9.12.13

Δοκιμές αλεξίσφαιρων γιλέκων, 1923

dinfo.gr - 30 φωτογραφίες από το παρελθόν που πρέπει να δείτε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget