9.12.13

Αποσυσκευάζοντας το κεφάλι του Αγάλματος της Ελευθερίας, 1885


dinfo.gr - 30 φωτογραφίες από το παρελθόν που πρέπει να δείτε

Δεν υπάρχουν σχόλια: