29.4.14

Β Ι Β Λ Ι Α Γ Ο Ρ Α ΣΤΗ Γ Ε Ν Ν Α Δ Ε Ι Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Γ Ε Ν Ν Α Δ Ε Ι Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 MAIOY, 11.00 – 18.00
Β Ι Β Λ Ι Α Γ Ο Ρ Α
Σουηδίας 61, 106 76 Αθήνα, Τηλ. 213 000 2400

Δεν υπάρχουν σχόλια: