16.4.16

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΩΝΑΚΗ TABLES OF MEDICAL ASTROLOGY BY DEMETRIOS KORONAKIS

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

https://drive.google.com/file/d/0B8oB6gW6y3GINVdYdWt2TkY5c0k/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: