15.1.11

Δημήτρης Ρέτσας-ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΑΣΤΙΓΓΟΣ 6 – Μοναστηράκι

                                                            
ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
Δημήτρης Ρέτσας
ΑΣΤΙΓΓΟΣ 6 – Μοναστηράκι
ΑΘΗΝΑ 105 55
τηλ.: 210 3251405
κιν.:  6982715347

http://www.retsasbooks.gr/http://www.retsasbooks.gr/

1.         ΑΒΕΡΩΦ – ΤΟΣΙΤΣΑΣ (ΕΥΑΓΓ.) : Φωτιά και Τσεκούρι – Ελλάς 1946-49 και τα προηγηθέντα. «ΕΣΤΙΑ», Αθήναι 1974, σελ. 503 (Α΄έκδοση)
2.         ΑΘΑΝΑΤΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) : Το Εθνικόν Κίνημα Χίου και Μυτιλήνης. Αθήναι 1923, σελ. 136 + 16 σελ. με σκίτσα Ν. Κ.
3.         ΑΜΑΝΤΟΣ (ΚΩΝ.) : Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Α΄- Β΄(Εκδ. Β΄). Αθήναι 1957-63, σελ. κ΄+ 479 + κ΄+ 406 + εικόνες
4.         ΑΜΑΝΤΟΣ (ΚΩΝ.) : Ιστορικαί σχέσεις Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων. Αθήναι 1949, σελ. 144
5.         ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ : Ελληνική Νομαρχία ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας (Επιμ. Γ.ΒΑΛΕΤΑ). Αθήνα 1949, σελ.ξδ΄+ 472 + πίνακες
6.         ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) : Η παρωδία της δίκης των δοσιλόγων και η αυτοκαταδίκη της Δεξιάς. «Ο ΡΗΓΑΣ», Αθήνα 1945, σελ. 100
7.         ΑΣΠΡΕΑΣ (Γ.) : Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1821-1921, τόμοι Α΄-Γ΄. Αθήναι 1922-1930, σελ. η΄+ 295 + η΄+ 288 + η΄+ 200
8.         ΑΤΕΣΗΣ (ΒΑΣΙΛ.) : Επίτομος Επισκοπική Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος από του 1833 μέχρι σήμερον, τ. Α-Β. Αθήναι 1948-1953, σελ. ιστ΄+ 320 + ιε΄+ 304
9.         ΒΑΚΑΣ (ΔΗΜ.) : Ο Βενιζέλος πολεμικός ηγέτης – Ιστορικαί σελίδες 1910-1920. Αθήναι 1950, σελ. 472
10.     ΒΑΛΕΤΑΣ (Γ.) : Το Προδομένο Εικοσιένα. «ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ», Αθήνα 1946, σελ. 160 (με αφιέρωση του σ.)
11.     ΒΑΡΩΝ (ΟΝΤΕΤ) : Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1941-1945) – Καταγραφή, τ.Α΄-Β΄. Αθήνα 1987, σελ. ρε΄+ 827
12.     ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Ε.Κ.) : Ποίοι οι υπεύθυνοι διά την Μικρασιατικήν καταστροφήν (τρείς ιστορικαί αγορεύσεις). Αθήναι 1932, σελ. 96
13.     ΒΟΛΙΔΗΣ (ΘΕΜ.) : Αδαμαντίου Κοραή Σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος του 1822 έτους. Αθήναι 1933, σελ. λβ΄+ 134
14.     ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ (ΔΗΜΟΣ) : Η Ιστορία των εν Ελλάδι Επαναστάσεων 1824-1935. Αθήναι 1936, σελ. 15 + 388
15.     (ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ) : Τα τελευταία άρθρα του (Πρόλογος ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗ). Αθήναι 1920, σελ. ιβ΄+ 126
16.     ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ (Π.) : Πύρρος ο Βασιλιάς της Ηπείρου, Β΄έκδοση. Αθήνα 1972, σελ. ιστ΄+ 722 + πίνακες
17.     ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ (ΜΙΝΩΣ) : Τα όρια του Βασιλείου της Ελλάδος 1821-1921 (Ιστορικόν Σημείωμα). Αθήναι 1921, σελ. 20
18.     ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (ΓΕΩΡΓ.) : Το Μαρτύριον της Δωδεκανήσου – Το αιματηρόν Πάσχα του 1919. Αθήναι 1945, σελ. 104
19.     ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ (ΜΑΝ.) : Η Αίγυπτος των Ελλήνων – Συνοπτική Ιστορία του Ελληνισμού της Αιγύπτου. Αθήνα 1967, σελ. 708
20.     ΓΚΟΥΝΤΕΡΙΑΝ (ΧΑΪΝΤΣ) : Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος – Αναμνήσεις ενός στρατιώτου (Μετ. Γ.ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ). «Α.ΚΑΡΑΒΙΑΣ», Αθήναι 1971, σελ. ιστ΄+ 536 +33 φωτογρ. + 37 σχεδιαγρ.
21.     ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ (Π.) : Περί της Συνθήκης της Λωζάνης, ειδικώτερον της Συμβάσεως περί ανταλλαγής των πληθυσμών… Αθήναι 1927, σελ. 39


22.     WOODHOUSE (C.M.) : Το Μήλο της Έριδος – Η Ελληνική Αντίσταση και η πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων (Μετάφραση Μ.Κ.). Αθήνα 1976, σελ. 464
23.     ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ (ΑΘΑΝ.) : Ιστορικαί Αλήθειαι ήτοι Ιστορία του Νομού Μεσσηνίας (1479-1834). Αθήναι 1934, σελ. 280
24.     ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΕΜΜ.) : Έλληνες και Βούλγαροι. Θεσ/νίκη 1953, σελ. κδ΄+ 662
25.     ΓΡΙΒΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ (Γ.) : Απομνημονεύματα αγώνος ΕΟΚΑ 1955-1959. Αθήναι 1961, σελ. 24 + 410 + 74
26.     ΔΑΓΚΛΗΣ (Π.Γ.) : Αναμνήσεις, Έγγραφα, Αλληλογραφία (Επιμ. Ξ. Λευκοπαρίδη), τ. Α΄-Β΄. Αθήναι, 1965, σελ. i + 472 + 552
27.     ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (ΑΠ.) : Η Μάνη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία 1453-1821. Αθήναι 1923, σελ. 248
28.     ΔΑΦΝΗΣ (ΓΡΗΓ.) : Τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα1821-1961. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», Αθήναι 1961, σελ. 190
29.     ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (Δ.Α.) : Απάνθισμα βιογραφικόν των από της συστάσεως του Ελληνικού Πανεπιστημίου εκλιπόντων τον βίον καθηγητών αυτού 1837-1916. Αθήνησι 1916, σελ. 208
30.     ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ (ΒΙΚΤΩΡ) : Ο Συμμαχικός Πόλεμος κατά των Βουλγάρων. Αθήναι 1927, σελ. 244 + 17 πίνακες
31.     ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ (ΒΙΚΤΩΡ) : Απομνημονεύματα – Ιστορικαί σελίδες τας οποίας έζησα. «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ», Αθήναι 1946, σελ. ιβ΄+ 287
32.     ΔΡΟΓΚΑΡΗ (ΜΑΡΙΑ) : Παναγιώταρος Βενετσανάκης ο απροσκύνητος κλέφτης του Ταΰγετου. Αθήνα 1982, σελ. 251
33.     ΔΡΟΜΑΖΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) : Οι δεσμοί του Νεοελληνικού Έθνους με την Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο. «ΜΟΡΦΩΣΗ», Αθήνα 1958, σελ. 176
34.     ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ (ΠΟΛ.) : Η Δόξα και ο Διχασμός 1908-1916. «ΜΠΙΡΗΣ», Αθήναι 1962, σελ. 404
35.     ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (ΤΡ.) : Μπαίδεκερ – Οδηγός της Νέας Ελλάδος. Αθήναι 1913, σελ. μη΄+ 464 + χάρτες
36.     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Μητροπολίτης Ερμουπόλεως) : Ο πολέμαρχος Χατζημιχάλης Νταλιάνης (1775-1828). Αλεξάνδρεια 1950, σελ. 224
37.     ΖΑΝΝΑΣ (ΑΛ.) : Η Κατοχή – Αναμνήσεις, Επιστολές. Αθήνα 1964, σελ. 173
38.     ΖΑΦΕΙΡΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) : Η Σάμος στον Αγώνα – Χρονικό από την Κατοχή και την Εθνική Αντίσταση 1941-1945. Αθήνα χ.χ., σελ. 255
39.     ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΗΜ.) : Αντισυμμοριακός Αγών 1945-1949. Αθήναι 1956, σελ. 688
40.     ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (Ν.) : Ο Κομμουνιστής λαϊκός αγωνιστής μέλος του ΚΚΕ. «ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ.Ε. ΚΚΕ», Αθήνα 1946, σελ. 32
41.     ΖΩΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (ΚΩΝΣΤ.) : Ημερολόγιον πορειών και πολεμικών επιχειρήσεων 1912-13. Θεσ/νίκη 1975, σελ. 180
42.     ΗΛΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ) : Ελληνική Βιβλιογραφία του ΙΘ΄αιώνα, τ. Α΄: 1801-1818. Αθήνα 1997, σελ. πζ΄+ 736
43.     ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ : Ιστορία (Μετ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ), τ. Α΄-Δ΄. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», Αθήναι 1965-68, σελ. 218 + 202 + 176 + 164
44.     ΙΜΒΡΙΩΤΗ (ΡΟΖΑ) : Η Γυναίκα στο Βυζάντιο. «ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», εκδ. «ΑΘΗΝΑ», Αθήναι 1923, σελ. 110
45.     ΚΑΚΟΥΡΗ (ΚΑΤΕΡ.) : Προϊστορία του Θεάτρου από τη σκοπιά της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», Αθήναι 1974, σελ. 480 (Με αφιέρωση της σ.)
46.     ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (ΕΥΑΓΓ.) : Σαράντα χρόνια αναμνήσεις (1920-1961). Αθήνα 1969, σελ. 196
47.     ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗΣ (ΛΕΩΝΗΣ) : Χρονικό Κατοχής της Χίου παρα των Γερμανών 1941-1944. Αθήναι 1958, σελ. 427
48.     ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ (ΔΗΜ.) : Η Σταύρωσις του Χριστιανισμού – Η ιστορική αλήθεια των γεγονότων της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 εις την Κων/πολιν. Αθήναι 1966, σελ. 280 με πολλές φωτογραφίες (με αφιέρωση του σ.)
49.     ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΝΑΓ.) : Ιστορικά Δοκίμια – Α΄: Πώς εφθάσαμε στην 21 Απριλίου 1967, Β΄: 1940-1944, Εθνική Αντίσταση. Αθήναι 1975, σελ. 319
50.     ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) : Αυτοβιογραφία (Επιμ. ΜΙΧ. ΛΑΣΚΑΡΙ). «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», Αθήνα 1962, σελ. 172
51.     ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (ΣΙΤΣΑ) : Ο Γυιός της Καλογρηάς, τ. Α΄-Β΄. Αθήναι 1939, σελ. 272 + 228 + πίνακες + χάρτης
52.     ΚΕΡΕΝΥΪ (Κ.) : Η Μυθολογία των Ελλήνων (Μετ. Δ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ). «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», Αθήναι 1968, σελ. 317
53.     ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ (Κ.Σ.) : Απολλώνιος ο Τυανεύς. Αθήναι 1939, σελ. 136
54.     CLAUSEWITZ (CARL von) : Η Φιλοσοφία του Πολέμου (μετ. Γ.ΓΑΖΗ). Αθήναι 1960, σελ. 518
55.     ΚΟΚΚΙΝΟΣ (ΔΙΟΝ.) : Η Ελληνική Επανάστασις, τ. 1-6 (εικονογραφημένη). «ΜΕΛΙΣΣΑ», Αθήναι 1974
56.     ΚΟΚΚΙΝΟΣ (ΔΙΟΝ.) : Οι Δύο Πόλεμοι 1940-1941, τ. Α΄-Β΄. Αθήναι 1945-1946, σελ.312 + 636 + 2 χάρτες
57.     COLOCOTRONIS (V.) : La Macédoine et l’ Hellenisme – Etude historique et ethnologique. Paris 1919, pp. 24 + 658 + 24 pl. h.t.
58.     ΚΟΝΟΜΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) : Επτανησιακός Τύπος 1798-1864 (ημίφυλλα, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά). Αθήνα 1964, σελ. 144
59.     ΚΟΡΔΑΤΟΣ (ΓΙΑΝΗΣ) : Τα Αμπελάκια κι ο μύθος για το Συνεταιρισμό τους. Αθήνα 1955, σελ. 152
60.     ΚΟΣΜΑΣ (ΓΕΩΡΓ.) : Ελληνικοί Πόλεμοι (Βαλκανικοί, Ελληνοϊταλικός, Συμμοριτοπόλεμος). Αθήναι 1967, σελ. 480 + φωτογρ.
61.     ΚΡΕΜΟΣ (ΓΕΩΡΓ.) : Ιστορία του σχίσματος των δύο Εκκλησιών, ελληνικής και ρωμαϊκής, τ. Α΄-Β΄. Αθήναι 1905-1907, σελ. 528 + 456
62.     ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΛΟΥΚΑΡΙΣ (1572-1638) : Έκδοσις επι τη 300ετηρίδι του θανάτου αυτού, επιμελεία της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών… Αθήναι 1939, σελ. 216 + πίνακες (τυπώθηκε σε 600 αντίτυπα).
63.     ΚΥΡΟΥ (ΑΛ.) : Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Αθήναι 1955, σελ. 460
64.     ΚΥΡΟΥ (ΑΛ.) : Όνειρα και Πραγματικότης – Σαρανταπέντε χρόνια Διπλωματικής Ζωής. Αθήναι 1979, σελ. 8 + 39
65.     ΚΥΡΟΥ (ΑΧΙΛ.) : Η συνωμοσία εναντίον της Μακεδονίας 1940-49. «ΑΕΤΟΣ», Αθήναι 1950, σελ. 150 + 10
66.     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΙΩΑΝ.) : Η Μικρασιατική Καταστροφή κατά τον Αύγουστον του 1922. Αθήναι 1934, σελ. 174 + σχεδιαγρ.
67.     ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΑΒΒΑΣ) : Στρατός και Πολιτική. Αθήναι 1970, σελ. 216
68.     ΚΩΝΣΤΑΣ (Π.Ε.) : Η ναυτική ηγεμονία των Μυκηνών. Αθήναι 1966, σελ. 242 + φωτογρ. + πίνακες + χάρτης
69.     ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΝΑΓ.) : Το 9ον Σύνταγμα ( Καλαμών) εις την Αλβανίαν. Αθήναι 1966, σελ. 88
70.     ΛΑΣΚΑΡΙΣ (Σ.Θ.) : Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης 1814-1914. Αθήναι 1936, σελ. 371
71.     ΛΟΒΕΡΔΟΣ (ΣΠΥΡ.) : Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος (κοσμήματα Κ. Παρθένη). Αθήναι 1929, σελ. 224
72.     ΛΟΥΝΤΖΗΣ (ΕΡ.) : Η Ενετοκρατία στα Εφτάνησα (Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών). Αθήνα 1969, σελ. 320
73.     ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ – ΑΙΝΙΑΝ (Ι.Κ.) : Τα Ελληνικά Τυπογραφεία του Αγώνος (1821-1827). Αθήναι 1970, σελ. 96
74.     MACKENZIE COMPTON : First Athenian Memories. “CASSELL”, London 1931, pp. 10 + 402
75.     MACKENZIE COMPTON : Wind of Freedom – The history of the invasion of Greece by the Axis powers 1940-1941. London 1943, pp. 12 + 276 + Photos
76.     ΜΑΚΡΗΣ (ΘΕΟΔ.) : Ο Ι. Καποδίστριας και η προκυβερνητική πατριωτική του δράσις. Κέρκυρα 1965, σελ. 287
77.     ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ (ΣΤΕΦ.) : Ψήγματα από την δράσιν του Ελληνικού Τεκτονισμού εν Τουρκία κατά τον ΙΘ΄ αι. Αθήναι 1954, σελ. 20
78.     ΜΑΛΛΩΣΗΣ (ΙΩΑΝ.) : Η Πολιτική Ιστορία του Δημ. Π. Γούναρη (1902-1920). Αθήναι 1926, σελ. 480 (με αφιέρωση του σ.)
79.     ΜΕΤΑΞΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) : Η Ιστορία του Εθνικού Διχασμού και της Μικρασιατικής Καταστροφής. Αθήναι 1935, σελ. 384
80.     MILLER (WILLIAM) : Η Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα 1204-1566 (Μετ. ΑΓΓ. ΦΟΥΡΙΩΤΗ). Αθήνα 1960, σελ. 743 + χάρτης  
81.     ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) : Βενιζέλος – οι αγάπες του, οι χαρές του, οι οδύνες του. «ΔΙΦΡΟΣ», Αθήναι 1964, σελ. 259
82.     ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ (Ι.Δ.) : Ιστορία της Κρήτης, Έκδ. Β΄. Ηράκλειον Κρήτης 1950, σελ. 1712
83.     ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΩΝΣΤ.) : Η ομηρία των πέντε αντιστρατήγων (η ζωή των, στρατόπεδα συγκεντρώσεως). Αθήναι 1948, σελ. 334
84.     ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) : Η ναυμαχία της Ναυπάκτου και τα αίτια τα προκαλέσαντα την συμμαχίαν… Αθήναι 1974, σελ. 15 + 343
85.     ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΝΙΚ.) : Ζαχαρίας Μπαρμπιτσιώτης ο θρύλος της Κλεφτουριάς 1759-1805 (Λακωνία). Αθήνα 1982, σελ. 144
86.     ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑΣ (ΑΒΡΑΑΜ) : Η πρώτη σταδιοδρομία του ελληνικού προλεταριάτου (επιμ. ΑΓΓ. ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ). «ΟΛΚΟΣ», Αθήνα 1975, σελ. 286
87.     ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΣ (ΙΩΑΝ.) : Ιστορία των Αθηνών (προλεγ. Ι. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ). Αθήνα 1986, σελ. μη΄+ 502
88.     ΜΠΕΡΝ (Α.Ρ.) : Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Ελληνιστική Αυτοκρατορία (μετ. ΑΛ. ΚΟΤΖΙΑ). «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», Αθήναι 1963, σελ. 283
89.     ΜΠΕΡΝ (Α.Ρ.) : Ο Περικλής και η Αθήνα (μετ. Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ). «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», Αθήναι 1970, σελ. 241
90.     ΜΠΙΡΚΑΣ (ΚΩΣΤΑΣ) : Σελίδες του Αγώνα, τ. Α΄: Κάτω απ’ τη μπότα της Δικτατορίας ( 4η Αυγούστου – «Αίγινα» κλπ). «ΜΕΛΙΣΣΑ», Αθήνα 1966, σελ. 672
91.     ΜΠΙΡΚΑΣ  (ΚΩΣΤΑΣ) : Σελίδες του Αγώνα, τ. Β΄: Με την ψυχή στα δόντια (Κατοχή – «Ανάφη» κλπ). «ΜΕΛΙΣΣΑ», Αθήνα 1966, σελ. 994
92.     ΜΠΛΑΝΑΣ (ΓΙΩΡΓΗΣ) : Εμφύλιος Πόλεμος 1946-49 όπως τα έζησα. Αθήνα 1976,σελ. 392 + χάρτης
93.     BOOTH (C.D.) – BOOTH (I.B.) : Αι Ιταλικαί Κτήσεις εν τω Αιγαίω (Μετ. ΦΙΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ). «ΓΡΑΜΜΑΤΑ», Αλεξάνδρεια 1933, σελ. 302 + Φωτογρ.
94.     ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ (ΗΛ.) : Η Πρώτη Δημοκρατία 1922-1925. Αθήναι 1960, σελ. 416
95.     ΝΟΜΙΚΟΣ (Χ.Α.) : Αραβικά Ιστορήματα. «ΓΡΑΜΜΑΤΑ», Αλεξάνδρεια 1924, σελ. 218
96.     DAKIN (DOUGLAS) : Μακεδονικός Αγώνας. «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ», Αθήνα 1985, σελ. 212
97.     ΝΤΥΠΡΕ : Παγκόσμιος Μυθολογία (Μετ. Γ. ΣΕΡΟΥΪΟΥ). Εκδόσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ», Αθήναι 1931, σελ. 352
98.     ΞΗΡΑΔΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) : Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Παρθεναγωγεία και Δασκάλες υπόδουλου Ελληνισμού, τ. Α΄- Β΄. Αθήνα 1972-73, σελ. 192 + 158
99.     ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΑΛΕΞ.) : Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης 1859-1922. Αθήναι 1972, σελ. 624 + 5 εικόνες + χάρτης
100.  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΗΤΣΟΣ) : Έλληνες αντιφασίστες εθελοντές στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο (1936-39). Αθήνα 1979, σελ. 77
101.  PAPADAKIS (B.P.) : Histoire Diplomatique de la Question Nord – Epirote (1912-1957). Athenes 1958, pp. 196
102.  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΘΕΟΦ) : Η Μάχη της Ελλάδος 1940-41 (εικονογραφημένη). Αθήναι 1971, σελ. 510
103.  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Γ.) : Η Απελευθέρωσις της Ελλάδος. «ΑΛΦΑ», Αθήναι 1945, σελ. 225
104.  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Γ.) : Η Ηλεία δια μέσου των αιώνων, τ. Α΄. Αθήναι 1924, σελ. 366
105.  ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ (ΓΕΩΡΓ.) : Η Διπλωματική Ιστορία της Κρητικής Επαναστάσεως. Αθήναι 1926, σελ. 84
106.  ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ (ΝΙΚ.) : Η περιοχή Βόλου από άποψη ιστορική και αρχαιολογική. Βόλος 1946, σελ. 92 + πίναξ
107.  ΠΑΡΑΣΧΟΣ (ΚΛ.) : Ίων Δραγούμης. Αθήνα 1936, σελ. 400
108.  ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΥΘΥΜΙΟΣ) : Χρονικό του Γαλαξειδιού (Επιμ. Γ. ΒΑΛΕΤΑ). Αθήνα 1944, σελ. 243 (δεμένο μαζί με το επόμενο)
109.  ΣΚΟΥΖΕΣ (ΠΑΝΑΓΗΣ) : Χρονικό της σκλαβωμένης Αθήνας στα χρόνια της τυρανίας του Χατζαλή γραμμένο στα 1841 (επιμ. Γ. ΒΑΛΕΤΑ). Αθήνα 1948, σελ. 168 +πίναξ ( δεμένο μαζί με το προηγούμενο)
110.  ΠΕΠΟΝΗΣ (ΙΩΑΝ.) : Νικόλαος Πλαστήρας στα γεγονότα 1909-1945, τ. Α΄- Β΄. Αθήναι 1948, σελ. 706
111.  ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ (ΧΡΙΣΤ.) : Άπαντα (Επιμ. Μ.Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), τ. Α΄-Β΄. Αθήνα 1956, σελ. 255 + 384 (Περιέχονται: Απομνημονεύματα Πολεμικά, Σύντομος βιογραφία Ρήγα Φεραίου, Ιστορία Σουλίου και Πάργας κλπ.)
112.  ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ (ΓΕΩΡΓ.) : Το Χρονικόν της Ζωής μου (1889-1979), Β΄έκδ. Αθήναι 1980, σελ. 552
113.  ΠΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Θ.) : 1941-1950 Τραγική Πορεία. Αθήναι 1953, σελ. 269
114.  ΠΕΤΡΟΣ (Α.Β.Υ. ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) : Το Αιώνιον Ζήτημα (Το Ανατολικόν Ζήτημα). «ΜΠΕΡΓΑΔΗΣ», Αθήναι χ.χ., σελ. 262
115.  ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ (ΠΑΝ.) : Περισσότερον φως – Η εθνική μας πολιτική κατά τον  Α΄ Π. Πόλεμον. Αθήναι 1961, σελ. 78
116.  ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) : Τα Λαϊκά Μέτωπα, ο Β΄ Π. Πόλεμος, η Διχτατορία της 4 Αυγούστου. «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», Αθήνα 1958, σελ. 110
117.  ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ (ΚΟΜΝ.) : Ο Δούρειος Ίππος – Η εθνική και πολιτική κρίσις κατά την Κατοχή. Αθήναι 1958, σελ. 228
118.  ΡΙΣΠΕΝ (ΙΩΑΝ.) : Ελληνική Μυθολογία ( Μετ. ΝΙΚ. ΤΕΤΕΝΕ, Επιμ. ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ), τ. Α΄-Β΄. «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ – ΒΙΒΛΟΣ», Αθήναι 1953, σελ. 558 + 605
119.  ΡΟΖΟΣ (ΕΥΑΓΓ.) : Οι Νησιώτες του Αιγαίου στον Αγώνα – Θέση και κατάσταση των Νησιωτών στις παραμονές του 1821… Αθήνα 1971, σελ. 336
120.  ΣΑΡΑΦΗΣ (ΣΤΕΦ.) : Ο ΕΛΑΣ. «ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ», Αθήνα 1946, σελ. 480
121.  ΣΑΡΑΦΗΣ (ΣΤΕΦ.) : Ιστορικές Αναμνήσεις. Αθήνα 1952, σελ. 460
122.  ΣΚΑΛΤΣΑΣ (ΚΩΝ.) : Η Συνθήκη της Λωζάννης – Πολιτικά και διπλωματικά σχόλια. Αθήναι 1971, σελ. 120 (πολυγραφημένο)
123.  ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ (ΑΝΔΡ.) : Ο Ελληνικός Τύπος της περιόδου της Βασιλείας του Όθωνος (1832-1862). Αθήναι 1969, σελ. 64 (με αφιέρωση του σ.)
124.  ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ (ΑΡΙΣΤ.) : Από την Ιστορίαν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι 1964, σελ. 180 + πίνακες
125.  ΣΚΙΑΔΑΣ (ΕΛΕΥΘ.) : Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833-1912. Αθήνα 1994, σελ. 24 + 735
126.  ΣΚΙΑΔΑΣ (Ν.Ε.) : Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας (1476-1909), τ. Α΄-Γ΄. «GUTENBERG», Αθήνα 1981-82, σελ. 328 + 398 + 430
127.  ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ (ΧΡ.) : Η Δημοσιογραφία στη Σμύρνη (1821-1922). Αθήνα 1959, σελ. 376
128.  ΣΠΗΛΙΑΚΟΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) : Η Συνέλευση των Καλτεζών και η Πρώτη Πελοποννησιακή Γερουσία. Πειραιεύς 1961, σελ. 128
129.  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ (ΕΛΕΥΘ.) : Τα Παρασκήνια του Κ.Κ.Ε. Αθήναι 1953, σελ. 592
130.  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΑΣ.) : Η ζωή της Κατοχής και τα Τάγματα Ασφαλείας. Αθήναι 1966, σελ. 127
131.  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΑΣ.) : Ιστορία της Ναυπακτίας. Αθήναι 1970, σελ. 456 + χάρτης
132.  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (Ξ.) : Η Ελλάς εν Μικρά Ασία. Αθήναι 1925, σελ. ιδ΄+ 422
133.  ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ (ΣΟΦ.) : Ταξιαρχία Ελ Αλαμέϊν (Ιστορία της 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας Μ. Ανατολής). «ΑΛΚΑΙΟΣ», Αθήναι 1977, σελ. 136 + χάρτες
134.  THOMSON ( G.) : Αισχύλος και Αθήναι (Μετ. Γ. ΒΙΣΤΑΚΗ), τ. Α΄-Β΄. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», Αθήνα 1954, σελ. 480 + 48
135.  ΤΣΑΜΗΣ (Π.) : Μακεδονικός Αγών. Θεσ/νίκη 1975, σελ. 508
136.  ΤΣΕΡΠΕΣ (ΘΕΟΔ.) : Ιστορία της Μεσσηνίας από της εποχής των Σταυροφοριών μέχρι του 1830. Αθήναι 1952, σελ. 136
137.  ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ (ΑΛΕΞ.) : Ο Συμμοριτισμός στην Πελοπόννησο. Αθήναι 1961, σελ. 272
138.  ΦΑΛΛΜΕΡΑΫΕΡ (Ι.Φ.) : Περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων (μετ. Κ. Ρωμανός). «ΝΕΦΕΛΗ», Αθήνα 1984, σελ. 143
139.  ΦΙΝΛΕΫ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) : Ιστορία της Τουρκοκρατίας και της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα (μετ. Μ. Γαρίδη). Αθήνα 1958, σελ. 380
140.  FLEMING (AMALIA) : A piece of truth. London 1972, pp 257 + 10 photos
141.  ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ (ΑΝΤ.) : Στρατόπεδα Λάρισας Τρικάλων 1941-1944. Η γέννηση του Αντάρτικου στη Θεσσαλία. «ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ», Αθήνα 1974, σελ. 656
142.  ΦΡΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ : Χρονικόν, Βιβλίον Γ΄- Περί της Βασιλείας Κυρ Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου και της Αλώσεως της Κων/πόλεως (επιμ. ΠΕΡ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ). Αθήναι 1953, σελ. 104
143.  ΦΩΤΑΚΟΣ : Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως – Βίοι Πελοποννησίων ανδρών. «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», Αθήναι 1960, σελ. 672 + 176
144.  ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ (ΑΓΓ.) : Σαρακατσάνοι, τ. Α΄-Β΄. Αθήνα 1957, σελ. 204 + 86 + 500 + χάρτες (Με αφιερ. της σ.)
145.  ΧΑΤΖΗΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) : Η Νικηφόρα Επανάσταση που χάθηκε (1941-1945), τ. Α΄- Γ΄. «ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ», Αθήνα 1977-1979, σελ. 474 + 528 + 532
146.  ΧΙΩΤΑΚΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) : Πολιτικές θύελλες – Ελληνικό Αντιφασιστικό Κίνημα στη Μέση Ανατολή. Αθήνα 1981, σελ. 480
147.  ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ (ΧΡ.) : Χρόνια Κατοχής 1941-1944, Μαρτυρίες Ημερολογίου. Αθήνα 1971, σελ. π΄+ 8 + 642
148.  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.) : Διπλωματική Ιστορία της Νέας Ευρώπης 1919-1939. 1939, σελ. 316149.  ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (Μητροπολίτης Τραπεζούντος) : Η Εκκλησία Τραπεζούντος. Αθήναι 1933, σελ. 908 + 120 εικόνες + χάρτες (Επανέκδοσις 1973)
150.  «ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ» : Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Αντισυμμοριακόν Αγώνα (1946-49) – Επιχειρήσεις του Γ΄Σώματος Στρατού (1947-49). Αθήναι 1976, σελ. 24 + 656 + σχεδιαγρ.
151.  (Γ.Ε.Σ.) : Επίτομος Ιστορία της εις Μικράν Ασίαν Εκστρατείας 1919-1922. Αθήναι 1967, σελ. 20 + 498 + 75 σχεδιαγράμματα
152.  (Ε.Δ.Α.) : Υπόθεσις Μανώλη Γλέζου - η Δίκη «Κατασκοπείας» με τον Α.Ν. 375. (Επιμ. Γ. ΒΟΥΛΤΕΨΗ). Αθήνα 1960, σελ. 608
153.  ΤΑ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ (1903-1922). «ΤΥΠΟΣ», Αθήναι 1923, σελ. 64
154.  ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, τ. 1-6. Αθήναι 1927
155.  ΠΑΝΟΡΑΜΑ του Πολέμου 1912-1913. «Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ», Αθήναι 1913, σελ. 28 + 152 (με φωτογραφίες)
156.  «ΠΡΩΙΑ» : Η Δίκη των Εξ – Τα εστενογραφημένα πρακτικά 31 ΟΚΤ – 15 ΝΟΕ 1922. Αθήναι 1931, σελ. 16 + 656
157.  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ εις την Επανάστασιν του 1821 – Μνήμη Φιλικής Εταιρείας. «ΕΒΕΑ», Αθήναι 1972, σελ. 95
158.  ΣΟΥΕΖ, η Αρσινόη των Πτολεμαίων – Ιστορική περιγραφή δια των αιώνων. Αθήναι 1939, σελ. 304 + χάρτης
159.  ΤΑΞΙΔΙ του Δήμου και Νικολό Στεφανόπολι στην Ελλάδα 1797-1798 (Μάνη – Ήπειρος) (Επιμέλ. Τ. ΒΟΥΡΝΑ). «ΤΟΛΙΔΗΣ»,Αθήνα 1974, σελ. 296 + 8 πιν.
160.  ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. Φωτοτυπικές επανεκδόσεις ελληνικών και φιλελληνικών εκδόσεων της εποχής της Ελληνικής Επαναστάσεως. (30 από τα 31 φυλλάδια, λείπει το υπ. αριθ. 28). ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήναι 1971-72
161.  ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ (Επιμ. Π. ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ). «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ», Αθήναι 1940, σελ. λβ΄+ 400 + φωτογραφίες + 2 χάρτες
162.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ» Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τ. 1-12. Αθήναι 1931
163.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ» Επίτομον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Αθήναι 1935
164.  «ΗΛΙΟΣ» Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τ. 1-18. Αθήναι χ.χ.
165.  «ΗΛΙΟΣ» Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τ. 1-30. Αθήναι χ.χ.
166.  «ΗΛΙΟΣ» Νεώτερον Ορθογραφικόν και Εγκυκλοπαιδικόν Επίτομον Λεξικόν. Αθήναι χ.χ.
167.  ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (ΠΑΥΛΟΥ ΔΡΑΝΔΑΚΗ), τ. 1-24 και 4 τόμοι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ. Αθήναι χ.χ.


      

   35,00

   35,00

   80,00

   25,00

   40,00

   40,00

 120,00

   60,00

   45,00

   25,00

   50,00

   35,00

   25,00

   70,00

   25,00

   50,00

   15,00

   30,00

   70,00


   50,00

   20,00

  

   30,00

   50,00
   60,00

   70,00

 100,00

   70,00

   20,00


   35,00

   60,00

   70,00

   30,00

   30,00

   30,00

   80,00

   40,00
   25,00

   20,00

   80,00

   40,00

   20,00

 160,00

   50,00

   25,00


   70,00

   25,00

 

   

   60,00


   45,00

   30,00

   20,00

   40,00

   20,00
   35,00

   50,00

 150,00

   90,00

   80,00

   30,00

   30,00

   40,00

 150,00


   60,00
   50,00

   40,00

   20,00

   45,00

   20,00

   30,00

   20,00

   60,00

   50,00

     30,00

   18,00

   30,00

   35,00

   30,00

   15,00

   70,00

   60,00

   70,00

   30,00

 200,00

   45,00

   40,00

   25,00

   25,00

   50,00

   20,00

   20,00

   50,00

   70,00

   30,00

   70,00
   45,00

   30,00

   35,00

   20,00


  

  

   60,00

   40,00

   18,00

   35,00

   50,00

   25,00
   50,00

   30,00

   25,00
   50,00

  


   70,00

   45,00


   70,00

   35,00
   25,00

   20,00

   25,00


   15,00

   40,00


   70,00

   25,00
   65,00
   55,00

   30,00

  

  

   20,00

   20,00

   45,00

 120,00

   70,00

   18,00
   60,00

   25,00

   45,00
   50,00

   25,00

   70,00
   35,00

   35,00

   50,00

   20,00

   35,00
   25,00

   50,00


   20,00


   70,00

 350,00

 120,00

   30,00

 100,00

   50,00
 130,00


   70,00

   50,00

   45,00

   25,00

 350,00

 250,00

   50,00

   20,00

   35,00

   25,00 250,00

   75,00
 200,00
   65,00
 300,00
 550,00

   75,00

 350,00

    

  

 


  
Δεν υπάρχουν σχόλια: