8.8.10

Η διέλευση του ΗΛΙΟΥ από τον ΕΒΔΟΜΟ οίκο

Στο χρονικό διάστημα της διέλευσης του Ήλιου από τον έβδομο οίκο του ωρο­σκοπίου σου, σου δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθείς τη θέση σου απέναντι στους άλλους αλλά και τις διαθέσεις εκείνων απέναντι σε σένα. Αυτό θα έλθει ως αποτέ­λεσμα των συζητήσεων που θα κάνεις με διάφορα άτομα του κοινωνικού σου περι­βάλλοντος και μέσω των επαγγελματικών συναλλαγών σου, οπότε και θα διαπιστώ­σεις το μέγεθός της επιρροής που αλληλοασκείται, καθώς εσύ αυτή την περίοδο κυ­ριαρχείσαι από ευσυνειδησία και πνεύμα δικαιοσύνης.
Αυτή είναι κατάλληλη εποχή για να εξετάσεις μια από τις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής σου, το γάμο σου, είτε είναι νομιμοποιημένος είτε όχι. Αν ζεις μαζί με κά­ποιο άτομο, τώρα θα μπορέσεις να κάνεις μια λεπτομερή ανάλυση αυτής της σχέ­σης. Θα εξετάσεις τις ανάγκες που ,ικανοποιεί αυτή η σχέση και τα κενά που αφήνει. Θα δεις αν εσύ εκπληρώνεις τις υποχρεώσεις σου και ικανοποιείς τις ανάγκες του συντρόφου σου, παράλληλα δε, αν και ο σύντροφός σου ικανοποιεί τις δικές σου. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις τα κενά που αφήνεις καθώς επίσης και αυτά του συντρόφου σου. Δηλαδή, αν τελικά λειτουργείτε σα μια ενότητα ή μπορείτε να λει­τουργήσετε έτσι, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σας.
Αυτή την περίοδο δε θα πρέπει να παίρνεις μόνος σου αποφάσεις ή να προβαίνεις σε βεβιασμένες ενέργειες. Κάθε σου σχέδιο και κάθε σου δραστηριότητα θα πρέπει να την ξεκινάς, αφού προηγουμένως συνεργασθείς με ειδικούς και συζητήσεις τις λεπτομέρειες. Έτσι, θα είναι αυξημένη η πιθανότητα να πάρεις σωστές αποφάσεις.
Την ίδια τακτική θα πρέπει να ακολουθήσεις και στα απολύτως προσωπικά σου θέ­ματα. Η ανεπηρέαστη γνώμη ενός γιατρού, δικηγόρου, ψυχολόγου ή αστρολόγου, είναι πιθανό να σου προσφέρει τη δυνατότητα να εκτιμήσεις σωστά τα θέματά σου. Ακόμη κι αν η υποκειμενική σου άποψη, για κάποιο θέμα, είναι εντελώς διάφορη και συγκρούεται με τις απόψεις των άλλων, θα έχεις όφελος. Οι συζητήσεις που θα κάνεις κι η ανταλλαγή απόψεων θα σου προσφέρουν την ευκαιρία να εξετάσεις πιο βαθιά και πιο συνειδητά τη δική σου άποψη.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο διελαύνων Ήλιος από τον έβδομο οίκο μπορεί και μέσα από αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις να δώσει θετικά αποτελέσματα.
Αυτή η σύγκρουση απόψεων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο έβδομος οίκος συνδέεται και με συγκρούσεις που έχουν σχέση με το νόμο ή τα δικαστήρια. Κατά επέκταση, μπορούμε να πούμε ότι, με τη διέλευση του Ήλιου από τον έβδομο οίκο, μπορεί να προκύψει κάποια προστριβή με το νόμο ή δικαστική υπόθεση. Αλλά αυτό, για να συμβεί, θα πρέπει να ενισχύεται κι από άλλες ταυτόχρονες διελεύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: