2.11.09

Ζωδιο Τοξοτης Καρμικο Ωροσκοπιο 2010

Σε προηγούμενες ζωές έχουμε διοχετεύσει αρκετή βούληση στην
οικοδόμηση και στη διατήρηση της υλικής μας ασφάλειας και άνεσης.

Στη θετική πλευρά έχουμε θεωρήσει πως τα οικονομικά μας
κεφάλαια είναι θεόσταλτα και πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όχι
απλά για να εξυπηρετήσουν τα συμφεροντά μας, αλλά και για το καλό
όλων. Ετσι έχουμε προετοιμαστεί να δεχτούμε τις αλλαγές στην
οικονομική μας κατάσταση, θεωρώντας τες σαν ευκαιρίες να αναπτυχθούμε όσον αφορά την δύναμη του πνεύματος και να
ερευνήσουμε νέες κατευθύνσεις.

Στην αρνητική πλευρά έχουμε αναπτύξει μια έμμονη ιδεά σχετικά
με την επίτευξη υλικής και οικονομικής ισχύος. Είναι πιθανόν να
έχουμε ζηλέψει τον πλούτο και την πολυτέλεια της ζωής των άλλων
και να έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να αυξήσουμε
τα δικά μας κεφάλαια. Ο πλούτος μας μπορεί να έχει λειτουργήσει
σαν ένα όπλο το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για να κάνουμε εκείνο
που θέλουμε εμείς και για να εκμεταλλευτούμε τους άλλους προς
χάρη των σκοπών μας. Εχουμε διαφυλλάξει με ζήλεια την περιουσία
μας και μπορεί να έχουμε επιζητήσει εκδίκηση εναντίον εκείνων που
πήραν από εμάς ότι νομίζαμε πως δικαιωματικά μας ανήκει. Κάθε
αλλαγή στην οικονομική μας κατάσταση μπορεί να έχει
αντιμετωπισθεί με πικρία, αλλά υπήρξαμε ανίκανοι να καταλάβουμε
πως η πηγή των δυσκολιών μας βρίσκεται μέσα μας.

Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να αναθέτουμε τη διεύθυνση των αποθεμάτων μας στις προσταγές της παγκόσμιας βούλησης. Ετσι εξασφαλίζουμε όχι μόνο τη δική μας ευημερία αλλά και αυτή του πλανήτη σαν σύνολο, και ταυτόχρονα κερδίζουμε πρόσβαση στη θεία μεταμορφωτική δύναμη.

Το κάρμα για το 2010

1. Στο βαθμό που κατέχουμε καλή αντίληψη και την δυνατότητα για
διάγνωση, θα είμαστε προικισμένοι με δαιμόνια διορατικότητα στον
τομέα των οικονομικών και των αποθεμάτων, που θα μας επιτρέπει να
διακρίνουμε πότε μια αλλαγή πορείας θα είναι προς όφελός μας.

- Ως προς το βαθμό που είμαστε ικανοί να απορρίψουμε φθαρμένες
στάσεις και μορφές συμπεριφοράς, θα βρούμε σχετικά εύκολο το να
αναγνωρίζουμε και να εκφορτίζουμε αισθήματα θυμού και θλίψης σε
καιρούς αλλαγών στα υλικά και οινονομικά μας θέματα, και να
προσαρμοζόμαστε έτσι γρήγορα στις νέες καταστάσεις.

- Ως προς το βαθμό που είμαστε ικανοί να λειτουργήσουμε σαν
κανάλια ψυχικής ενέργειας:

- έχουμε τη δύναμη να πραγματοποιούμε τους υλικούς μας στόχους
και να κερδίσουμε κάποια θέση οικονομικού κύρους,

- θα είμαστε ικανοί να συμπεριφερθούμε σαν καταλύτες όσο αφορά
τα προβλήματα που σχετίζονται με τα αποθέματα, έτσι ώστε να
βοηθήσουμε στην πρόκληση θετικής αλλαγής στα οικονομικά
θέματα.

2. Ως προς το βαθμό που δεν είμαστε ακόμα σε αρμονία με την
παγκόσμια βούληση και φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον έλεγχο του
πεπρωμένου μας:

- μπορεί να υποφέρουμε από ένταση στα οικονομικά θέματα
εξαιτίας ενός ενδόμυχου φόβου μήπως γίνουμε φτωχοί ή μήπως
χρειαστεί να εγκαταλείψουμε πράγματα που μας είναι
αγαπημένα,

- μπορεί να είμαστε επιρρεπείς σε παθολογική μυστικότητα και
έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους άλλους όσον αφορά τις
οικονομικές μας υποθέσεις, γεγονός που οδηγεί σε μια
αίσθηση απομόνωσης.

- Οπου κατά το παρελθόν έχουμε χρησιμοποιήσει τα υλικά μας
αποθέματα για να επιβάλλουμε τη θέλησή μας στους άλλους, μπορεί
να συναντηθούμε με άτομα που κάνουν εκμετάλλευση της υλικής τους
δύναμης ή που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ορέξεις μας για να
μας επιβάλλουν τη δύναμή τους. Συγκεκριμένα ο σύντροφός μας
μπορεί να χρησιμοποιεί τη δική του μεγαλύτερη οικονομική δύναμη
σαν όπλο παζαρέματος εναντίον μας.

- Στο βαθμό που έχουμε γίνει άκαμπτοι εξαιτίας της ανάγκης μας
να διατηρήσουμε την οικονομική μας ασφάλεια (και που σε γενικές
γραμμές είμαστε ανίκανοι να αναγνωρίσουμε την ακαμψία μας).

- μπορεί να αντιμετωπίσουμε αλλαγές στην οικονομική μας
κατάσταση που μας υποχρεώνουν να αποχωριστούμε πράγματα στα
οποία είμασταν πολύ προσκολημένοι,

- μπορεί να υποφέρουμε από "χτυπήματα της μοίρας" τα οποία
καταστρέφουν την περιουσία μας ή μας στερούν τις πηγές της
απόλαυσης,

- μπορεί να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στο να αναγνωρίσουμε και
να εκφορτίσουμε αισθήματα θυμού και βαθειάς θλίψης που
απορρέουν από την απώλεια χρημάτων ή από την παρεμπόδιση της
θελήσεώς μας στα οικονομικά θέματα, που μπορεί να οδηγήσουν
στη δημιουργία πικρίας και σε μερικές περιπτώσες στη
δημιουργία ασθένειας.

Η πρόκληση του 2010

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές
μορφές προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα της υλικής / οικονομικής
ανασφάλειας, των απωλειών ή των συγκρούσεων.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο καθοδηγούμαστε από την επιθυμία να
λειτουργήσουμε σύμφωνα με την παγκόσμια βούληση - σαν αντίθεση
προς την επιθυμία για προσωπική δύναμη - στην προσέγγισή μας όσον
αφορά τα υλικά αποθέματα.

4. Να ξεπεράσουμε τον φόβο της απώλειας ελέγχου, να μάθουμε να
εμπιστευόμαστε και να συμπεριφερόμαστε πιο ανοιχτά στις
οικονομικές μας υποθέσεις.

5. Να φυλαγόμαστε από το να φανερώνουμε - και να αποδίδουμε σε
άλλους - δυσάρεστες στάσεις, όσον αφορά τα αποθέματα, τις οποίες
δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ή φοβόμαστε να εκφράσουμε στους
άλλους.

6. Να αντιμετωπίσουμε, να εκφορτίσουμε και να μεταλλάξουμε τα
"αρνητικά" αισθήματα που απορρέουν από την απώλεια χρημάτων ή
φίλων ή την παρεμπόδιση της θελήσεώς μας όσον αφορά τα οικονομικά
θέματα. Οι μελέτες και οι θεραπείες αυτο-αντίληψης, και η
συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες θα μας βοηθήσουν σε αυτόν το
σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: