6.3.11

Κάπου σε έχω ξαναδεί-Οι καρμικές σχέσεις

Αναγνωρίζουμε ισχυρές καρμικές σχέσεις όταν πλανήτες του
από την Βασιλική Κόντη
konth
«Νιώθω πως μου ανήκεις, τρελό ακούγεται αλλά έτσι νιώθω, σαν να μου ανήκεις ....από πάντα!»

Η σύγχρονη Αστρολογία περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς εξειδικευμένους κλάδους προκειμένου να προσεγγίσει καλύτερα την ανθρώπινη ύπαρξη.
Καρμική και Εξελικτική Αστρολογία συνδυάζονται εξαιρετικά με την ψυχαναλυτική πλευρά της και  παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους ερευνητές με κύριο σκοπό του προσδιορισμού της παρούσας ενσάρκωσης και του ρόλου της στην εξελικτική διαδικασία του κάθε ατόμου ξεχωριστά.
Δεδομένου ότι όλα στη φύση παρουσιάζουν όχι απλά μια συνέχεια αλλά μια διαδικασία εξέλιξης της συνέχειας (οι εποχές έχουν μια περιοδικότητα και ακολουθούν η μία την άλλη ή η κάθε μέρα τελειώνει αλλά ακολουθεί μια επόμενη όπως ακριβώς και κάθε σκέψη μας διαδέχεται η μία την άλλη κλπ.), κάθε ζωντανός οργανισμός είναι συνέχεια μιας προηγούμενης εμπειρίας του, που απλά ακολουθεί και εξελίσσεται με μια διαφορετική μορφή.


Το καρμικό ωροσκόπιο
Οι Δεσμοί της Σελήνης αναφέρονται ως τα κύρια σημεία μελέτης των αστρολόγων, ο Βόρειος περιγράφει τις τάσεις και τα μελλοντικά μονοπάτια που καλείται η ψυχή να ακολουθήσει ο δε Νότιος κρατάει μέσα του όλη την υποσυνείδητη γνώση και εμπειρία του ατόμου που έχει βιώσει στο παρελθόν του και κουβαλάει μαζί του ως γνωσιακή «προίκα», προκειμένου να πατήσει πάνω σ’ αυτή και να προωθηθεί στα θέματα του Βορείου Δεσμού του, τα οποία οφείλει να υλοποιήσει.
Μια πλήρης ανάλυση καρμικού χάρτη περιλαμβάνει ανάλυση δεσμών, ανά οίκο και ζώδιο, όψεις με πλανήτες, κυβερνήτες δεσμών και όψεις με Πλούτωνα και Δεσμούς, τα αντιδιαμετρικά σημεία  ανάδρομους πλανήτες, εμπεριεχόμενους οίκους, και βεβαίως τον μεγάλο διδάσκαλο Κρόνο και τα μοιραία διδάγματά  του ως  μαθήματα πορείας. Αν βάλουμε μέσα σε όλη αυτή την ιστορία και τις καρμικές αναιρετικές μοίρες ( 29η ), τότε ο δρόμος της διερεύνησης γίνεται ακόμη πιο μακρύς και αρκετά ...επίπονος που μπορεί όμως  να δώσει με ασφάλεια και σαφήνεια όλη την ιστορία της παρελθούσης εμπειρίας, αλλά και την δέουσα κατεύθυνση της μελλοντικής.

Επιπλέον υπάρχουν και οι Δραγωνικοί χάρτες των δύο ατόμων, στους οποίους μπορούμε να εφαρμόσουμε τεχνικές συναστρίας, είτε αναμεταξύ τους, είτε κυρίως συγκρίνοντας τον δραγωνικό του ενός μέλους της σχέσης με τον τροπικό του άλλου.Η συνεχεια εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια: