13.8.10

Η διέλευση του ΗΛΙΟΥ από το ΔΩΔΕΚΑΤΟ οίκο

Η διέλευση του Ήλιου από το δωδέκατο οίκο του ωροσκοπίου σου, κατά κύριο λόγο, θα ενεργοποιήσει το υποσυνείδητό σου. Έτσι, θα αντιδράς με έναν τρόπο που θα είναι καταφανώς αντίθετος προς τις συνειδητές προθέσεις σου. Είναι η εποχή που από τη μια πλευρά θα προσπαθείς να βελτιώσεις τον ψυχικό σου κόσμο, ασχολούμενος με μεταφυσικές μελέτες και έρευνες, τη θρησκεία, και με αγαθοεργίες, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να φέρεσαι εγωιστικά, ζητώντας εκδίκηση για υποτιθέμενες ή πραγματικές αδικίες που σου έγιναν στο παρελθόν. Ακόμη, μπορεί να αφήσεις να βγουν στην επιφάνεια απωθημένα ή ενοχές που σε βασανίζουν από το παρελθόν. Η ιδεώδης περίπτωση θα ήταν αυτά τα δύο, η συνειδητότητά σου κι οι παρορμήσεις του υποσυνειδήτου σου, να ταυτίζονται. Αλλά αυτό συμβαίνει σπά¬νια, γιατί είναι δύσκολο να έχεις συνειδητή αντίληψη των εσωτερικών διεργασιών σου. Η διαφοροποίηση αυτή δεν οφείλεται στο γεγονός ότι από πρόθεση προσπαθείς να παραπλανήσεις ή ακόμα και να εξαπατήσεις την κρίση των συνανθρώπων σου. Η ψυχολογική σου κατάσταση αυτή την περίοδο σε ωθεί σε ενέργειες οι οποίες μπερδεύουν και προβληματίζουν τους άλλους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταλάβουν πώς σκέφτεσαι και τι σκοπεύεις να κάνεις. Αν γεγονότα της παιδικής σου ηλικίας σου έχουν αφήσει ψυχικά τραύματα ή έχουν απωθηθεί στο υποσυνείδητό σου, με αυτή τη διέλευση είναι πολύ πιθανό να νιώσεις ψυχολογικές και συναισθηματικές συγκρούσεις. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να εκδηλώσεις φοβίες για μυστικές συνωμοσίες σε βάρος σου Από ανθρώπους που, από το παρελθόν, κατά τη γνώμη σου φέρθηκαν ή εξακολουθούν να σου φέρ¬νονται εχθρικά. Ακόμη μπορεί να σε βασανίζουν ορισμένες ανομολόγητες επιθυμίες ή να αισθάνεσαι θλίψη για αρκετά αλλά μη συγκεκριμένα πράγματα. Τέλος, μπορεί να εκδηλώ¬σεις φοβίες για διάφορες ασθένειες. Η σωστή αντιμετώπιση όλων αυτών είναι να μπορέσεις να τα επαναφέρεις στην ενσυνείδητη μνήμη σου και να τα εξετάσεις με τα σημερινά δεδομένα. Θα πρέπει δηλαδή να δεχθείς αυτές τις συγκινήσεις ως πραγματικά υφιστάμενες, αλλά παράλ¬ληλα θα πρέπει να τις αποσυσχετίσεις από την ώριμη πλέον ζωή σου. Το έργο αυτό είναι αρκετά δύσκολο, αλλά τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για να το πετύχεις. Τώρα είναι η ώρα να κοιτάξεις πίσω και να δει ς το παρελθόν μέσα από το πρίσμα του παρόντος. Να ελευθερωθείς από το παρελθόν σου και να οριοθετήσεις τη ζωή σου σωστά. Πρέπει να εκτιμήσεις, με απόλυτη ακρίβεια, όλα τα γεγονότα που έχουν παραμεί¬νει στο υποσυνείδητό σου και να τα ξεπεράσεις. Διαφορετικά, θα ενυπάρχουν μέσα σου και θα εμποδίσουν την ομαλή σου πρόοδο και εξέλιξη. Δεν είναι κατάλληλη εποχή να κλεισθείς στον εαυτό σου. Πρέπει να δείξεις ετοιμό¬τητα στα όσα γίνονται γύρω σου και να αναγνωρίσεις τα λάθη σου. Και δεν πειρά¬ζει αν σε αυτή τη φάση χρειαστεί να αγνοήσεις το εγώ σου, προσφέροντας κάτι κα¬λό στους άλλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: