9.1.12

ΙΩΑΝΝΟΥ KAMΑΤΗΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Βυζαντινη Αστρολογια


 
 
Κατά μέρος αστρονομίας δια στίχου
Ιωάννου φιλοσόφου του Καματηρού
Προς βασιλέαν Εμμανουήλ τον Κομνηνόν,περι τα δώδεκα ζώδια,περλι πλανήτας,περί απλανείς αστέρας,περί δεκανούς,περί γενεθλίου,περί θεματίου,περί χρόνων ζωής,περί σεισμού,περί βροντής,περί κεραυνού,περί τα κλίματα,περί σχηματισμών,περί κομήτας,και έτερα εις πλατος πολλά.
 
 
Περί των δώδεκα ζωδίων
 
 
Περί αποτελεσμάτων της Σελήνης
1 Περί αιχμαλώτων αγοράς
2 Περί πλού και εμπορίας
3 Περί αποδήμου
4 Περί γάμου
5 Περί ασθενούντων
6 Περί γυναικών εγκυμονών
7 Περί δραπετών
8 Περί χειρουργίας
9 Περί παραδόσεων τεχνών
10 Περί φυτείας
11 Περί των εν δεσμοίς κατερχομένων
12 Περί κλοπιμαίου
 
 
Περί προσώπων των πέντε πλανητών
Εις ά επιβλέπουσι μέρη του σώματος
Ημεροκρατορίαι και ωροκρατορίαι
Ημέρα Κυριακή του Ηλίου
Ημέρα Δευτέρα της Σελήνης
Ημέρα Τρίτη Αρεος
Ημέρα             Τετάρτη Ερμού
Ημέρα Πέμπτη Διός
Ημέρα Εκτη Αφροδίτη
Κρόνου ημέρα του Σαββάτου
Περί αυξήσεως και ελαττώσεως νυχθημέρου
Περί ώρας αστέρων
Περί της του αστρολάβου χρήσεως
Περί του Ωροσκόπου
Περί μεσουρανήματος και δύοντος
Τα σχήματα των δώδεκα ζωδίων
Περί καταρχών
Περί καταρχής
Περί καταρχής ωροσκόπου
Αλλον περί καταρχής ωροσκόπου
Περί γάμου
Και άλλον περί γάμου
Ετερον περί γάμου
Περί άρρενος και θήλεος
Περί γενεθλίου βρέφους
Περί γενεθλίου βρέφους έτερον
Περί πόλεως φθοράς
Περί του δωδεκατημορίου της Σελήνης
Περί του προσερχομένου σοί ερωτάν,ποίον σκοπόν έχει
Περί του ανατελλουσών και δυομένων μοιρών του ζωδιακού
 
 
 
1 Περί διαφόρων δράσεων του Ηλίου
2 Περί φαντασιών Σελήνης
 
 
1 Μέθοδος περί των κομητών
Κομήτης Διός
Περί του Δίσκου Αστέρος
Λαμπαδίας
Περί του ακοντίου
Περί του ξίφους
Ιππευς
Κομήτης τυφών
Κομήτης πίθος
Κομήτης κεράστης
Κομήτης Σάλπιγξ
Περί του Στεφάνου
Περί λαμπάδων
2 Περί διαφόρων δράσεων του Ηλίου
 
 
 
Περί των γενομένων καθ εκάστη ημέραν εν τω πόλω
Ιανουαρίου
Περί τον Φεβρουάριον
Περί τον Μάρτιον
Περί τον Απρίλιον
Μηνί Μαιω
Μην Ιούνιος
Μηνι Ιουλίου
Αυγούστου
Σεπτεμβρίου
Οκτωβρίου
Νοεμβρίου
Δεκεβρίου
 
 
 
1 Περί του αναβιβάζοντος και του καταβιβάζοντος
2Περί της των πλανητών δυνάμεως
3 Ετερον περί του αναβιβάζοντος και του καταβιβάζοντος
 
 
 
1 Των κλιμάτων η καταγραφή
2Περί κλιμάτων απάντων
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
Περί των δώδεκα ανέμων
Αθησαύριστα
Περιεχόμενα
 
 
Προσφορα  του Δημητρη Κορωνακη απο την ηλεκτρονικη βιβλιοθηκη του Αστρολογικου Στεκιου, που εχει την διαχειρηση της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: