2.3.15

Δρ. Χάμερ - Ο Σιδηρούς Κανόνας του Καρκίνου 3-6

Θέματα του 3ου από τα έξι μέρη του ντοκυμαντέρ:
-Καρκίνος τραχήλου μήτρας, έπειτα από συζυγική βαναυσότητα.
-Καρκίνος από ρήξη μεταξύ πατέρα-κόρης, αποκάλυψε παλαιό (αποθεραπευμένο)
βρογχικό καρκίνωμα. Ο ασθενής πιέστηκε από τους οικείους του να κάνει
χημειοθεραπεία. Όταν πέθανε, κατηγορήθηκε η μέθοδος του Χάμερ.
-Ομιλία ασθενούς με πολλαπλούς καρκίνους.
-Ο παράγοντας σύμπτωση στην προβλεψιμότητα της ΓΝΙ είναι κάτω του 1:1.000.000
-Ιατρική επιτροπή τρομάζει από την μαθηματική ακρίβεια της μεθόδου του Χάμερ και
διακόπτει την εξεταστική διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: