30.8.10

Η διέλευση της ΣΕΛΗΝΗΣ από τον ΕΒΔΟΜΟ οίκο


Όταν η Σελήνη διελαύνει από τον έβδομο οίκο, η προσοχή σου στρέφεται προς τις πιο στενές σου σχέσεις κι αντιδράς με περισσότερο συναισθηματικό τρόπο.
Αυτή η διέλευση μπορεί να επηρεάσει το γάμο σου, μια στενή συναισθηματική σχέ­ση, τις κοινωνικές ή επαγγελματικές σου σχέσεις ή ακόμα και τις σχέσεις με τους αντιπάλους σου.
Αν, κατά το χρόνο της διέλευσης, βρίσκεσαι σε αρνητική συναισθηματική κατά­σταση, θα έχεις την τάση να γίνεις ζηλότυπος και κτητικός. Ακόμα, υπάρχει η περί­πτωση να ενεργείς ασυνείδητα ή με κάποιον παρορμητισμό προς τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Θα σου είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις μια στάση ανεξάρτητη και αντικειμενι­κή, στο συναισθηματικό τομέα, όπου οι αντιθέσεις σου με τους άλλους θα είναι συ­χνές. Θα πρέπει να δρας με  ενσυνείδητη σκέψη, ώστε να μην αφήνεις περιθώρια στους άλλους για έλεγχο.
Κατά το χρόνο της διέλευσης θα αντιμετωπίσεις ορισμένες προστριβές. Είναι γε­γονός ότι οι προστριβές σου με τις γυναίκες και τα παιδιά θα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Δεν παίζει σπουδαίο ρόλο ποιόν θα αντιμετωπίσεις. Ο σκοπός είναι αυτή τη διέλευση να τη δεις σα μια ευκαιρία για να καταλάβεις πώς αντιδράς σε ορισμένες περιπτώσεις. ­
Στις διάφορες προστριβές που θα έχεις, είναι βασικό να ξέρεις ότι η ευθύνη βαρύ­νει εξ ολοκλήρου εσένα, γιατί πρέπει να μάθεις να σέβεσαι και τις απαιτήσεις των άλλων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: