17.8.10

Η διέλευση της ΣΕΛΗΝΗΣ από τον ΤΡΙΤΟ οίκο


Κατά το χρόνο αυτής της διέλευσης, η επικοινωνία σου με τους άλλους θα βασί­ζεται στα υποκειμενικά κριτήρια των αισθημάτων και των συναισθημάτων σου. Αν καταφέρεις να ασκήσεις συνειδητό έλεγχο των συναισθημάτων σου και να μη χάσεις την αντικειμενικότητά σου, τότε μπορεί αυτή η περίοδος να είναι πραγματικά γεμά­τη από ώριμες συζητήσεις.   .
Ένας άλλος κίνδυνος που πρέπει να αποφύγεις με  αυτή τη διέλευση είναι το να σκέπτεσαι με βάση περασμένες εμπειρίες, συνήθειες, αντιδράσεις ή ενέργειες.
Ο τρίτος οίκος είναι ο οίκος των καθημερινών δοσοληψιών. Εδώ υπάρχει ο φόβος να δώσεις λάθος εντύπωση σε κάποιον. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται, ιδίως, στις συνηθισμένες συναντήσεις και σχέσεις γνωριμίας. Θα πρέπει, λοιπόν, να διαχω­ρίσεις τελείως το παρόν από το παρελθόν. Το σήμερα είναι διάφορο από το χθες. Είναι μια άλλη μέρα.       
Οι σχέσεις σου με τις γυναίκες μπορεί να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, κατά το διάστημα αυτής της διέλευσης. Ίσως μάλιστα, κάποια από αυτές τις γυναίκες να σου διδάξει κάτι χρήσιμο.                                          .

Δεν υπάρχουν σχόλια: