30.1.12

Αστρολογια Καρμικο ωροσκοπιο για τους Αιγοκερους για το 2012


          Σε προηγούμενες ζωές υπήρξαμε σε έντονο βαθμό γνώστες της
φύσης και της αξίας της συνεισφοράς που έπρεπε να κάνουμε - σαν
πιο κατάλληλοι - στην κοινωνία από την άποψη της καριέρας μας και
των δημόσιων καθηκόντων μας.

          Στην θετική πλευρά έχουμε κατορθώσει μια αίσθηση ισορροπίας
όσον αφορά την δική μας σημασία σε σχέση με τις συνεισφορές των
άλλων, θεωρώντας την προσωπική μας συνεισφορά σαν μέρος μιας
ομαδικής προσπάθειας, και τον δικό μας τομέα δραστηριότητας απλώς
σαν ένα ισοδύναμο μέρος του συνόλου. Υπήρξαμε ευπροσάρμοστοι από
την άποψη των καθηκόντων που είμασταν ικανοί να φέρουμε σε πέρας,
γεγονός που είχε σαν κατάληξη προσωπική επέκταση και συνεργασία
με τους συναδέλφους.

          Στην αρνητική πλευρά υπήρξαμε αλαζόνες σχετικά με την δική μας κοινωνική θέση ή την δική μας περιοχή ευθύνης, δείχνοντας
περιφρόνηση για τους άλλους. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε εκφράσει
αποστροφή προς τις αρχές και μια παρόρμηση να αποφύγουμε την
δέσμευση, γεγονός που είχε σαν κατάληξη δυσκολίες για τους
συναδέλφους μας.

          Ανάμεσα στις ζωές έχουμε λάβει οδηγίες ως προς το πως να
εισάγουμε εποικοδομητικά τις ιδέες μας για την πρόοδο της
ανθρωπότητας μέσω του ρόλου μας στην κοινωνία. Επρεπε να μάθουμε
πως η επιτυχία μας από αυτή την άποψη εξαρτάται ευθέως από το
ξεπέρασμα της αλαζονίας ή της ανωτερότητας όσον αφορά την
κοινωνική μας θέση, μια και είναι αυτή που εμποδίζει την πρόσβαση
στο παγκόσμιο πνεύμα και στην έμπνευση.

Το κάρμα για το 2012

1. Οπου έχουμε επιδείξει ταπεινοφροσύνη στη ζωή σε σχέση με την
κοινωνική μας θέση μαζί με έναν καθαρό σεβασμό για τους άλλους,
θα έχουμε μια δυνατή επίγνωση του σκοπού στην καριέρα μας, καλές
αρμονικές σχέσεις με τους συναδέλφους μας, ευκαιρίες για εργασία
στον τομέα νέων ιδεών ή της προηγμένης τεχνολογίας, και την
δυνατότητα να λαμβάνουμε πρωτότυπες ιδέες και να τις θέτουμε σε
εφαρμογή.

-  Οπου κατά το παρελθόν έχουμε αποδείξει ότι είμαστε προσαρμόσιμοι στα δημόσια καθήκοντά μας, θα δοκιμάσουμε τώρα πολλές ευκαιρίες να διαφοροποιηθούμε μέσα στα πλαίσια της καριέρας μας, και όπου δοκιμάζουμε κάποια αλλαγή αυτή θα είναι συναρπαστικής φύσεως και θα βοηθήσει στην διεύρυνση του μυαλού μας.

2. Οπου κατά το παρελθόν έχουμε επιδείξει αλαζονεία όσον αφορά την
κοινωνική μας θέση, μπορεί τώρα να κατέχουμε - ή να πιστεύουμε
πως κατέχουμε - προχωρημένες ιδέες, αλλά βρίσκουμε υπερβολικά
δύσκολο το να ανακαλύψουμε μια οδό μέσω της οποίας μπορούν να
επιδιωχτούν ή να ολοκληρωθούν. Σαν αποτέλεσμα υπάρχει η
πιθανότητα να νιώσουμε πως είμαστε κοινωνικά απροσάρμοστοι ή να
θεωρηθούμε εκκεντρικοί από τους συναδέλφους μας ή γενικά από
το πλήθος.

-  Οπου κατά το παρελθόν έχουμε επιδιώξει την αλλαγή στην καριέρα
μας απλώς για να αποφύγουμε ευθύνες και δέσμευση, μπορεί τώρα να
είμαστε επιρρεπείς σε μια έμφυτη ανησυχία και πλήξη στο χώρο της
εργασίας μας. Εξαιτίας καταστάσεων πέρα από τον έλεγχό μας μπορεί
να υποβαλλόμαστε σε αλλαγές στην καριέρα μας οι οποίες είναι
ξαφνικές σε ενοχλητικό βαθμό, και αναστατώνουν ότι προσφάτως
προσπαθούσαμε να επιτύχουμε.

Η πρόκληση για το 2012

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε τις
αρνητικές μορφές της προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα των προβλημάτων στο να
βρούμε την θέση μας στην κοινωνία, της ανησυχίας και της πλήξης,
των ανεπιθύμητων αλλαγών στην καριέρα μας.

3. Να αναλογιστούμε αν προσεγγίζουμε ή όχι την καριέρα μας με
ταπεινοφροσύνη, με σεβασμό για τις απόψεις των άλλων όπου αυτές
διαφέρουν από τις δικές μας, και με μια αίσθηση ανεξαρτησίας η
οποία δεν είναι επιζήμια για τους άλλους και βασίζεται στη
διεύρυνση της πείρας μας στην ζωή και όχι απλώς στην αποφυγή του
περιορισμού και της εξουσίας.

   Στην πράξη μπορεί να επωφεληθούμε από την επιδίωξη να
επιτύχουμε μεγαλύτερη ποικιλία στο χώρο της καριέρας μας ή στα
δημόσια καθήκοντά μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: