27.8.10

Η διέλευση της ΣΕΛΗΝΗΣ από τον ΕΚΤΟ οίκο


Είναι η περίοδος που θα συγκεντρώσεις όλες σου τις ενέργειες και όλες τις προ­σπάθειες στις άμεσες ανάγκες της καθημερινότητας. ξεχνάς κάθε τι που έχει σχέση με το συναισθηματικό σου κόσμο και στρέφεσαι μόνο προς τα θέματα που σου εξα­σφαλίζουν τα προς το «ζην».
Η αιτία βρίσκεται στην αντίφαση που υπάρχει μεταξύ της ανάγκης που δημιουργεί η Σελήνη για προσωπική και συναισθηματική επαφή και της εξ ολοκλήρου αντίθετης φύσης του έκτου οίκου.
Μπορεί να γίνεις υπέρ-κριτικός ή να ακολουθήσεις την «τακτική της προσποίη­σης». Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής σου είναι να κάνεις τους άλλους να νιώθουν ένοχα για τη συμπεριφορά τους. Το σωστό, λοιπόν, είναι να εξωτερικεύεις τα συναι­σθήματά σου, ακόμα κι αν είναι αντίθετα προς την υπάρχουσα κατάσταση.
Ένας άλλος τομέας που επηρεάζεται από αυτή τη διέλευση είναι ο τομέας της υγείας. Όσο διαρκεί η διέλευση, θα νιώθεις μια γενική κατάπτωση και μια επιρρέ­πεια προς τις συνηθισμένες ασθένειες.
Προσωπικά, έχω παρατηρήσει ότι κατά τη διέλευση της Σελήνης από τον έκτο οί­κο (ή τον δωδέκατο) στο γυναικείο κύκλο εκδηλώνεται η έμμηνος ρύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: