9.1.12

Η διέλευση του ΕΡΜΗ από το ΔΕΥΤΕΡΟ οίκο


ΣΕ αυτό το διάστημα, το μυαλό σου θα το βάλεις να δουλέψει περισσότερο σε ό,τι θεωρείς ως αξίες στη ζωή, είτε αυτό σχετίζεται με υλικά αγαθά είτε με τη συ­ναισθηματική ή πνευματική σου ισορροπία. Μπορεί να διαπραγματευθείς κτηματικά ή οικονομικά θέματα. Ίσως πάλι χρειαστεί να καθορίσεις τα συναισθήματα που νιώ­θεις για κάποια άτομα, έτσι ώστε να γνωρίζουν πλέον εκείνοι τη θέση τους απέναντί σου. Ενώ ένα μεγάλο ενδιαφέρον συχνά παρατηρείται, με  αυτή τη διέλευση, για εμπορικές συναλλαγές. Κάθε δραστηριότητα σχετική με το εμπόριο θα έχει ως χα­ρακτηριστικό της τις μεθοδευμένες διαπραγματεύσεις, ενώ παράλληλα θα σου παρέ­χει τη δυνατότητα να ρυθμίζεις τα πράγματα, όπως εσύ επιθυμείς.
Όλα αυτά βέβαια, εφόσον ο Ερμής είναι σε ορθή φορά, δε δέχεται σοβαρές παρεμβολές από άλλους διερχόμενους, δυσμενείς πλανήτες και δε σχηματίζει δυ­σμενείς όψεις με γενέθλιους.
Διαφορετικά, πρέπει να αποφεύγεις σπουδαίες οικονομικές ή εμπορικές συναλλα­γές. Κάτω από τέτοιες δυσμενείς επιρροές δημιουργείται μπλοκάρισμα στη σκέψη και δεν μπορείς να δεις καθαρά τα θέματα που σε απασχολούν. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το να κάνεις λανθασμένες εκτιμήσεις ή να γίνεις αντικείμενο εκμε­τάλλευσης των άλλων.           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget