9.8.10

Η διέλευση του ΗΛΙΟΥ από τον ΕΝΑΤΟ οίκο

Η περίοδος που διελαύνει ο Ήλιος από τον ένατο οίκο του ωροσκοπίου σου είναι κατάλληλη για να αυξήσεις τις γνώσεις σου και να αποκτήσεις διάφορες εμπειρίες. Μπορεί να ασχοληθείς με τη μελέτη διαφόρων κειμένων που θα σου ανυψώσουν το πνευματικό σου επίπεδο ή, εφόσον συγχρόνως υπάρχει κι άλλη διέλευση, να είναι ο καιρός που θα αποκτήσεις κάποιο. πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης. Είναι πολύ πιθα­νό να ασχοληθείς με την τέχνη, την πολιτική, τη θρησκεία. Ακόμη, μπορεί να σε ελ­κύσει ο αθλητισμός.
Μπορεί να κάνεις ταξίδια μακρινά ή να αποφασίσεις να παραμείνεις στο εξωτερι­κό. Έτσι, θα σου δοθεί η ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με πολύ κόσμο, ώστε να ανακαλύψεις και μια άλλη άποψη της ζωής. Επίσης, μπορεί να έχεις την επιθυμία να ασχοληθείς με πράγματα που ξεφεύγουν από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Κι αν ακόμα δε θελήσεις να ασχοληθείς με μια καινούργια πνευματική δραστηριότητα, θα ενδιαφερθείς να μάθεις κάτι καινούργιο και να βρεθείς μέσα σε περισσότερο κό­σμο.
Τώρα είναι η εποχή να δεις πόσο ηθικός είσαι κι αν οι διάφορες ενέργειές σου εί­ναι νομότυπες. Ακόμα, ίσως θελήσεις να ερευνήσεις τη νομοθεσία που υπάρχει, αναφορικά με τις καθημερινές σου δρασrηριότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: