16.9.10

Η διέλευση της ΣΕΛΗΝΗΣ από τον ΕΝΑΤΟ οίκο

Κατά την περίοδο της διέλευσης αυτής, θα αισθανθείς την επιτακτική ανάγκη να ξεφύγεις από την καθημερινή ρουτίνα, χωρίς, όμως, να έχεις συνειδητοποιήσει και τους λόγους για τους οποίους έχεις αυτό το συναίσθημα.        ­
Η φυγή, όμως από αυτό τον τρόπο ζωής μπορεί να σχεδιασθεί μόνο μέσα στο μυ­αλό σου και να μην υλοποιηθεί στο φυσικό πεδίο. Κι αυτό, γιατί υπάρχει, κάποια αντίθεση στην επίδραση αυτής της διέλευσης. Από το ένα μέρος, η Σελήνη συμβολί­ζει το συνηθισμένο και το καθημερινό κι από τα άλλο, το ένατο σπίτι συμβολίζει τη φυγή από όλα αυτά Για παράδειγμα, το ταξίδι μπορεί να είναι ωφέλιμο, αν η διακο­πή από τη ρουτίνα δεν είναι πολύ ριζοσπαστική. Η αιτία γι' αυτό βρίσκεται στα ότι δε θέλεις να φύγεις μακριά από όλους και όλα απλά έχεις πλήξει με την καθημερι­νότητα.
Η μελέτη ή, γενικά, οι διανοητικές εξερευνήσεις μπορεί να σου είναι περισσότερο χρήσιμες. Μπορείς, αν θέλεις, να εμβαθύνεις σε ιδέες και έννοιες που είναι πρωτο­ποριακές ή απελευθερωτικές, έτσι που να ξεφύγεις κάπως από τη ρουτίνα και ταυτό­χρονα να κινείσαι σε ένα οικείο περιβάλλον για σένα.                                                                                                            .
   Επίσης, αυτές οι ημέρες είναι κατάλληλες για να συνάψεις νέες φιλίες με άτομα διαφορετικού περιβάλλοντος ή ακόμη και άλλης χώρας. Εδώ θα παρατηρήσω ότι αυτές οι διελεύσεις της Σελήνης επαναλαμβάνονται πε­ρίπου κάθε μήνα κι επόμενο είναι ότι δεν πρέπει να περιμένεις όλα αυτά να λαμβά­νουν χώρα σε κάθε διέλευση -όπως άλλωστε συμβαίνει με  όλες τις διελεύσεις της Σελήνης κι από τους υπόλοιπους οίκους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: