5.1.13

Χρονια Πολλα στην Αιγοκερινα Αστρολογο Εβιτα ΖαχαριαδουMay seem peculiar How I think of you  
If you want me, darlin' Here's what you must do
You gotta give me 
'Cause I can't give
 the best Unless I got room to move
If you want me darlin' 
 Take me how you can 
 I'll be circulatin' 'Cause that's the way I am
You gotta give me 'Cause
 I can't give the best Unless I got room to move
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget