19.1.12

Έντγκαρ Άλαν Πόε Ουρανός στο Σκορπιό σε τρίγωνο με Σελήνη και Αφροδίτη στους Ιχθείς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget