30.1.12

Αστρολογια Καρμικο ωροσκοπιο για τους Ιχθεις για το 2012

Στις προηγούμενες ζωές
          Στη θετική πλευρά έχουμε καθιερώσει τον δικό μας τρόπο στην
δοκιμασία υπέρβασης του εγώ μέσω:
   - πνευματικών δραστηριοτήτων, π.χ. προσευχής, διαλογισμού ή
     μοναστικής ζωής,
   - φιλανθρωπίας ή ανθρωπιστικού έργου,
   - των τεχνών (μουσική, ζωγραφική, δράμα, κτλ)
ενώ αποδεχτήκαμε και ανεχτήκαμε τις μεθόδους των άλλων στο να
"βαδίσουν έξω από τους εαυτούς τους", ακόμα και όπου αυτές ήταν
εντελώς διαφορετικές από τις δικές μας.

          Στην αρνητική πλευρά μπορεί να έχουμε εκδηλώσει αδιαλλαξία και περιφρόνηση για εκείνους που έψαχναν "την διέξοδο" από την ζωή
μέσω των ναρκωτικών/του αλκοόλ/της αυτοκτονίας/της απομόνωσης/της
θρησκείας. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί εμείς οι ίδιοι να έχουμε
παραδοθεί σε απρογραμμάτιστο πειραματισμό με τις ίδιες ακριβώς
δραστηριότητες με κίνητρο την αποφυγή δεσμεύσεως ή απλώς για να
μην είμαστε "διαφορετικοί" και πράτουμε έτσι αδιαφορώντας για την
δυστυχία που οι πράξεις μας μπορεί να επιφέρουν στους άλλους.
Μπορεί επίσης να έχουμε προκαλέσει προβλήματα στους άλλους
μέσω ξαφνικών και απρόβλεπτων ενεργειών εξαπάτησης ή δολιότητος.

          Ανάμεσα στις ζωές οι μελέτες μας είχαν σαν επιδίωξη την
ανάπτυξη της κατανόησης και της ανοχής όλων των μορφών δραστηριότητας η οποία εξασφαλίζει μια αποδέσμευση από τον προσωπικό πόνο, αλλά που την ίδια στιγμή μας οδηγεί ειδικά προς
εκείνες τις εμπειρίες οι οποίες είναι διαφωτιστικές και σκόπιμες
και όχι προς εκείνες που είναι καταστρεπτικές και αλλοπρόσαλλες.

Το κάρμα για το 2012

1. Ως προς το βαθμό που έχουμε επιδείξει ανοχή και αποδοχή προς
όλες τις μεθόδους υπέρβασης του εγώ:

   - μπορεί να κατέχουμε το χάρισμα της διαμεσότητας και να
     είμαστε προικισμένοι με μαντικές ικανότητες, που κάνουν την
     εμφάνισή τους ιδιαίτερα σαν μηνύματα που λαμβάνονται σε
     ξαφνικές αναλαμπές, συχνά σε στάδιο κατά το οποίο έχουμε
     έλλειψη συναίσθησης,

   - μπορεί να κατέχουμε καλή αντίληψη γύρω από την λειτουργία
     των υποσυνείδητων και των πνευματικών εννοιών, και την
     ικανότητα να εξηγούμε τις έννοιες αυτές στους άλλους σε
     επιστημονικές γραμμές,

   - άλλα χαρίσματα μπορεί να περιλαμβάνουν την καλλιτεχνική
     έμπνευση και την ικανότητα να συλλαμβάνουμε ιδέες πάνω στον
     τρόπο βοήθειας της ανθρωπότητας.

   - είναι πιθανόν να γινόμαστε δεκτοί και σεβαστοί για τις
     ικανότητές μας.

-  Οπου κατά το παρελθόν έχουμε επιδείξει μια ειλικρινή επιθυμία
για μυστικές ή υπέρ-συνειδητές εμπειρίες θα βρούμε τώρα στον
δρόμο μας ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη της ψυχικής και
πνευματικής μας αντίληψης, γεγονός που θα μας οδηγήσει σε
συναρπαστικά πεδία.

2. Οπου κατά το παρελθόν έχουμε γελοιοποιήσει εκείνους που
παραδόθηκαν σε δραστηριότητες φυγής, μπορεί τώρα να βρούμε πως
και εμείς χλευαζόμαστε, κρινόμαστε ή απορριπτόμαστε όσον αφορά:
   - την εξάρτησή μας από τα ναρκωτικά/το αλκοόλ,
   - την δυνατή επιθυμία να είμαστε μόνοι,
   - τις πνευματικές τάσεις ή πρακτικές,
   - τα καλά έργα και τα ανθρωπιστικά ενδιαφέροντα,
   - την καλλιτεχνική κατεύθυνση.
   Μπορεί να βρεθούμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο αυτές οι τάσεις
δεν γίνονται κατανοητές ή δεν γίνονται αποδεκτές, και στο οποίο
νιώθουμε οι ίδιοι να είμαστε παρείσακτοι.

-  Οπου κατά το παρελθόν έχουμε πειραματιστεί ανεύθυνα και
αλλοπρόσαλλα με δραστηριότητες οι οποίες μας "παίρνουν έξω από
τους εαυτούς μας", μπορεί τώρα να είμαστε επιρρεπείς σε
απρόβλεπτες και μερικές φορές ανατρεπτικές εμπειρίες από την
άποψη:

   - ξαφνικών, δυσάρεστων ψυχικών εκδηλώσεων, όπως είναι οι
     παραισθήσεις, η ακούσια διαμεσότητα ή τα παιχνίδια της
    φαντασίας,

   - ξαφνικών κρίσεων θρησκευτικού ιδεαλισμού και βιαστικών
     συμμετοχών σε θρησκευτικές λατρείες και μαζικά κινήματα, που
     οδηγούν σε ελάχιστη ολοκλήρωση μια και είναι χωρίς συνέχεια
     ή σκοπό,

   - ξαφνικών παράλογων παρορμήσεων να αποδεσμευτούμε από τον
     αληθινό κόσμο μέσω μορφών φυγής όπως τα ναρκωτικά, το
     αλκοόλ, το σεξ, η απομόνωση, και σε μια μειοψηφία
     περιπτώσεων η αυτοκτονία,

   - ακούσιας απομόνωσης, η οποία μπορεί να λάβει χώρα ξαφνικά
     και σαν αποτέλεσμα ατυχημάτων που προκαλούνται από βιαστικές
     ενέργειες από τη μεριά την δική μας ή των άλλων,

   - ολοκληρωτικά απρόβλεπτων δολιοτήτων και προδοσιών από μέρους
     άλλων ανθρώπων.

Η πρόκληση για το 2012

1. Να αναλογιστούμε πόσο πολύ επαναλαμβάνουμε τα αρνητικά
χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν σε συνδυασμό με την μορφή της
προηγούμενης ζωής μας.

2. Να αναλάβουμε την προσωπικη ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε και που απορρέουν από την έλλειψη
αποδοχής και την γελοιοποίηση, ή από ξαφνικές απρόβλεπτες ωθήσεις
και γεγονότα.

3. Να αναλογιστούμε αν εργαζόμαστε ή όχι για να γκρεμίσουμε όλα
τα εμπόδια της αδιαλλαξίας και της προκατάληψης στην κατανόηση
των τρόπων με τους οποίους μπορούμε να υπερβούμε το εγώ και να
αναλογιστούμε επίσης αν κατευθύνουμε τις ζωές μας έτσι που να
προάγουμε αυτή την κατανόηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: