17.9.14

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ 2014-2015


ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΡΕΥΝΑ  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΡΟΣΤΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ   2014-2015
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΟΣ –ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ  M.Sc
 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  uranialab@gmail.com 

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΡΕΥΝΑ  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΡΟΣΤΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ   2014-2015
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΟΣ –ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ  M.Sc
 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  uranialab@gmail.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια: