17.6.19

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΣΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚ ΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣΝΟΤΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ


-28°
-27°
-26°
-25°
-24°
-23°
-22°
-21°
-20°
ΣΕΛΗΝΗ
1,50%
1,40%
1,60%
1,50%
1,80%
1,80%
2,00%
2,00%
2,50%
ΗΛΙΟΣ
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,90%
4,70%
3,20%
2,70%
2,40%
ΕΡΜΗΣ
0,00%
0,00%
2,50%
3,30%
3,30%
3,20%
3,10%
3,40%
2,80%
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
0,40%
0,80%
1,20%
2,10%
2,80%
2,90%
2,70%
2,60%
2,30%
ΑΡΗΣ
0,40%
0,70%
1,00%
2,70%
4,80%
3,00%
2,40%
2,10%
1,90%
ΔΙΑΣ
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,50%
5,80%
3,60%
3,00%
2,50%
ΚΡΟΝΟΣ
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
5,00%
3,50%
2,90%
ΟΥΡΑΝΟΣ
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
4,60%
3,40%
2,80%
2,50%
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,50%
5,50%
3,70%
3,10%
ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ
0,00%
0,00%
0,00%
2,70%
4,20%
2,70%
2,90%
2,50%
2,20%
ΧΕΙΡΩΝΑΣ
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%-19°
-18°
-17°
-16°
-15°
-14°
-13°
-12°
-11°
ΣΕΛΗΝΗ
3,20%
2,40%
2,30%
1,90%
1,90%
1,80%
1,60%
1,60%
1,60%
ΗΛΙΟΣ
2,10%
2,00%
1,90%
1,80%
1,70%
1,60%
1,60%
1,60%
1,50%
ΕΡΜΗΣ
2,40%
2,20%
2,00%
1,90%
1,80%
1,70%
1,70%
1,60%
1,60%
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
2,30%
2,30%
2,10%
2,00%
1,90%
1,80%
1,70%
1,60%
1,50%
ΑΡΗΣ
1,80%
1,70%
1,70%
1,50%
1,50%
1,50%
1,40%
1,40%
1,40%
ΔΙΑΣ
2,20%
2,10%
2,10%
1,70%
1,80%
1,90%
1,50%
1,60%
1,60%
ΚΡΟΝΟΣ
2,70%
2,20%
2,20%
2,00%
1,90%
1,80%
1,80%
1,80%
1,70%
ΟΥΡΑΝΟΣ
2,30%
2,20%
2,00%
1,90%
1,80%
1,80%
1,70%
1,70%
1,60%
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
2,60%
2,40%
2,10%
2,10%
1,90%
1,90%
1,70%
1,80%
1,60%
ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ
2,10%
2,00%
1,80%
1,80%
1,70%
1,70%
1,60%
1,60%
1,60%
ΧΕΙΡΩΝΑΣ
0,70%
4,30%
4,60%
3,00%
2,50%
2,60%
2,20%
2,20%
2,10%


-10°
-9°
-8°
-7°
-6°
-5°
-4°
-3°
-2°
-1°
ΣΕΛΗΝΗ
1,50%
1,60%
1,50%
1,40%
1,60%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,50%
ΗΛΙΟΣ
1,50%
1,50%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
ΕΡΜΗΣ
1,60%
1,50%
1,50%
1,50%
1,40%
1,50%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
1,50%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,30%
1,40%
1,40%
1,40%
ΑΡΗΣ
1,40%
1,40%
1,30%
1,40%
1,30%
1,30%
1,30%
1,40%
1,30%
1,30%
ΔΙΑΣ
1,60%
1,40%
1,70%
1,30%
1,60%
1,40%
1,40%
1,60%
1,30%
1,40%
ΚΡΟΝΟΣ
1,70%
1,60%
1,60%
1,50%
1,60%
1,60%
1,50%
1,40%
1,40%
1,50%
ΟΥΡΑΝΟΣ
1,60%
1,60%
1,50%
1,60%
1,50%
1,50%
1,50%
1,40%
1,40%
1,50%
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
1,70%
1,70%
1,50%
1,50%
1,40%
1,20%
1,10%
1,10%
1,10%
1,20%
ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,40%
1,50%
1,50%
1,40%
ΧΕΙΡΩΝΑΣ
2,20%
2,10%
2,10%
2,20%
2,10%
2,20%
2,20%
2,20%
2,30%
2,20%