15.8.10

Η διέλευση της ΣΕΛΗΝΗΣ από τον ΔΕΥΤΕΡΟ οίκο

Στο διάστημα αυτό κυριαρχείσαι από υλιστικές διαθέσεις. Ταυτίζεσαι, μάλιστα, με τα υλικά αγαθά σου σε τέτοιο σημείο, ώστε σου είναι αδιανόητο να δανείσεις έστω κι ένα αντικείμενο ευτελούς αξίας. Την περίοδο αυτή θα νιώθεις ευχάριστα, μόνο αν είσαι περιστοιχισμένος από δικά σου πράγματα, που για σένα μπορεί να σημαίνουν πολλά. Εδώ θα πρέπει να προσέξεις. Το κάθε αγαθό, από μόνο του, δεν έχει μεγάλη ση¬μασία. Η σπουδαιότητά του βρίσκεται στις εμπειρίες, τα συναισθήματα ή ακόμη και στις ιδέες που το συνοδεύουν. Προσπάθησε, λοιπόν, να καταλάβεις και να ξεχωρί¬σεις αυτά τα συναισθήματα. Παραδοσιακά, η περίοδος αυτή είναι άσχημη για να ξοδέψεις χρήματα. Αυτό δι¬καιολογείται από το γεγονός ότι διακατέχεσαι από ασυνείδητα κίνητρα και συναι¬σθηματισμούς, που είναι πολύ πιθανό να σε οδηγήσουν στην απόκτηση αγαθών τα οποία δε θα εξυπηρετούν αληθινές σου ανάγκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: