14.9.10

Ινδικη Ιατρικη Αστρολογια-2

Ασθένειες της μύτης
Σελήνη στο Έκτο Σπίτι, Κρόνος στο Όγδοο Σπίτι και Άρης, Κρόνος, Ουρανός, Πλούτωνας ή Δεσμός της Σελήνης μαζί.

Ασθένειες του Λάρυγγος
Ο Κυβερνήτης του Τρίτου Σπιτιού με τον Ερμή.

Ασθένειες του στήθους ή της καρδιάς
α) Άρης, Κρόνος, Ουρανός, Πλούτωνας ή Σεληνιακός Δεσμός στο Τέταρτο Σπίτι.
β) Ο Κυβερνήτης του Τέταρτου Σπιτιού μαζί μ΄ένα ή περισσότερα από τα ουράνια σώματα που αναφέρονται στο (α).
γ) Άρης, Δίας, Κρόνος στο Τέταρτο Σπίτι.

Ασθένειες των κοιλιακών και πυελικών περιοχών
α) Κρόνος και Αφροδίτη στο Όγδοο Σπίτι, Άρης ή Κρόνος, Ουρανός, Πλούτωνας ή Σεληνιακοί Δεσμοί στο Έκτο Σπίτι και ο Κυβερνήτης του Έκτου στο Έβδομο Σπίτι.
β) Κρόνος στο Όγδοο Σπίτι και Σελήνη στο Πρώτο Σπίτι.
γ) Βόρειος ή Νότιος Σεληνιακός Δεσμός στο Έβδομο Σπίτι.
δ) Ο Κυβερνήτης του Έκτου στο Έβδομο Σπίτι με τον Άρη ή τον Κρόνο ή Ουρανό ή Πλούτωνα ή Σεληνιακούς δεσμούς στο Έκτο ή το Όγδοο Σπίτι.
ε) Σελήνη και Αφροδίτη στο Έκτο ή το Όγδοο Σπίτι και Κρόνος στο Τέταρτο ή Έβδομο ή Ενδέκατο και Άρης στο Όγδοο ή το Δέκατο Σπίτι από το Έκτο ή το Όγδοο Σπίτι ή ο Ουρανός ή ο Πλούτωνας ή ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης στο Έβδομο Σπίτι από το Έκτο ή το Όγδοο Σπίτι.
ζ) Δίας στο Έκτο Σπίτι και Σελήνη στον Τοξότη ή τους Ιχθείς φέρνουν συνήθως ενοχλήσεις στην πύελο σε ηλικία 19 ή 22.

Δεν υπάρχουν σχόλια: