25.10.12

Νεος φορος για τις χηρες

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=3c9f2845b8&view=att&th=13a991f6e30c1c97&attid=0.1&disp=inline&realattid=7a755e1cf412f4c4_0.2&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-8Tm4-w4TBotrTpkQ92xf4&sadet=1351189450528&sads=hcoR40TfQVU88fsDNDPZsWMCZ00&sadssc=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget