27.7.12

Θησαυρός από την παγκόσμια μουσική

*Πάρτε και βρείτε σχεδόν τα πάντα απο τους παρακάτω καλλιτέχνες και τη
μουσική τους....και.....αναπολείστε...
.. *****

*(κάτω από το videoclip του κάθε καλλιτέχνη επιλέξτε οποιοδήποτε από τα
τραγούδια του αναφέρονται και σας αρέσει).*****

****

* *****

*Artists:*****

*1)  **Elvis
Presley*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Elvis+Presley&artistid=16241>
*    2)  **Roy
Orbison*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Roy+Orbison&artistid=12664>
*    3)
**Beatles*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Beatles&artistid=16282>
*    4)
**Abba*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=ABBA&artistid=16240>
*    5)  **Bee
Gees*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Bee+Gees&artistid=16294>
*    6)  **Michael
Jackson*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Michael+Jackson&artistid=10179>
*    7)  **John
Lennon*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=John+Lennon&artistid=7800>
*    8)  **Celine
Dion*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Celine+Dion&artistid=3018>
*    9)  **Frank
Sinatra*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Frank+Sinatra&artistid=5814>
*  10)  **Creedence Clearwater
Revival*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Creedence+Clearwater+Revival&artistid=3646>
*  11)  **Julio
Iglesias*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Julio+Iglesias&artistid=8085>
*  12)
**Queen*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Queen&artistid=12007>
*  13)  **Neil
Diamond*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Neil+Diamond&artistid=10788>
*  14)  **Paul
Mccartney*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Paul+McCartney&artistid=11496>
*  15)  **Rolling
Stones*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Rolling+Stones&artistid=16288>
*  16)  **Pink
Floyd*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Pink+Floyd&artistid=11728>
*  17)  **Bruce
Springsteen*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Bruce+Springsteen&artistid=2595>
*  18)  **Elton
John*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Elton+John&artistid=5152>
*  19)  **U2* <http://www.lyricstube.net/video.php?artist=U2&artistid=14809>
*  20)  **George
Harrison*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=George+Harrison&artistid=6120>
*  21)  **Cliff
Richard*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Cliff+Richard&artistid=3382>
*  22)  **Tina
Turner*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Tina+Turner&artistid=14430>
*  23)  **Bob
Marley*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Bob+Marley&artistid=2283>
*  24)  **Andrea
Bocelli*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Andrea+Bocelli&artistid=924>
*  25)  **Dire
Straits*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Dire+Straits&artistid=4499>
*  26)  **Barbra
Streisand*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Barbra+Streisand&artistid=16242>
*  27)
**Eagles*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Eagles&artistid=4928>
*  28)
**Madonna*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Madonna&artistid=9595>
*  29)  **Simon &
Garfunkel*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Simon+%26+Garfunkel&artistid=16284>
*  30)
**Ac/Dc*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=AC/DC&artistid=418>
*  31)  **Bob
Dylan*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Bob+Dylan&artistid=16264>
*  32)  **Dean
Martin*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Dean+Martin&artistid=4173>
*  33)  **Andr?
Hazes*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Andr%E9+Hazes&artistid=919>
*  34)  **Tom
Jones*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Tom+Jones&artistid=14483>
*  35)  **Eric
Clapton*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Eric+Clapton&artistid=5264>
*  36)  **John
Denver*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=John+Denver&artistid=7777>
*  37)  **Eros
Ramazzotti*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Eros+Ramazzotti&artistid=5281>
*  38)  **Deep
Purple*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Deep+Purple&artistid=4229>
*  39)  **Led
Zeppelin*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Led+Zeppelin&artistid=8908>
*  40)  **Rod
Stewart*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Rod+Stewart&artistid=12546>
*  41)  **Status
Quo*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Status+Quo&artistid=13748>
*  42)  **Louis
Armstrong*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Louis+Armstrong&artistid=9372>
*  43)  **Fleetwood
Mac*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Fleetwood+Mac&artistid=5660>
*  44)  **Bryan
Adams*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Bryan+Adams&artistid=2603>
*  45)  **Jimi
Hendrix*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Jimi+Hendrix&artistid=7599>
*  46)  **Barry
White*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Barry+White&artistid=1657>
*  47)  **Nat King
Cole*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Nat+King+Cole&artistid=10726>
*  48)
**Santana*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Santana&artistid=12883>
*  49)  **Michael
Buble*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Michael+Buble&artistid=10165>
*  50)  **Gipsy
Kings*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Gipsy+Kings&artistid=6209>
*  51)  **David
Bowie*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=David+Bowie&artistid=4046>
*  52)  **Adriano
Celentano*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Adriano+Celentano&artistid=504>
*  53)  **Robbie
Williams*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Robbie+Williams&artistid=12474>
*  54)  **Charles
Aznavour*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Charles+Aznavour&artistid=3084>
*  55)
**Metallica*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Metallica&artistid=10141>
*  56)
**Doors*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Doors&artistid=4721>
*  57)
**Shakira*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Shakira&artistid=13107>
*  58)  **Beach
Boys*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Beach+Boys&artistid=16243>
*  59)  **Cat
Stevens*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Cat+Stevens&artistid=2961>
*  60)  **Bon
Jovi*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Bon+Jovi&artistid=2355>
*  61)
**Ub40*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=UB40&artistid=14812>
*  62)  **Joe
Cocker*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Joe+Cocker&artistid=7707>
*  63)  **Whitney
Houston*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Whitney+Houston&artistid=15266>
*  64)  **Phil
Collins*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Phil+Collins&artistid=11676>
*  65)  **Enrique
Iglesias*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Enrique+Iglesias&artistid=5230>
*  66)  **Ricky
Martin*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Ricky+Martin&artistid=12407>
*  67)  **Ray
Charles*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Ray+Charles&artistid=12180>
*  68)  **K3* <http://www.lyricstube.net/video.php?artist=K3&artistid=8156>*
69)  **Zz
Top*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=ZZ+Top&artistid=15598>
*  70)  **Van
Morrison*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Van+Morrison&artistid=14935>
*  71)  **Ringo
Starr*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Ringo+Starr&artistid=12432>
*  72)  **Stevie
Wonder*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Stevie+Wonder&artistid=13826>
*  73)  **Gloria
Estefan*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Gloria+Estefan&artistid=6251>
*  74)
**Supertramp*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Supertramp&artistid=13985>
*  75)  **Jethro
Tull*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Jethro+Tull&artistid=7558>
*  76)  **Black
Sabbath*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Black+Sabbath&artistid=2124>
*  77)  **Marco
Borsato*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Marco+Borsato&artistid=9731>
*  78)  **Guns N?
**Roses*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Guns+N%92+Roses&artistid=6482>
*  79)  **Neil
Young*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Neil+Young&artistid=10792>
*  80)  **Chuck
Berry*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Chuck+Berry&artistid=3287>
*  81)  **Billy
Joel*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Billy+Joel&artistid=2040>
*  82)
**Sting*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Sting&artistid=13840>
*  83)
**Kinks*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Kinks&artistid=16287>
*  84)
**R.e.m.*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=R.E.M.&artistid=12035>
*  85)  **Laura
Pausini*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Laura+Pausini&artistid=8862>
*  86)
**Genesis*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Genesis&artistid=6093>
*  87)  **Who*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Who&artistid=15267>
*  88)
**Monkees*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Monkees&artistid=10422>
*  89)
**Animals*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=ANIMALS&artistid=1004>
*  90)  **Simple
Minds*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Simple+Minds&artistid=13305>
*  91)
**Prince*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Prince&artistid=11892>
*  92)  **Aretha
Franklin*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Aretha+Franklin&artistid=1161>
*  93)  **B.b.
King*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=B.B.+King&artistid=1428>
*  94)  **Iron
Maiden*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Iron+Maiden&artistid=7160>
*  95)  **Pearl
Jam*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Pearl+Jam&artistid=11546>
*  96)  **Christina
Aguilera*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Christina+Aguilera&artistid=3264>
*  97)  **Alice
Cooper*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Alice+Cooper&artistid=715>
*  98)  **Depeche
Mode*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Depeche+Mode&artistid=4322>
*  99)
**Nirvana*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Nirvana&artistid=10957>
*100)  Gary Moore  Top 70 Songs:  1)  **Always On My
Mind*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212437&artist=Elvis+Presley&title=Always+On+My+Mind>
*- Elvis Presley  2)
**Fernando*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16240&id=212064&artist=ABBA&title=Fernando>
*- Abba  3)  **Dancing
Queen*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16240&id=212055&artist=ABBA&title=Dancing+Queen>
*- Abba  4)  **Oh Pretty
Woman*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=12664&id=71176&artist=Roy+Orbison&title=Oh+Pretty+Woman>
*- Roy Orbison  5)  **Spanish
Eyes*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212208&artist=Elvis+Presley&title=Spanish+Eyes>
*- Elvis Presley  6)  **Are You Lonesome
Tonight?*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212283&artist=Elvis+Presley&title=Are+You+Lonesome+Tonight?>
*- Elvis Presley  7)
**Chiquitita*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16240&id=212082&artist=ABBA&title=Chiquitita>
*- Abba  8)
**Massachusetts*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16294&id=216967&artist=Bee+Gees&title=Massachusetts>
*- Bee Gees  9)  **Love Me
Tender*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212159&artist=Elvis+Presley&title=Love+Me+Tender>
*- Elvis Presley 10)
**Imagine*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=7800&id=32093&artist=John+Lennon&title=Imagine>
*- John Len non 11)  **Suspicious
Minds*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212183&artist=Elvis+Presley&title=Suspicious+Minds>
*- Elvis Presley 12)  **California
Blue*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=12664&id=75075&artist=Roy+Orbison&title=California+Blue>
*- Roy Orbison 13)  **My
Way*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212191&artist=Elvis+Presley&title=My+Way>
*- Elvis Presley 14)  **Billie
Jean*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=365&artist=Michael+Jackson&title=Billie+Jean>
*- Michael Jackson 15)  **In
Dreams*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=12664&id=106697&artist=Roy+Orbison&title=In+Dreams>
*- Roy Orbison 16)  **Blue
Bayou*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=12664&id=35269&artist=Roy+Orbison&title=Blue+Bayou>
*- Roy Orbison 17)  **Only The
Lonely*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=12664&id=106771&artist=Roy+Orbison&title=Only+The+Lonely>
*- Roy Orbison 18)  **I Have A
Dream*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16240&id=212077&artist=ABBA&title=I+Have+A+Dream>
*- Abba 19)
**Yesterday*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16282&id=214823&artist=Beatles&title=Yesterday>
*- Beatles 20)  **Mamma
Mia*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16240&id=212011&artist=ABBA&title=Mamma+Mia>
*- Abba 21)
**Thriller*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=363&artist=Michael+Jackson&title=Thriller>
*- Michael Jackson 22)  **Amazing
Grace*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212382&artist=Elvis+Presley&title=Amazing+Grace>
*- Elvis Presley 23)  **Unchained
Melody*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=12664&id=106872&artist=Roy+Orbison&title=Unchained+Melody>
*- Roy Orbison 24)  **Can?t Help Falling In
Love*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212172&artist=Elvis+Presley&title=Can%92t+Help+Falling+In+Love>
*- Elvis Presley 25)  **Jailhouse
Rock*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212162&artist=Elvis+Presley&title=Jailhouse+Rock>
*- Elvis Presley 26)  **Ave
Maria*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=3018&id=6921&artist=Celine+Dion&title=Ave+Maria>
*- Celine Dion 27)  **And I Love You
So*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212403&artist=Elvis+Presley&title=And+I+Love+You+So>
*- Elvis Presley 28)  **Blue
Moon*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212156&artist=Elvis+Presley&title=Blue+Moon>
*- Elvis Presley 29)  **Hey
Jude*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16282&id=214962&artist=Beatles&title=Hey+Jude>
*- Beatles 30)  **I Started A
Joke*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16294&id=216982&artist=Bee+Gees&title=I+Started+A+Joke>
*- Bee Gees 31)  **My
Way*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=5814&id=28914&artist=Frank+Sinatra&title=My+Way>
*- Frank Sinatra 32)  **Hotel
California*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=4928&id=8967&artist=Eagles&title=Hotel+California>
*- Eagles 33)  **A Big Hunk O?
Love*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212168&artist=Elvis+Presley&title=A+Big+Hunk+O%92+Love>
*- Elvis Presley 34)  **Bridge Over Troubled
Water*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212379&artist=Elvis+Presley&title=Bridge+Over+Troubled+Water>
*  Elvis Presley 35)  **The Winner Takes It
All*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16240&id=212098&artist=ABBA&title=The+Winner+Takes+It+All>
*- Abba 36)  **Bad Moon
Rising*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=3646&id=177184&artist=Creedence+Clearwater+Revival&title=BAD+MOON+RISING>
*- Creedence Clearwater Revival 37)
**Ben*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=48141&artist=Michael+Jackson&title=Ben>
*- Michael Jackson 38)
**Waterloo*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16240&id=212031&artist=ABBA&title=Waterloo>
*- Abba 39)  **Stayin?
Alive*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16294&id=217115&artist=Bee+Gees&title=Stayin%92+Alive>
*- Bee Gees 40)
**Words*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16294&id=216985&artist=Bee+Gees&title=Words>
*- Bee Gees 41)  **How Deep Is Your
Love*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16294&id=217113&artist=Bee+Gees&title=How+Deep+Is+Your+Love>
*- Bee Gees 42)
**Crying*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=12664&id=95471&artist=Roy+Orbison&title=Crying>
*- Roy Orbison 43)  **Blue Suede
Shoes*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212130&artist=Elvis+Presley&title=Blue+Suede+Shoes>
*- Elvis Presley 44)  **Blue
Christmas*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16241&id=212215&artist=Elvis+Presley&title=Blue+Christmas>
*- Elvis Presley 45)  **Beat
It*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=364&artist=Michael+Jackson&title=Beat+It>
*- Michael Jackson 46)  **A Day In The
Life*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16282&id=214865&artist=Beatles&title=A+Day+In+The+Life>
*- Beatles 47)  **Bohemian
Rhapsody*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=12007&id=110017&artist=Queen&title=Bohemian+Rhapsody>
*- Queen 48)  **Let It
Be*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16282&id=214932&artist=Beatles&title=Let+It+Be>
*- Beatles 49)  **Only
You*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=12664&id=106773&artist=Roy+Orbison&title=Only+You>
*- Roy Orbison 50)  **Sweet
Caroline*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=12664&id=106836&artist=Roy+Orbison&title=Sweet+Caroline>
*- Roy Orbison 51)  **A Hard Day?s
Night*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16282&id=214784&artist=Beatles&title=A+Hard+Day%92s+Night>
*- Beatles 52)
**Bad*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=369&artist=Michael+Jackson&title=Bad>
*- Michael Jackson 53)  **Earth
Song*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=398&artist=Michael+Jackson&title=Earth+Song>
*- Michael Jackson 54)
**Woman*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=7800&id=32107&artist=John+Lennon&title=Woman>
*- John Len non 55)  **Imagine
(live)*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=7800&id=202052&artist=John+Lennon&title=Imagine+%28Live%29>
*- John Len non 56)  **Heal The
World*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=386&artist=Michael+Jackson&title=Heal+The+World>
*- Michael Jackson 57)  **Stand By
Me*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=7800&id=72167&artist=John+Lennon&title=Stand+By+Me>
*- John Len non 58)  **Sweet
Caroline*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10788&id=49812&artist=Neil+Diamond&title=Sweet+Caroline>
*- Neil Diamond 59)  **O Sole
Mio*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=924&id=95975&artist=Andrea+Bocelli&title=O+Sole+Mio>
*- Andrea Bocelli 60)  **Bridge Over Troubled
Water*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=16284&id=215167&artist=Simon+%26+Garfunkel&title=Bridge+Over+Troubled+Water>
*- Simon & Garfunkel 61)  **Man In The
Mirror*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=375&artist=Michael+Jackson&title=Man+In+The+Mirror>
*- Michael Jackson 62)  **Strangers In The
Night*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=5814&id=32178&artist=Frank+Sinatra&title=Strangers+In+The+Night>
*- Frank Sinatra 63)  **Black Or
White*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=387&artist=Michael+Jackson&title=Black+Or+White>
*- Michael Jackson 64)  **Only
You*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=7800&id=182736&artist=John+Lennon&title=Only+You>
*- John Len non 65)  **My Sweet
Lord*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=6120&id=49757&artist=George+Harrison&title=MY+SWEET+LORD>
*- George Harrison 66)  **What A Wonderful
World*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=9372&id=32358&artist=Louis+Armstrong&title=What+A+Wonderful+World>
*- Louis Armstrong 67)  **24
Horas*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=8085&id=22205&artist=Julio+Iglesias&title=24+Horas>
*- Julio Iglesias 68)  **Everybody Loves
Somebody*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=4173&id=175424&artist=Dean+Martin&title=EVERYBODY+LOVES+SOMEBODY>
*- Dean Martin 69)  **I Just Can?t Stop Lovin
You*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=101692&artist=Michael+Jackson&title=I+Just+Can%92t+Stop+Lovin+You>
*- Michael Jackson 70)  **Smooth
Criminal*<http://www.lyricstube.net/video.php?artistid=10179&id=378&artist=Michael+Jackson&title=Smooth+Criminal>
*- Michael Jackson *****

*Top Singers:*****

*Elvis
Presley*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Elvis+Presley&artistid=16241>
*Michael*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Michael+Jackson&artistid=10179>
*
Jackson**Elton<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Elton+John&artistid=5152>
**
John**Madonna<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Madonna&artistid=9595>
Roy <http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Roy+Orbison&artistid=12664>*
*
OrbisonCliff<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Cliff+Richard&artistid=3382>Richard
Tom
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Tom+Petty&artistid=14491>Petty
Tina
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Tina+Turner&artistid=14430>Turner
Bob
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Bob+Dylan&artistid=16264>Dylan
David
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=David+Bowie&artistid=4046>Bowie
Lou <http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Lou+Reed&artistid=9365> Reed
Sting
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Sting&artistid=13840>Peter<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Peter+Gabriel&artistid=11624>Gabriel
Phil<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Phil+Collins&artistid=11676>Collins
Cat
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Cat+Stevens&artistid=2961>Stevens
Elvis<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Elvis+Costello&artistid=5159>Costello
Van
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Van+Morrison&artistid=14935>Morrison
Bruce<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Bruce+Springsteen&artistid=2595>Springsteen
Rod
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Rod+Stewart&artistid=12546>Stewart
Tom
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Tom+Jones&artistid=14483>Jones
Suzanne<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Suzanne+Vega&artistid=14009>Vega
Barbra<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Barbra+Streisand&artistid=16242>Streisand
Robbie<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Robbie+Williams&artistid=12474>Williams
Lenny<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Lenny+Kravitz&artistid=8965>Kravitz
Billy
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Billy+Joel&artistid=2040>Joel
Paul
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Paul+Simon&artistid=11508>Simon
Bryan
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Bryan+Adams&artistid=2603>Adams
Justin<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Justin+Timberlake&artistid=8132>Timberlake
Christina<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Christina+Aguilera&artistid=3264>Aguilera
Avril<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Avril+Lavigne&artistid=1379>Lavigne
Alicia
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Alicia+Keys&artistid=721>Keys
Withney<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Whitney+Houston&artistid=15266>Houston
*****

*... *****

*and more ROCK.
<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Whitney+Houston&artistid=15266>*
****

__,_._,___<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Whitney+Houston&artistid=15266>
****

                            *ΠΟΛΥ
ΚΑΛΟ*<http://www.lyricstube.net/video.php?artist=Whitney+Houston&artistid=15266>
****

Δεν υπάρχουν σχόλια: