2.5.12

Προβλήματα που Αντιμετωπίζουμε Όλοι Ένατος Οίκος


Το παρακάτω κείμενο είναι μετάφραση στα Ελληνικά από την σειρά άρθρων "Problems We All Face", του Dane Rudhyar. Το πρωτότυπο κείμενο μπορείτε να το βρείτε στο www.khaldea.com


Πώς να Διευρυνθείτε – Ασφαλώς και Λογικά
Dane Rudhyar

Αργά ή γρήγορα, κάθε άτομο αποζητά την διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητάς του και, αποκτώντας μεγαλύτερη εμπειρία, την ανεύρεση μίας ευρύτερης συνείδησης της ζωής και του εαυτού του. Κάθε άτομο, συνειδητά ή ασυνείδητα, σφόδρα ή ελαφρώς, νιώθει την ώθηση να γίνει περισσότερα από όσα είναι. Αυτή την ώθηση μπορεί να την αποκαλούμε φιλοδοξία, αλλά η λέξη αυτή δεν λύνει τα προβλήματα τα οποία προξενεί. Επειδή συχνά η φιλοδοξία εκδηλώνεται με αρνητικό ή καταστροφικό τρόπο, η χρήση αυτού του όρου τείνει να περιπλέκει το ζήτημα.


Αποζητούμε τη διεύρυνση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να διευρυνθεί ένα άτομο έγκυρα, με ασφάλεια και διανοητική υγεία. Στην αστρολογία αυτοί οι τρόποι αναφέρονται στα διάφορα πεδία εμπειρίας που αναπαριστάνονται από τον ένατο οίκο του γενεθλίου χάρτη. Ωστόσο, αν πρόκειται να διευρυνθεί με ασφάλεια και πνευματική υγεία και να γίνει ο «μεγαλύτερος εαυτός» του, το άτομο πρέπει να προσανατολιστεί σωστά καθώς εισέρχεται σε αυτά τα πεδία. Πρέπει να προσεγγίσει κανείς το θέμα της διεύρυνσης με εποικοδομητική διανοητική και συναισθηματική στάση. Αν δεν το κάνει, έχει ηττηθεί πριν ακόμη ξεκινήσει. Η εμπειρία της αυτο-ανάπτυξης τελικά γίνεται πικρή και τοξική και οδηγεί σε κάποιο είδος ασθένειας ή παραφροσύνης, ήπιας ή οξείας ανάλογα την περίπτωση. Ποια είναι λοιπόν, η σωστή, εποικοδομητική συμπεριφορά;


Πριν μπορέσουμε να ορίσουμε με πρακτικούς όρους τι απαιτεί αυτή η στάση από το άτομο, πρέπει να κατανοήσουμε ξεκάθαρα τις βάσεις της προσωπικής εξέλιξης από τις οποίες αντλείται η ισχύς και το δυναμικό της διεύρυνσης του εαυτού και η γενική κατεύθυνση προς την οποία συνήθως λειτουργεί στην σημερινή κοινωνία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναλογιστούμε είναι ότι η ανθρώπινη διεύρυνση συμβαίνει ουσιαστικά σε δύο επίπεδα: το οργανικό και το κοινωνικό.


Ο ανθρώπινος οργανισμός αυξάνεται σε μέγεθος από την στιγμή της γέννησης. Αυτή η αύξηση είναι απλώς η επιμήκυνση της προγεννητικής εξέλιξης και οφείλεται στην αφομοίωση εξωτερικής τροφής. Η αύξηση είναι ενστικτώδης, βιολογικά αναγκαστική και φυσιολογική. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η διαδικασία ανάπτυξης μπορεί να περιπλακεί λόγω ακατάλληλης και ανεπαρκούς τροφής σαν αποτέλεσμα ψυχολογικής και κοινωνικής πίεσης ή εμποδίων πολλών ειδών που βιώνει το παιδί στο περιβάλλον του. Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε αυτούς τους πρώιμους τομείς της ανθρώπινης εξέλιξης αναφέρονται αστρολογικά στον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο οίκο του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη.


Μέσω αυτών των οίκων στις αρχικές τους όψεις, οικοδομείται ο ανθρώπινος οργανισμός. Το πνεύμα της εξατομίκευσης που ενσαρκώνεται την στιγμή της πρώτης πνοής μαθαίνει σταδιακά να προσαρμόζεται και λίγο πολύ να ελέγχει τα βασικά υλικά που παρέχονται από την κληρονομικότητα και το περιβάλλον του. Κατά την διαδικασία αναπτύσσει δικά του εξατομικευμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τα οποία προσπαθεί αυθόρμητα (όταν του επιτρέπεται να το κάνει) να εξωτερικεύσει και να προβάλλει. Κατά την διαδικασία, συνειδητοποιεί τι είναι, τις επιθυμίες του και την αποτυχία του στην απόπειρα ικανοποίησης αυτών των επιθυμιών (τέταρτος και πέμπτος γενέθλιος οίκος). Στην συνέχεια επιζητά την βελτίωση των τεχνικών του, την αναμόρφωση του τρόπου του και την απόκτηση νέου προσανατολισμού απέναντι στους ανθρώπους και στον τρόπο που συνεργάζεται με τους άλλους ανθρώπους (έκτος οίκος).


Η αληθινά συνειδητή και υπεύθυνη ζωή του ατόμου ξεκινά μόνο καθώς αυτό αποκτά μία έντονη και πραγματική αίσθηση σχέσης με όσους συναντά σαν άτομο, δηλαδή της δικής του ελεύθερης επιλογής. Καθώς τους συναντά βασικά ως ίσους αρχίζει να νιώθει ότι μαζί με αυτούς θα έχει την δυνατότητα να σκαρφιστεί κάποια νέα φάση δραστηριότητας και να αποκτήσει νέες εμπειρίες που δεν θα μπορούσε να έχει από μόνος του ή στο προστατευμένο περιβάλλον του σπιτιού του.


Έτσι ο άνθρωπος γίνεται κοινωνική οντότητα. Συμμετέχει λίγο πολύ συνειδητά στον στρόβιλο δραστηριότητας που είναι η κοινωνία. Βιώνει επικερδώς και μη, τα αποτελέσματα της συμμετοχής του (πεδία εμπειρίας εβδόμου και ογδόου οίκου). Είναι απασχολημένος και η ενασχόληση του είναι η ζωή στην κοινωνία ως κοινωνική μονάδα εν μέσω πολλών άλλων κοινωνικών μονάδων. Η συνεχεια εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια: