6.8.10

Ινδική Ιατρική Αστρολογία-1


Ασθένειες της γλώσσας
Ο Κυβερνήτης του Δεύτερου Σπιτιού με τον Ερμή ή το Δία.

Ασθένειες του προσώπου και του στόματος
α) Κυβερνήτης του Ωροσκόπου στον Κριό ή Σκορπιό, ή Διδύμους ή Παρθένο και ο Ερμής στο Έβδομο Σπίτι.
β) Ο Κυβερνήτης του Πρώτιου Σπιτιού μαζί με τον Ερμή στον Κριό ή τον Σκορπιό.
γ) Άρης με τον Ήλιο στο Δεύτερο Σπίτι
δ) Δίας ή Αφροδίτη Κυβερνήτης του Έκτου Σπιτιού στο Πρώτο Σπίτι και Άρης Κρόνος, Ουρανός ή Πλούτωνας στο Έβδομο Σπίτι.

Ασθένειες των δοντιών
α) Ωροσκόπος στον Κριό, Ταύρο ή Τοξότη και όταν ο Κρόνος βρίσκεται στο Τέταρτο, Έβδομο ή Ενδέκατο Σπίτι ή ο Άρης στο Έβδομο, Όγδοο ή Δέκατο Σπίτι ή ο Ουρανός κι ο Πλούτωνας στο Έβδομο Σπίτι.
β) Δίας και Βόρειος Δεσμός της Σελήνης στο Πρώτο Σπίτι.
γ) Αφροδίτη και Κρόνος στο Όγδοο Σπίτι, Άρης, Κρόνος, Ουρανός, Πλούτωνας και Δεσμός της Σελήνης στο Έκτο Σπίτι. Ο Κυβερνήτης του Έκτου Σπιτιού στο Έβδομο Σπίτι.
δ) Ο Κυβερνήτης του Έκτου Σπιτιού στον Κριό ή το Σκορπιό. Ο Κυβερνήτης του Πρώτου Σπιτιού στο Πρώτο Σπίτι με τον Άρη και τον Κρόνο στο Τέταρτο, Έβδομο και Ενδέκατο Σπίτι.
ε) Αν ο Κυβερνήτης του Δεύτερου Σπιτιού βρίσκεται μαζί με τον Κυβερνήτη του Έκτου Σπιτιού.
ζ) Βόρειος ή Νότιος Δεσμός της Σελήνης στο Έκτο Σπίτι. Αυτό μπορεί να επιφέρει επίσης ασθένειες των χειλιών.
η) Βόρειος Δεσμός της Σελήνης στο Πρώτο ή Πέμπτο Σπίτι.
θ) Άρης, Κρόνος, Ουρανός, Πλούτωνας ή Σεληνιακοί Δεσμοί στο Έβδομο Σπίτι και Ήλιος-Σελήνη στο Έβδομο Σπίτι έχουν σαν αποτέλεσμα την πρώϊμη οδοντοφυϊα.

Ασθένειες του ουρανίσκου
Ο Κυβερνήτης του Δεύτερου Σπιτιού και ο Ερμής στο Έκτο Σπίτι και μαζί ο Βόρειος ή Νότιος Δεσμός της Σελήνης.

Ασθένειες των αφτιών
α) Ο Κυβερνήτης του Δεύτερου Σπιτιού στο Πρώτο με τον Άρη.
β) Άρης ή Αφροδίτη στο Δεύτερο ή Δωδέκατο Σπίτι.
γ) Άρης, Κρόνος, Ουρανός, Πλούτωνας ή Δεσμός της Σελήνης στο Τρίτο Σπίτι ή Άρης στο Όγδοο, Ένατο ή Δωδέκατο, Κρόνος στο Πρώτο, Έκτο και Ένατο Σπίτι, Ουρανός ή Πλούτωνας ή Σεληνιακοί Δεσμοί στο Ένατο Σπίτι.
δ) Ο Κυβερνήτης του Ενδέκατου Σπιτιού με τον Άρη ή Κρόνο ή Ουρανό ή Πλούτωνα ή τον Σεληνιακό Δεσμό ή ένα ή περισσότερα από αυτά τα ουράνια σώματα έβδομο από τη θέση του Κυβερνήτη του Ενδέκατου. Αν ο Κρόνος βρίσκεται στο Τέταρτο ή Ενδέκατο Σπίτι ή ο Άρης στο Έκτο ή Δέκατο Σπίτι από τη θέση του Κυβερνήτη του Ενδέκατου Σπιτιού, μπορεί να υπάρξουν ενοχλήματα στα αφτιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: