2.3.15

Δρ. Χάμερ - Ο Σιδηρούς Κανόνας του Καρκίνου 1-6

Όταν το πρώτο μέρος αυτού του ντοκυμαντέρ προβλήθηκε 21.000 φορές, το δεύτερο μόνο 7.000 και το πέμπτο μέρος μόνο 2.500 φορές, τότε δυστυχώς δεν έγινε κατανοητή η κολοσιαία σημασία των ανακαλύψεων του Δρ. Χάμερ από την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού κοινού...

Θέματα του 1ου από τα έξι μέρη του ντοκυμαντέρ:
-Ορισμός του Συνδρόμου Ντιρκ Χάμερ (DHS) και του Σιδηρού Κανόνα.
-Θεραπεία του καρκίνου μέσω επίλυσης της σύγκρουσης.
-Όταν πουλήθηκαν τα ακίνητα και τελείωσαν τα λεφτά.. η ασθενής διαγράφτηκε.
-Ο ασθενής πρέπει να αποκτήσει φωνή.
-Ο καρκίνος του πνεύμονα θεραπεύτηκε.


ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ:
Το "Σύνδρομο Ντιρκ-Χάμερ" και ο "Σιδηρούς Κανόνας του Καρκίνου", είναι οι πρώτες ανακάλύψεις του Δρ. Χάμερ, σύμφωνα με τις οποίες κάθε καρκίνος είναι αποτέλεσμα κάποιου ισχυρού συγκρουσιακού σοκ, το οποίο αργότερα ονομάστηκε "βιολογική συγκρούση".
Με το πέρασμα των ετών, ο Δρ. Χάμερ ανακάλυψε ότι στην πραγματικότητα σχεδόν κάθε αρρώστια έχει την αιτία της σε κάποια απολύτως συγκεκριμένου τύπου βιολογική σύγκρουση.
Αυτή η ταινία του Δρ. Χάμερ, αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με την "Γερμανική Νέα Ιατρική" (μέχρι το 2003 ονομάζονταν "Νέα Ιατρική") μέσα από ομιλίες του Δρ. Χάμερ και παρουσιάσεις ασθενών.

Ο "Σιδηρούς Κανόνας του Καρκίνου" ήταν η πρώτη από τις συνολικά πέντε Βιολογικές Νομοτέλειες που ανακάλυψε ο Δρ. Χάμερ, οι οποίες αποτελούν και τον πυρήνα της "Γερμανικής Νέας Ιατρικής".

Δυστυχώς, τα γεγονότα των τελευταίων 3 ετών στην Ελλάδα κάνουν αυτό το βίντεο πολύ επίκαιρο.

Οι ενδιαφερόμενοι ας γνωρίζουν πως και τα 6 μέρη του ντοκυμαντέρ για τον "Σιδηρό Κανόνα του καρκίνου" είναι σημαντικό να παρακολουθηθούν από όλους, καθώς επίσης και όλα τα άλλα βίντεο για τον Δρ. Χάμερ.

Τονίζεται ότι σήμερα, η Γερμανική Θεραπευτική του Δρ. Χάμερ, είναι πολύ πιο προχωρημένη από αυτά που παρουσιάζονται σε αυτό το βίντεο της δεκαετίας του '80.

Σημαντικά λοιπόν για την κατανόηση των ανακαλύψεών του είναι και τα εξής 2 βίντεο για τον καρκίνο του στήθους και την επεξήγηση των 5 βιολογικών νομοτελειών που ανακάλυψε:


Δεν υπάρχουν σχόλια: