9.12.13

Γυναίκα έτοιμη για χημικό πόλεμο, Αγγλία, 1938


dinfo.gr - 30 φωτογραφίες από το παρελθόν που πρέπει να δείτε

Δεν υπάρχουν σχόλια: