19.1.12

Αστρολογια Καρμικο ωροσκοπιο για τους Λεοντες για το 2012          Σε προηγούμενες ζωές έχουμε βιώσει μια έντονη αντίληψη για την
προσωπική μας ταυτότητα και τον ρόλο που έπρεπε να παίξουμε σε αυτόν τον κόσμο.

          Στη θετική πλευρά έχουμε παίξει τον ρόλο μας σε αρμονία με
τους άλλους των οποίων την ατομικότητα σεβαστήκαμε και
εκτιμήσαμε. Εχουμε ακολουθήσει τον δρόμο μας ανεπηρέαστοι από το
κοινωνικό καθεστώς, ελεύθεροι από εκείνες τις προσκολλήσεις που
θα μπορούσαν να μας παγιδέψουν στην ρουτίνα, και προσαρμόσιμοι σε
αλλαγές που θα επέφεραν ενδιαφέρον και ποικιλία σε εμάς και σε
εκείνους που ήταν κοντά μας.

          Στην αρνητική πλευρά έχουμε αναπτύξει μια αίσθηση αλαζονίας,
θεωρώντας τα δικά μας ταλέντα ανώτερα από εκείνα των άλλων και περιφρονώντας ή χλευάζοντας τον τρόπο ζωής, τους σκοπούς και
τις φιλοδοξίες των άλλων. Μπορεί επίσης να έχουμε τοποθετήσει την
ανάγκη μας να είμαστε ελεύθεροι να διακριθούμε στον κόσμο πριν
από τις υποχρεώσεις μας προς εκείνους που εξαρτώνται από εμάς,
γεγόνος που έχει σαν κατάληξη μια ανεπιθύμητη αναστάτωση στη ζωή
τους. Και μπορεί να έχουμε επιδιώξει ανωφελείς αλλαγές απλά για να
αποφύγουμε την απώλεια της ανεξαρτησίας μας.

          Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να ξεπερνούμε την αίσθηση ανωτερότητος όσον αφορά τα ταλέντα και τις ικανότητές μας σε σύγκριση με εκείνα των άλλων ανθρώπων. Για να το κάνουμε αυτό θέσαμε σε λειτουργία την ικανότητά μας να αγγίζουμε το
παγκόσμιο πνεύμα με τη μορφή προαισθημάτων και αναλαμπών που θα
μας βοηθήσουν να βρούμε την αληθινή μας θέση στη ζωή και να
απελευθερώσουμε όλο μας το δυναμικό κατά τον πιο ωφέλιμο δυνατό
τρόπο.

Το κάρμα για το 2012

          Ως προς το βαθμό που έχουμε μάθει να ανεχόμαστε τους άλλους
και να σεβόμαστε τα ταλέντα τους, θα ανακαλύψουμε πως τώρα
είμαστε προικισμένοι με πρωτότυπες και φουτουριστικές ικανότητες
για τις οποίες θα τυχάνουμε της εκτίμησης των άλλων.

          Οπου έχουμε αναπτύξει μια αίσθηση ανεξαρτησίας η οποία
βασίστηκε πάνω σε μια ειλικρινή αναζήτηση να εξερευνήσουμε όλο
μας το δυναμικό και η οποία δεν υπήρξε επιβλαβής για τους άλλους,
θα αποκτήσουμε πολλές ευκαιρίες να κάνουμε διαφορετικά και
συναρπαστικά πράγματα στη ζωή μας, έτσι που θα διευκολυνθούμε να
χρησιμοποιήσουμε τα ταλέντα μας στο έπακρο. Η ζωή μας είναι
πιθανό να είναι γεμάτη καλοδεχούμενες αλλαγές και ευχάριστες
εκπλήξεις.

          Ο πατέρας μας μπορεί να είναι γοητευτικά διαφορετικός,
ανθρωπιστής, και μια πηγή έμπνευσης για εμάς έτσι ώστε να
αξιοποιήσουμε την δική μας μοναδικότητα.

          Οπου στο παρελθόν είχαμε επιδείξει υπεροψία και αδιαλλαξία για
εκείνους που διάφεραν από το δικό μας πρότυπο, θα ανακαλύψουμε
τώρα πως παρά την δυνατή επίγνωση της ταυτότητας και τις υψηλά
ανεπτυγμένες ικανότητες, τα ταλέντα μας δεν αναγνωρίζονται ή
τυχάνουν της περιφρόνησης των άλλων.

          Οπου στο παρελθόν είχαμε φερθεί με απρόβλεπτο τρόπο απέναντι
στους άλλους, είχαμε παραδοθεί παράλογα στην προσωπική ελευθερία,
ή είχαμε επιδιώξει άσκοπες αλλαγές απλά για να αποφύγουμε το
χάσιμο της ανεξαρτησίας μας:

   - μπορεί να βρούμε πως είμαστε επιρρεπείς σε μια έμφυτη
     ανησυχία η οποία μας εμποδίζει από το να ειδικευτούμε σε
     κάποιο κλάδο και που μας οδηγεί σε συνεχείς και μάταιες
     αλλαγές στη ζωή μας,

   - μπορεί οι ζωές μας να αναστατώνονται από αλλαγές πάνω στις
     οποίες ασκούμε ελάχιστο έλεγχο - π.χ. απρόβλεπτες μεταβολές
     σε καταστάσεις οι οποίες καταλήγουν σε διαρκείς μετακινήσεις
     και μας εμποδίζουν να σταθούμε για πολύ σε έναν σκοπό,

   - μπορεί στις ζωές μας να έχουν μπερδευτεί άνδρες (ιδιαίτερα ο
     πατέρας μας ή ο σύντροφός μας) που θεωρούνται από τους
     άλλους εκκεντρικοί, που είναι αλαζόνες και περιφρονούν τα
     ενδιαφέροντα και τις προσπάθειές μας, ή που τοποθετούν την
     δική τους ελευθερία πριν από την γενική ευημερία, ενεργούν
     απρόβλεπτα και μας εμπλέκουν σε συχνές και ανεπιθύμητες
     αλλαγές.

Η πρόκληση για το 2012

1. Να μελετήσουμε τον βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε τις
αρνητικές μορφές της προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα εμπαιγμού ή έλλειψης
αναγνώρισης, ανησυχίας, απρόβλεπτων αλλαγών, ασταθών ανδρών στη
ζωή μας.

3. Να μελετήσουμε κατά πόσο χρησιμοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις
αυτοέκφρασης με ταπεινοφροσύνη, με σεβασμό για τις απόψεις των
άλλων όπου αυτές διαφέρουν από τις δικές μας, και με μια αίσθηση
ανεξαρτησίας η οποία δεν είναι επιζήμια για τους άλλους και
βασίζεται στην επέκταση των οριζόντων μας και όχι στην αποφυγή
δεσμεύσεως.

   Στην πράξη μπορεί να επωφεληθούμε από την ανάμειξη μας με μια
ποικιλία διαφορετικών δημιουργικών ενδιαφέροντων, όχι τόσο από
την άποψη της εξειδίκευσης, αλλά ούτως ώστε να αποκτήσουμε την
εκτίμηση της αξίας του καθενός από αυτά ξεχωριστά. Η μελέτη της
αστρολογίας μπορεί να αναπτύξει την αντίληψη μας για το δημιουργικό δυναμικό του κάθε ζωδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: