10.8.10

Η διέλευση του ΗΛΙΟΥ από το ΔΕΚΑΤΟ οίκο

Αυτή η διέλευση σε ωθεί να στρέψεις την προσοχή σου στους εξωτερικούς τομείς της ζωής σου. Στην καριέρα σου, στο ρόλο που θα παίξεις μέσα στην κοινωνία και στη θέση και φήμη που μπορεί να αποκτήσεις, μέσα σε αυτό το διάστημα του ενός μηνός. Επιδίωξε να βρεις χρόνο, για να εξετάσεις τη ζωή σου αναλυτικά και να δεις αν η συνισταμένη των επί μέρους ενεργειών σου έχει την κατεύθυνση που θέλεις, και σε ποιο σημείο σημείωσες μέχρι τώρα πρόοδο.
Ο δέκατος οίκος, από ψυχολογικής πλευράς, συνδέεται με την εκδήλωση των εσωτερικών σου ορμών, των ορμών του «εγώ» σου, μέσα στο κοινωνικό περιβάλ­λον. Δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα προσωπικά σου θέματα, αλλά ασκεί πολύ δυνατή επιρροή στην εξωτερική πλευρά της ζωής σου, η οποία είναι αρκετά σημαντική.
Η διέλευση του Ήλιου από το δέκατο οίκο θα σου δώσει την ευκαιρία να προ­βληθείς, είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη κλίμακα, πράγμα που θα εξαρτηθεί βέβαια κι από την όλη δομή του ωροσκοπίου σου και, κατά συνέπεια, της ζωής σου. Είναι πι­θανό να σου ανατεθούν σημαντικές εργασίες, οι οποίες, όμως, θα απαιτούν από σέ­να αυξημένες ευθύνες. Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι τα θέματά σου χρειάζονται ρεαλιστική αντιμετώπιση. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να γνωρίζεις τόσο τις δυνατότη­τές σου όσο και τις αδυναμίες σου. Αν και, την περίοδο αυτή, ευνοείσαι γενικά ­έτσι που η επιτυχία στους σκοπούς σου να μην απαιτεί ιδιαίτερες προσπάθειες, θα πρέπει να σε διακρίνει η μετριοφροσύνη. Μην προσποιείσαι ότι έχεις γνώσεις περισσότερες από όσες έχεις στην πραγματικότητα. Η αλήθεια δε θα αργή­σει να φανεί κι η ζημιά σου θα είναι να χάσεις την εμπιστοσύνη κι εκτίμηση ανθρώ­πων που σε ενδιαφέρουν. Απλά, τώρα είναι ευκαιρία να δεις τις δυνατότητές σου, να διορθώσεις σφάλματα τακτικής του παρελθόντος και να προγραμματίσεις με σω­στό τρόπο τις εργασίες σου για το μέλλον. Ο δέκατος οίκος, επίσης, συνδέεται και με τους γονείς. Η διέλευση του Ήλιου από αυτόν, θα μπορούσε να δείχνει μια πολύ σημαντική συναλλαγή μαζί τους.
Τώρα έχεις τη δυνατότητα να περιορίσεις το ενδιαφέρον σου σε απρόσωπες κα­ταστάσεις και σχέσεις, αν και δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν τόσο οικογενειακά όσο και κοινωνικά ή κι επαγγελματικά προβλήματα, αν, στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο δέκατος οίκος επηρεάζεται αρνητικά από κάποιον άλλο ή άλλους πλανήτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: