29.5.12

12 λιθογραφιες των μηνων

http://www.artwallpaper.org/Beham-Hans/Page2/The%20twelve%20months%20and%20the%20zodiac%20sign%20Aries,%20Taurus,%20Gemini,%20Cancer,%20Leo,%20Virgo,%20Libra,%20Scorpio,%20Sagittarius,%20Capricorn,%20Aquarius,%20Pisces/artwallpapers25601600.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια: