5.10.09

Ζωδιο Ταυρος Καρμικο Ωροσκοπιο για το 2010

Σε προηγούμενες ζωές έχουμε διοχετεύσει τη θέλησή μας στην ανάπτυξη μιας ισχυρής πίστης, σε γενικές γραμμές για μία συγκεκριμένη θρησκεία ή φιλοσοφίας για τη ζωή.

Στη θετική πλευρά υπήρξαμε ικανοί να επιτύχουμε την ευλυγισία μέσα στα πλαίσια αυτής της έντασης, γεγονός που μας έχει επιτρέψει να αναγνωρίζουμε πότε τα πιστεύω μας ή οι ηθικές μας αξίες έχουν παρεξηγηθεί.

Στην αρνητική πλευρά υπήρξαμε αλύγιστοι όσον αφορά τα πιστεύω μας και τον ηθικό μας κανόνα. Επιπροσθέτως μπορεί να έχουμε επιτεθεί σε άλλους εξαιτίας των πιστεύω τους ή των ηθικών τους αξιών και να έχουμε επιχειρήσει να τους προσηλυτίσουμε στον δικό μας τρόπο σκέψης, πιθανών μέσω της χρήσης βίας. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να υπήρξαμε παθολογικοί χαρτοπαίχτες.

Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να συμμορφωνόμαστε με την παγκόσμια βούληση στην διάδοση ιδεών και πεποιθήσεων. Ετσι έπρεπε να καταλάβουμε πως όπου η φιλοσοφία μας μπορούσε να είναι ένα είδος βοήθειας στους άλλους, θα εξασφαλίζαμε αυτομάτως την ευκαιρία να προσφέρουμε καθοδήγηση, αλλά όταν "η διάδοση του λόγου" γίνεται μάχη - οποιουδήποτε είδους ή μορφής - τότε αναζητούμε καθαρά την προσωπική δύναμη.

Το κάρμα για το 2010

1. Ως προς το βαθμό που κατέχουμε καλή αυτοαντίληψη, θα είμαστε
ικανοί να αποδεχόμαστε την ανάγκη για εναλλαγή στις ζωές μας με
τη μορφή της αλλαγής των φιλοσοφικών μας πιστεύω ή των ηθικών μας
αξιών - ή με τη μορφή αλλαγής στην κουλτούρα - και να θέτουμε
τέτοιες αλλαγές σε ισχύ.

- Ως προς το βαθμό που είμαστε ικανοί να αποβάλλουμε φθαρμένες
μορφές συμπεριφοράς:

- θα βρούμε σχετικά εύκολο το να απαλαχτούμε από τη
μνησικακία ή τη βαθειά θλίψη που προέρχεται από το παρελθόν
μας, συγκεκριμένα από την παιδική μας ηλικία, και τον φόβο
και την αγωνία που συσχετίζεται με αυτή.

- να βρούμε σχετικά εύκολο το να απαλαχτούμε από τη
μνησικακία ή τη βαθειά θλίψη που απορρέουν από επιβαλόμενες
αλλαγές στην κουλτούρα,

- Ως προς το βαθμό που είμαστε εναρμονισμένοι με την παγκόσμια
βούληση και είμαστε πρόθυμοι να λειτουργήσουμε σαν κανάλια θείας
ενέργειας:

- η δύναμη των θρησκευτικών μας / φιλοσοφικών μας πιστεύω θα
προσελκύει σαν μαγνήτης ανθρώπους προς το μέρος μας, και σε
μερικές περιπτώσεις μπορεί να ανέλθουμε στη θέση
χαρισματικών θρησκευτικών ηγετών,

- η ισχύς της πίστης μας έχει κυριολεκτικά την δύναμη να
κινήσει βουνά, δηλ. είναι ουσιαστικά μέσω της πίστης μας το
ότι μπορούμε να επιφέρουμε θετικές αλλαγές στο περιβάλλον
μας,

- μπορεί να θεραπεύσουμε τους άλλους με το να τους βοηθήσουμε
να απελευθερωθούν από αυστηρές και φθαρμένες ηθικές στάσεις
και φιλοσοφικές πεποιθήσεις.

2. Ως προς το βαθμό που δεν είμαστε ακόμα εναρμονισμένοι με την
παγκόσμια βούληση και φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον έλεγχο του
πεπρωμένου μας:

- μπορεί να κρατούμε αμυντική στάση όσον αφορά τα πιστεύω μας
και τις ηθικές μας αξίες και μπορεί να φοβόμαστε να
συζητάμε για αυτά ανοιχτά με τους άλλους επειδή
αισθανόμαστε ευάλωτοι - και έτσι μπορεί να είμαστε
επιρρεπείς σε μια αίσθηση πνευματικής απομόνωσης,

- μπορεί να αισθανόμαστε ανασφαλείς όταν βρεθούμε
αντιμέτωποι με μια φιλοσοφία ζωής ή έναν ηθικό κώδικα που
απειλούν να υπονομεύσουν τις δικές μας πεποιθήσεις.

- Οπου κατά το παρελθόν έχουμε επιβάλλει με τη βία τη δική μας
φιλοσοφία, θρησκεία ή ηθικό κώδικα στους άλλους, είναι πιθανόν να
συναντηθούμε με άτομα που αυτά τα ίδια έχουν άκαμπτα πιστεύω ή
κώδικες ηθικής και τα οποία επιχειρούν να τα επιβάλλουν σε εμάς.
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να ωριμάσαμε μέσα στα πλαίσια μιας
"απόλυτης" ηθικής η οποία λειτουργεί με το να μας προξενεί τον
φόβο και από την οποία, μεταγενέστερα, δύσκολα μπορούμε να
ξεφύγουμε.

- Ως προς το βαθμό που έχουμε γίνει αλύγιστοι εξαιτίας της
ανάγκης μας να διατηρήσουμε την υπάρχουσα φιλοσοφία μας και τον
δικό μας κώδικα ηθικής (και είμαστε συχνά ανίκανοι να
αναγνωρίσουμε την αλυγισία μας):

- μπορεί να βιώσουμε καταστάσεις όπου θα είμαστε υποχρεωμένοι
να εγκαταλείψουμε τις υπάρχουσες θρησκευτικές, ηθικές ή
πολιτιστικές ιδέες μας επειδή θα βρεθούμε σε διαφορετική
χώρα ή σε παρέα ανθρώπων των οποίων η νοοτροπία διαφέρει
πάρα πολύ από τη δική μας,

- μπορεί να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στο να αναγνωρίσουμε και
να εκφορτίσουμε αισθήματα θυμού και βαθειάς θλίψης που
απορρέουν από μια αυστηρή θρησκευτική ή ηθική ανατροφή, που
μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία πικρίας και σε μερικές
περιπτώσες στη δημιουργία ασθένειας.

Η πρόκληση:

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές
μορφές προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα του φόβου και της
ανασφάλειας, των αλλαγών στην κουλτούρα ή στις πεποιθήσεις.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο καθοδηγούμαστε από την επιθυμία να
λειτουργήσουμε σύμφωνα με την παγκόσμια βούληση - σαν αντίθεση
προς την επιθυμία για προσωπική δύναμη - στην έκφραση των
φιλοσοφικών, θρησκευτικών ή ηθικών μας πιστεύω.

4. Να ξεπεράσουμε τον φόβο της απώλειας ελέγχου, να μάθουμε να
εμπιστευόμαστε και να ανοιγόμαστε περισσότερο στους άλλους κατά
την έκφραση των θρησκευτικών και ηθικών μας πιστεύω, ενώ
αντιστεκόμαστε στη λαχτάρα να τους "προσηλυτήσουμε".

5. Να φυλαγόμαστε από το να φανερώνουμε - και να αποδίδουμε σε
άλλους - δυσάρεστες θρησκευτικές και ηθικές στάσεις τις οποίες
δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ή φοβόμαστε να εκφράσουμε στους
άλλους.

6. Να αντιμετωπίσουμε, να εκφορτίσουμε και να μεταλλάξουμε τα
αισθήματα φόβου, βαθειάς θλίψης και θυμού που απορρέουν από μια
αυστηρή θρησκευτική ή ηθική ανατροφή. Οι μελέτες και οι
θεραπείες αυτο-αντίληψης, και η συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες
θα μας βοηθήσουν σε αυτόν το σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: