12.7.14

Τοπολογια του Λακαν1-Φαντασιακο-Συμβολικο-Πραγματικο


The psychoanalytic world according to Dr. Jacques Lacan.
Real, Symbolic, Imaginary. Topologos on Webex;
session of September 10, 2011
by Dr. Jacques B. Siboni, Topologos Lutecium, Paris, San Francisco

Δεν υπάρχουν σχόλια: