6.12.13

ΠΛΑΤΩΝ ΡΙΒΕΛΛΗΣ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο Φωτογράφος και Συγγραφέας ΠΛΑΤΩΝ ΡΙΒΕΛΛΗΣ παρουσιάζει την πορεία της τέχνης της φωτογραφίας από τη γέννησή της μέχρι σήμερα, θίγει τα καλλιτεχνικά προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία της και προσεγγίζει το έργο ορισμένων σημαντικών φωτογράφων-δημιουργών, οι οποίοι συνδυάζουν τη φωτογραφία με το λόγο. Ο ΠΛΑΤΩΝ ΡΙΒΕΛΛΗΣ αναφέρεται στους καλλιτέχνες εκείνους που τον περασμένο αιώνα έθεσαν τα θεμέλια της φωτογραφικής τέχνης και θίγει τα ειδικότερα προβλήματα της καλλιτεχνικής γέννησης και των καλλιτεχνικών επιρροών και αλληλεξαρτήσεων. Παρουσιάζει επίσης το φωτογραφικό έργο των Καλλιτεχνών JULIA MARGARET CAMERON, CARLETON WATKINS, CHARLES NEGRE και HHILL AND ADAMSON.

Δεν υπάρχουν σχόλια: