2.4.12

Το ωροσκοπιο του 8ώρου2-4-1925: Αποφασίζεται  Ελλάδα η εφαρμογή του 8ώρου τμηματικά, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των διαφόρων εταιριών.

Το 8ώρο έγινε με Πλούτωνα στο Καρκινο και καταργειται με Πλουτωνα στον Αιγοκερω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget