιβάλλουν στον κόσμο γενικά. Σε ένα πιο

ατομικό επίπεδο, όσων από εμάς οι χάρτες περιλαμβάνουν το

Πλούτωνα στον Δωδέκατο Οίκο ή έναν πλανήτη στους Ιχθύες που

βρίσκεται σε γωνία με τον Πλούτωνα, μπορεί να βιώσουμε

τραυματικά γεγονότα στην προσωπική μας ζωή τα οποία

προκαλούν βαθειά συναισθηματική στεναχώρια, και

τοιουτοτρόπως μας προκαλούν να αντιμετωπίσουμε τα ιδανικά

μας, και σε μερικές περιπτώσεις τέτοια γεγονότα μπορεί να

περιλαμβάνουν διαστήματα απομόνωσης από τη δεσπόζουσα τάση

της κοινωνίας.

- μπορεί να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στο να αναγνωρίσουμε

και να εκφορτίσουμε αισθήματα ενοχής, βαθειάς θλίψης ή θυμού

που απορρέουν από χτυπήματα κατά ή προδοσία προς τα ιδανικά

μας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία έντασης

και σε μερικές περιπτώσες στη δημιουργία φυσικής ή

πνευματικής ασθένειας. Η τάση να καταπιέζουμε τα αισθήματά

μας κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξερεθίσει υπάρχουσες

τάσεις φυγής (ναρκωτικά, αλκοόλ κ.λπ.).

Η πρόκληση: 2008

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές

μορφές προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που

μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα:

- της παθολογικής μεμψιμοιρίας ή της τάσεως φυγής,

- της αίσθησης πνευματικής απομόνωσης,

- της εξαπάτησης και της δολιότητας από της μεριά των άλλων,

- των ασθενειών ή των κρίσεων που προσωρινά μας αποκόπτουν από

τη δεσπόζουσα τάση της ζωής, βλέποντάς τες σαν ευκαιρίες για

συμβιβαστούμε με τους εσωτερικους μας εαυτούς.

3. Να ελλατώσουμε την πνευματική μας αμυντικότητα και να

ανοίξουμε πιο πολύ τους εαυτούς μας στους άλλους κατά την έκφραση

των ιδανικών μας, των απογοητεύσεων και των στεναχώριων μας.

4. Να φυλαγόμαστε από το να φανερώνουμε - και να αποδίδουμε σε

άλλους - δυσάρεστο ιδεαλισμό ή μια τάση φυγής που δε μπορούμε να

αναγνωρίσουμε ή που φοβόμαστε να εκφράσουμε στους άλλους.

5. Να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε, να εκφορτίσουμε και να

μετασχηματίσουμε τα "αρνητικά" συναισθήματα που απορρέουν από τις

απογοητεύσεις του παρελθόντος.

6. Να αναλογιστούμε αν οδηγούμαστε από την επιθυμία να

λειτουργήσουμε σύμφωνα με την παγκόσμια βούληση - σαν αντίθεση

προς την προσωπική θέληση - κατά τις επιχειρήσεις μας να κάνουμε

τα ιδανικά μας πραγματικότητα.

ΚΑΡΜΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 2008 ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ

Σε προηγούμενες ζωές έχουμε αναπτύξει τη θέλησή μας, το

κουράγιο μας και το σθένος μας μέχρι το βαθμό που υπήρξαμε

ικανοί να αντιμετωπίσουμε άφοβα κάθε στόχο με μέγιστα επίπεδα

ενέργειας. Πράτοντας έτσι, στη θετική πλευρά καθοδηγηθήκαμε από

τις παγκόσμιες δυνάμεις έτσι όπου η θέλησή μας παρεμποδίστηκε

αποδεχτήκαμε το γεγονός αυτό σαν κάτι που είχε ουσιώδες λόγο για

να συμβεί και συνεπώς υποκείψαμε με ευγένεια. Στην αρνητική

πλευρά μας βασάνιζε η υπόθεση της νίκης, γεγονός που μπορεί να

μας οδήγησε στο να καταστρέψουμε αδίστακτα ότι έμπαινε ανάμεσα σε

εμάς και την νίκη και στο να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της

προσωπικότητάς μας ή την σωματική μας ισχύ για να αποδείξουμε πως

είμαστε πιο ισχυροί από τους άλλους. Στην περίπτωση της ήττας

είναι πιθανόν να έχουμε τρέψει αισθήματα πικρίας και εχθρότητας ή

να έχουμε διαπράξει πράξεις εκδίκησης, τείνοντας πάντα να

ρίχνουμε το φταίξιμο για τις δυσκολίες μας σε εξωτερικές

καταστάσεις και όχι στο δικό μας πείσμα.

Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να

εγκαταλείπουμε εγωιστικούς στόχους για χάρη του παγκόσμιου

καλού. Ετσι έπρεπε να μάθουμε την σπουδαιότητα του να παραδίδουμε

τις διαμάχες στην παγκόσμια βούληση και να μην επιχειρούμε να τις

ρυθμίσουμε έτσι όπως νομίζουμε ότι πρέπει, μια και μόνο με αυτό

τον τρόπο μπορεί να λυθεί το θέμα προς όφελος όλων των

ενδιαφερομένων.

Το κάρμα: 2008

1. Ως προς το βαθμό που είμαστε εναρμονισμένοι με την παγκόσμια

βούληση:

- είναι πιθανόν να έχουμε μια μαγνητική προσωπικότητα,

σεξουαλικά χαρίσματα και ασυνήθιστο φυσικό σφρίγος,

- θα είμαστε ικανοί να αντιλαμβανόμαστε πότε χρειάζονται

δραστικές αλλαγές πορείας στη ζωή μας και να προχωρούμε σε

τέτοιες αλλαγές χωρίς να νιώθουμε την ανάγκη να κοιτάξουμε

πίσω,

- έχουμε την ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να εκφορτίζουμε

αισθήματα θυμού και βαθειάς θλίψης που βιώνουμε σε καιρούς

προσωπικής ήττας,

- έτσι έχουμε διατηρήσει υψηλά επίπεδα ενέργειας τα οποία μας

επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας,

- μπορεί να επεκτείνουμε αυτή την ικανότητα με τη μορφή της

πνευματικής θεραπείας με την οποία είμαστε ικανοί να

αποσύρουμε και να εξαλείφουμε τις αρνητικές δυνάμεις που

υπάρχουν στους άλλους. Από όλους τους συνδέσμους του

Πλούτωνα είναι ο σύνδεσμος Αρη-Πλούτωνα που παίζει τον

μεγαλύτερο ρόλο στο ενδεχόμενο θεραπευτικής ικανότητας μια

και υπονοεί την πιθανότητα εναρμονίσεως της ίδιας μας της

υπάρξεως με την παγκόσμια θεραπευτική δύναμη.

2. Ως προς το βαθμό που δεν είμαστε ακόμα εναρμονισμένοι με την

παγκόσμια βούληση και φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον έλεγχο του

πεπρωμένου μας:

- μπορεί να υποφέρουμε από σημαντική συναισθηματική φόρτιση

όποτε βρεθούμε αναμεμιγμένοι σε καταστάσεις νίκης-ήττας,

εξαιτίας ενός ενδόμυχου φόβου μήπως η θέλησή μας

εξουδετερωθεί,

- μπορεί να αποφεύγουμε την έκφραση των ενδότερων επιθυμιών

και κινήτρων μας επειδή αισθανόμαστε τρωτοί και έτσι

υποφέρουμε από μια αίσθηση προσωπικής απομόνωσης,

- το επακόλουθο άγχος μπορεί να οδηγήσει σε σωματικά και

πνευματικά προβλήματα και σε περιοδικά, ανεξέλεγκτα

ξεσπάσματα.

- Οπου κατά το παρελθόν έχουμε χρησιμοποιήσει τη θέλησή μας για

να εξουδετερώσουμε τους άλλους για προσωπικό κέρδος, μπορεί τώρα

να συναντήσουμε άτομα, όπως τον πατέρα μας ή τον σύντροφό μας,

που είναι υπερβολικά δυναστικοί, επιχειρούν να καταβάλλουν τη

θέλησή μας, ή τονίζουν το ανώτερο φυσικό τους σθένος μέσω

σωματικής ή σεξουαλικής βίας προς εμάς.

- Ως προς το βαθμό που έχουμε γίνει αλύγιστοι εξαιτίας της

ανάγκης μας να γίνεται αυτό που θέλουμε εμείς:

- σε κάποιο σημείο στη ζωή μας μπορεί να υποβληθούμε σε ήττα

με την οποία η θέλησή μας εξουδετερώνεται από άλλα άτομα ή

απλώς από τις καταστάσεις,

- μπορεί να υποφέρουμε από σωματικές βλάβες που μας

επιβάλλονται θεληματικά ή τυχαία.

- μπορεί να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στο να αναγνωρίσουμε και

να εκφορτίσουμε αισθήματα θυμού και βαθειάς θλίψης που

απορρέουν από την παρεμπόδιση της θελήσεώς μας, που μπορεί να

οδηγήσουν στη δημιουργία πικρίας και σε μερικές περιπτώσες

στη δημιουργία ασθένειας.

Η πρόκληση: 2008

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές

μορφές προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που

μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα της ανασφάλειας και της

έντασης, της δυνάστευσης από τους άνδρες, της ήττας ή της

απώλειας.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο καθοδηγούμαστε από την επιθυμία να

λειτουργήσουμε σύμφωνα με την παγκόσμια βούληση - σαν αντίθεση

προς την επιθυμία για προσωπική δύναμη - στη χρησιμοποίηση της

ενεργητικότητάς μας και της ζωτικής μας δύναμης.

4. Να ξεπεράσουμε τον φόβο της απώλειας ελέγχου, να μάθουμε να

εμπιστευόμαστε και να ανοίγουμε τους εαυτούς μας περισσότερο στην

έκφραση των ενδότερων επιθυμιών και κινήτρων μας.

5. Να φυλαγόμαστε από το να φανερώνουμε - και να αποδίδουμε σε

άλλους - δυσάρεστες στάσεις ή μορφές συμπεριφοράς τις οποίες δεν

μπορούμε να αναγνωρίσουμε ή φοβόμαστε να εκφράσουμε στους άλλους.

6. Να αντιμετωπίσουμε, να εκφορτίσουμε και να μεταλλάξουμε τα

"αρνητικά" αισθήματα που απορρέουν από την παρεμπόδιση της

θελήσεώς μας. Οι μελέτες και οι θεραπείες αυτο-αντίληψης, και η

συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες θα μας βοηθήσουν σε αυτόν το

σκοπό.

ΚΑΡΜΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 2008 ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Στις προηγούμενες ζωές έχουμε συγκεντρώσει πολύ ενέργεια στο

να αναπτύξουμε τα διανοητικά και λεκτικά μας χαρίσματα.

Στην θετική πλευρά έχουμε υπάρξει πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουμε τις πνευματικές και λεκτικές μας ικανότητες για το παγκόσμιο καλό και να αλλάξουμε τις πνευματικές μας στάσεις όπως και όταν αυτό ήταν κατάλληλο.

Στην αρνητική πλευρά είναι πιθανόν να έχουμε χρησιμοποιήσει τα

πνευματικά και λεκτικά μας χαρίσματα για να επαυξήσουμε την

προσωπική μας δύναμη και έχουμε θέσει υπερβολική έμφαση στο να

αποδείξουμε πως είμαστε ισχυρότεροι από τους άλλους στις

συλλογικές και δημόσιες συζητήσεις. Ετσι είμαστε επιρρεπείς στο

να θέτουμε την θέλησή μας ενάντια στους άλλους σε αμείλικτη και

αδίστακτη λογομαχία και να εκθέτουμε την πνευματική αδυναμία των

άλλων έτσι ώστε να αποδείξουμε την δική μας ανωτερότητα. Είναι

πιθανόν να έχουμε επίμονα αρνηθεί να αλλάξουμε τις πνευματικές

μας στάσεις, ακόμα και όπου τέτοια επιμονή υπήρξε επιζήμια για

την καλή μας υγεία και τείναμε στο να κατηγορήσουμε εξωτερικές

πηγές, αντί τους εαυτούς μας, για τα προβλήματά μας.

Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να

χρησιμοποιούμε τις ικανότητές του πνεύματος και του λόγου μας

σύμφωνα με την παγκόσμια βούληση και όχι για να επαυξήσουμε την

προσωπική μας δύναμη. Πράττοντας με αυτό τον τρόπο αναπτύξαμε την

εναρμόνισή μας με την παγκόσμια δύναμη και την ικανότητά μας να

λειτουργούμε σαν θεραπευτές μέσω του γραπτού και προφορικού

λόγου.

Το κάρμα: 2008

1. Ως προς το βαθμό που κατέχουμε καλή αντίληψη και μια ικανότητα

για διάγνωση θα κατέχουμε τώρα άριστες ικανότητες διορατικότητας

οι οποίες μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε αμέσως τη ρίζα του κάθε

προβλήματος.

- Ως προς το βαθμό που είμαστε ικανοί και έτοιμοι να αποκόψουμε

τους δεσμούς μας με το παρελθόν, θα είμαστε ικανοί να εξαλείψουμε στείρες περιοχές της σκέψης μας αμέσως μόλις αυτές εξαντληθούν. Ενα διεισδυτικό, αδίστακτο πνεύμα αυτό του είδους μας διευκολύνει να καταπιανόμαστε συνεχώς με καινούργιες προκλήσεις αντί να παραμένουμε κολλημένοι στη ρουτίνα. Συγκεκριμένα μας εξοπλίζει για επιστημονική, ψυχολογική και παραεπιστημονική έρευνα.

- Ως προς το βαθμό που είμαστε ικανοί να λειτουργήσουμε σαν

κανάλια της παγκόσμιας ενέργειας:

- μπορεί να είμαστε χαρισματικοί συγραφείς και/ή ρήτορες,

- μπορεί να ανακαλύψουμε πως κατέχουμε την ικανότητα να

θεραπεύσουμε μέσω του γραπτού ή προφορικού λόγου, και αυτό

ιδιαίτερα στον τομέα των πνευματικών "ασθενειών" όπου μπορεί

να είμαστε πιο χρήσιμοι στους άλλους.

2. Ως προς το βαθμό που δεν είμαστε ακόμα εναρμονισμένοι με την

παγκόσμια βούληση και φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον έλεγχο:

- μπορεί να είμαστε επιρρεπείς στη πνευματική ένταση εξαιτίας

μιας τυρρανικής παρόρμησης να είμαστε στην κορυφή σε κάθε

προφορική ή πνευματική ανταλλαγή,

- μπορεί να αποφεύγουμε να εκφράσουμε την αληθινή μας γνώμη

εξαιτίας μιας αίσθησης τρωτότητας και υποφέρουμε έτσι από

πνευματική ένταση και από αισθήματα πνευματικής απομόνωσης,

- μπορεί να "καταλαμβανόμαστε" από ανησυχίες ή προβλήματα που

δεν μπορούμε να διώξουμε από το μυαλό μας,

- Οπου κατά το παρελθόν χρησιμοποιήσαμε τη θέλησή μας για να

εξουδετερώσουμε τους άλλους για την προσωπική μας υπεροχή, μπορεί

να τείνουμε προς λογομαχίες με άτομα που παρουσιάζουν ακριβώς τις

ίδιες τάσεις με εμάς - και έτσι να μπαίνουμε σε πικρές και

παρατεινόμενες μάχες πνευμάτων.

- Ως προς το βαθμό που ο τρόπος σκέψης μας είναι υπερβολικά

αυστηρός και αλύγιστος:

- μπορεί να αντιμετωπίζουμε δυσκολία στο να αναγνωρίζουμε

και να εκφορτίζουμε τα αισθήματα θλίψης και θυμού που

απορρέουν από την παρεμπόδιση της θέλησής μας στο διανοητικό

επίπεδο, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία πικρίας και σε

μερικές περιπτώσεις ασθένειας.

- μπορεί να είμαστε επιρρεπείς σε περιόδους στεναχώριας οι

οποίες μας εμποδίζουν από το να αναγνωρίσουμε που ο τρόπος

σκέψης μας υπήρξε λανθασμένος και να υποχωρήσουμε από την

άποψη των στάσεων και των ιδεών μας. Οσο περισσότερο

πολεμούμε αυτή τη στεναχώρια χωρίς να καταλαβαίνουμε πως η

αρχή της βρίσκεται στη δική μας ακαμψία, τόσο μεγαλύτερος θα

είναι ο πνευματικός μας πόνος.

Η πρόκληση: 2008

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές

μορφές προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που

μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα των διανοητικών

συγκρούσεων, της πνευματικής έντασης ή της στεναχώριας.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο καθοδηγούμαστε από την επιθυμία να

λειτουργήσουμε σύμφωνα με την παγκόσμια βούληση - σαν αντίθεση

προς την επιθυμία για προσωπική δύναμη - στον τρόπο που

χρησιμοποιούμε το πνεύμα μας και στον τρόπο που μιλούμε.

4. Να ξεπεράσουμε τον φόβο της απώλειας ελέγχου και να

ελλατώσουμε τις διανοητικές και λεκτικές μας άμυνες.

5. Να φυλαγόμαστε από το να φανερώνουμε - και να αποδίδουμε σε

άλλους - δυσάρεστες στάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να

αναγνωρίζουμε ή φοβόμαστε να εκφράσουμε στους εαυτούς μας.

6. Να αντιμετωπίσουμε, να εκφορτίσουμε και να μεταλλάξουμε τα

"αρνητικά" αισθήματα που απορρέουν από την παρεμπόδιση της

θελήσεώς μας στο διανοητικό επίπεδο. Οι μελέτες και οι θεραπείες

αυτο-αντίληψης, και η συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες θα μας

βοηθήσουν σε αυτόν το σκοπό.

ΚΑΡΜΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 2008 ΖΥΓΟΣ

Σε προηγούμενες ζωές έχουμε αναπτύξει δυνατά και ισχυρά

συναισθήματα τα οποία έχουν οδηγήσει σε μία από τις δύο

αποκρίσεις.

Στη θετική πλευρά έχουμε υπάρξει πρόθυμοι να εργαστούμε για το

παγκόσμιο καλό και να χρησιμοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη

για να βοηθήσουμε και να θεραπεύσουμε τους άλλους. Οπου έχουμε

βιώσει συναισθηματικές κρίσεις τις έχουμε αποδεχτεί σαν απαραίτητες για την ανάπτυξή μας. Μπορεί να έχουμε επίσης καταφέρει κάποια ικανότητα για αυτοέλεγχο, που μας διευκολύνει να εντοπίσουμε τη ρίζα του συναισθηματικού μας πόνου μέσα στους εαυτούς μας αντί να κατηγορούμε τους άλλους για τη δική μας θλίψη.

Στην αρνητική πλευρά έχουμε διοχετεύσει τη θέλησή μας στο να

επιτύχουμε και να διατηρήσουμε την δική μας συναισθηματική

ασφάλεια περιφρονώντας τους άλλους. Για να αποφύγουμε την

εγκατάλειψη των ανθρώπων ή των πραγμάτων στα οποία είμαστε

προσκολημένοι, μπορεί να έχουμε επηρεάσει προς δικό μας όφελος

τους άλλους, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειάς μας, στο να ενδώσουν στις επιθυμίες μας, γενικά με τη χρήση του συναισθηματικού εκβιασμού. Οταν η θέλησή μας εμποδίστηκε από τους άλλους ή από τη μοίρα, μπορεί να θρέψαμε αισθήματα μνησικακίας, ζήλιας και έχθρας για πολύ μεγάλο διάστημα, ενώ παραμέναμε τυφλοί ως προς τη συναισθηματική ακαμψία η οποία βρισκόνταν στην καρδιά των δυσκολιών μας.

Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να εναρμονίσουμε τους

εαυτούς μας με την παγκόσμια βούληση έτσι ώστε να βοηθηθούμε στο

να αποδεχτούμε τις συναισθηματικες αναστατώσεις που συμβαίνουν

στις ζωές μας. Ετσι αποκτούμε μια αληθινή αίσθηση ασφάλειας και αναπτύσουμε την ικανότητά μας να λειτουργούμε σαν κανάλια θείας θεραπευτικής δύναμης.

Το κάρμα: 2008

1. Ως προς το βαθμό που κατέχουμε καλή αντίληψη και μια ικανότητα

για διάγνωση, θα είμαστε προικισμένοι με βαθειά διορατικότητα

όσον αφορά τα δικά μας αλλά και των άλλων "κρυμμένα" "αρνητικά"

συναισθήματα τα οποία υπογραμμίζουν τόσα πολλά από τα πνευματικά

μας ή σωματικά μας προβλήματα.

- Ως προς το βαθμό που μπορέσαμε να αφήσουμε το παρελθόν πίσω

μας με το να εξαλλείψουμε φθαρμένες μορφές συμπεριφοράς, θα

βρούμε συγκριτικά εύκολο το να εξαλείψουμε τέτοια "αρνητικά"

συναισθήματα, γεγονός που μας επιτρέπει να αποφύγουμε τη

δημιουργία έντασης και ασθένειας, και να προσαρμοστούμε με

περισσότερη ετοιμότητα στις νέες καταστάσεις.

- Ως προς το βαθμό που έχουμε εναρμονιστεί με την παγκόσμια

βούληση και είμαστε ικανοί να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σαν

κανάλια ψυχικής ενέργειας:

- θα κατέχουμε ασυνήθιστη συναισθηματική δύναμη με την οποία

προσελκύουμε χαρισματικά άλλους προς το μέρος μας,

- μπορεί να κατέχουμε τη δύναμη να θεραπεύουμε με το να

μεταφέρουμε ενέργεια στο ψυχικό επίπεδο, ιδιαίτερα για να

βοηθήσουμε τους άλλους να ξεπεράσουν το δικό τους

συναισθηματικό τραύμα,

- Θα έχουμε ένα ισχυρό δεσμό με τη μητέρα μας, η οποία

αντιπροσωπεύει μια πηγή συναισθηματικής δύναμης και θεραπευτικής

ενέργειας.

2. Ως προς το βαθμό που δεν είμαστε ακόμα σε αρμονία με την

παγκόσμια βούληση και φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον έλεχγο του

πεπρωμένου μας μπορεί να είμαστε επιρρεπείς σε μια γενική

συναισθηματική ανασφάλεια που εμφανίζεται σαν:

- ένα διαρκή φόβο μήπως οι άνθρωποι ή τα αντικείμενα από τα

οποία εξαρτώμαστε για την ευτυχία μας και την σταθερότητά

μας, κλαπούν ξαφνικά από εμάς,

- συγκεκριμένα μπορεί να φοβόμαστε πως θα χάσουμε το σπίτι μας

ή πως θα χάσουμε τη μητέρα ή τη σύντροφό μας,

- μια τάση να δυσπιστούμε προς τους άλλους και να συγκρατούμε

τα συναισθήματά μας εξαιτίας μιας αίσθησης τρωτότητας και

έτσι να αισθανόμαστε συναισθηματικά απομονωμένοι,

- Οπου κατά το παρελθόν έχουμε χρησιμοποιήσει τη θέλησή μας για

να εξουδετερώσουμε άλλους προς προσωπικό μας όφελος, μπορεί τώρα

να βρούμε τις ζωές μας μπλεγμένες με άτομα, ιδιαίτερα γυναίκες,

που οι ίδιες είναι έξυπνα επηρεαστικές. Τυπικά η μητέρα μας

μπορεί να ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω μας, υπό την έννοια ότι

επιδιώκει να μας ελέγχει, ή απλά υπό την έννοια ότι είμαστε πολύ

προσκολημένοι σε αυτή και το βρήσκουμε δύσκολο να απομακρυνθούμε

από την επιρροή της. Ελκόμαστε εξ ίσου από γυναίκες οι οποίες

ταιριάζουν με αυτό το μοτίβο.

- Ως προς το βαθμό που υπήρξαμε αλύγιστοι εξαιτίας της ανάγκης

μας να διατηρήσουμε την συναισθηματική μας ασφάλεια (και συχνά

δεν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε την σκληρότητά μας):

- μπορεί να είμαστε προδιαθετιμένοι προς επώδυνα

συναισθηματικά τραύματα που έχουν να κάνουν ή απειλούν την

συναισθηματική μας ασφάλεια,

- συγκεκριμένα μπορεί να βιώνουμε οικογενειακές αναστατώσεις

κατά τη διάρκεια των παιδικών μας χρόνων,

- η προσκόληση στη μητέρα μας - οποιοδήποτε και αν είναι το

επίπεδο της σχέση μας με εκείνη - μπορεί να μας προκαλέσει

μεγάλη θλίψη όταν αποχωριστούμε από εκείνη σαν αποτέλεσμα

χωρισμού ή θανάτου,

- μπορεί να αντιμετωπίζουμε δυσκολία στο να αναγνωρίζουμε

και να εκφορτίζουμε τα αισθήματα θλίψης και θυμού που

απορρέουν από χτυπήματα στην συναισθηματική μας ασφάλεια ή

που σχετίζονται με γυναίκες, συγκεκριμένα τη μητέρα μας, και

που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία έντασης και σε

μερικές περιπτώσεις ασθένειας.

Η πρόκληση: 2008

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές

μορφές προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που

μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα της συναισθηματικής μας

ανασφάλειας, της καταπίεσης των αισθημάτων, των συναισθηματικών

τραυμάτων, της απώλειας του σπιτιού ή των γυναικών, της

κυριαρχίας από τη μητέρα ή τη σύντροφό μας.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο καθοδηγούμαστε από την επιθυμία να

λειτουργήσουμε σύμφωνα με την παγκόσμια βούληση - σαν αντίθεση

προς την επιθυμία να εξασφαλίσουμε προσωπική δύναμη - στη

συναισθηματική μας απόκριση προς τη ζωή.

4. Να ξεπεράσουμε τον φόβο της απώλειας ελέγχου, να μάθουμε να

επιστευόμαστε και να ανοίγουμε τους εαυτούς μας περισσότερο στους

άλλους στο συναισθηματικό επίπεδο.

5. Να φυλαγόμαστε από το να φανερώνουμε - και να αποδίδουμε σε

άλλους - δυσάρεστα συναισθήματα τα οποία δεν μπορούμε να

αναγνωρίζουμε ή φοβόμαστε να εκφράσουμε στους εαυτούς μας.

6. Να αντιμετωπίσουμε, να εκφορτίσουμε και να μεταλλάξουμε τα

"αρνητικά" αισθήματα που απορρέουν από χτυπήματα στον εγωισμό μας.

Οι μελέτες και οι θεραπείες αυτο-αντίληψης, και η συμμετοχή σε

θεραπευτικές ομάδες θα μας βοηθήσουν σε αυτόν το σκοπό.