30.1.12

Αστρολογια Καρμικο ωροσκοπιο για τους Σκορπιους για το 2012

Στις προηγούμενες ζωές υπήρξαμε δυνατοί γνώστες της προσωπικής μας δύναμης και συγκεκριμένα της ερωτικής και ψυχικής μας ισχύος.

          Στην θετική πλευρά έχουμε διοχετεύσει αυτή την δύναμη προς την
κατεύθυνση της επιλογής μας ενώ ταυτοχρόνως σεβαστήκαμε τις
απόψεις των άλλων όπου αυτές διέφεραν από τις δικές μας. Εχουμε
επιδιώξει να αναπτύξουμε την αντίληψή μας στις περιοχές της
ερωτικότητας και της ψυχολογίας και του αποκρυφισμού με τρόπο
εποικοδομητικό που δεν ενοχλεί τους άλλους.

          Στη αρνητικη πλευρά παρείχαμε καταφύγιο σε μια αίσθηση
αλαζονίας ως προς την προσωπική μας δύναμη, περιφρονώντας
εκείνους που ήταν λιγότερο δυναμικοί. Μπορεί να υπήρξαμε
επιρρεπείς στην προκατάληψη ή στην γελοιοποίηση εκείνων που
διέφεραν από εμάς σεξουαλικά ή ψυχολογικά. Σε άλλες περιπτώσεις
μπορεί να έχουμε παραδοθεί σε τυχαίο ερωτικό πειραματισμό ή σε
ασυλλόγιστη ενασχόλιση με τον αποκρυφισμό, λησμονώντας κάθε πόνο
που μπορεί να επιφέρει κάτι τέτοιο στους άλλους. Μπορεί να
υπήρξαμε επιρρεπείς σε απρόβλεπτη και ασυλλόγιστη χρήση ισχύος ή
συνδέσμων με ομάδες ισχύος, χαρακτηριζόμενοι από μια κατάφωρη
άρνηση να παραδοθούμε στις αρχές.

          Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε πως η
πρόσβαση στην παγκόσμια γνώση όσον αφορά την εφαρμογή της δύναμης μπορεί να αποκτηθεί μόνον όταν έχουμε καταρρίψει όλα τα εμπόδια της προκατάληψης. Μόνο τότε τα μυστικά των βαθύτερων μυστηρίων της ζωής θα αρχίσουν να ξετυλίγονται.

Το κάρμα για το 2012

1. Οπου κατά το παρελθόν έχουμε επιδείξει ανοχή και αποδοχή για
τους άλλους στο ερωτικό και ψυχολογικό επίπεδο, μπορεί να
κατέχουμε:

   - μια κλίση για έρευνα, που σε μερικές περιπτώσεις οδηγεί στη
     βαθύτερη γνώση και σε ανακαλύψεις (οι οποίες μπορεί να
     παρουσιαστούν με την μορφή ξαφνικών αναλαμπών) ειδικότερα
     στους τομείς της επιστήμης και της ιατρικής,
   - διαγνωστικά χαρίσματα,
   - βαθειά γνώση στους τομείς του ερωτισμού και της ζωής μετά
     τον θάνατο,
   - ψυχική ικανότητα, συγκεκριμένα με τη μορφή ξαφνικών
     προαισθημάτων,
   - την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε την ψυχολογική ρίζα
     συγκεκριμένων ασθενειών και την σωστή θεραπεία που
     απαιτείται, γεγονός που μας δίνει μια κλίση στον τομέα της
     θεραπείας. Μπορεί να υπάρχει συγκεκριμένη κλίση για την
     θεραπεία νευρικών και πνευματικών παθήσεων,
   - αυτές οι ικανότητες είναι πιθανόν να αναγνωρίζονται και να
     είναι σεβαστές από τους άλλους που δουλεύουν σε παρόμοιους
     τομείς και μπορεί να μας οδηγήσουν σε συναρπαστικές και
     ασυνήθεις ευκαιρίες για περαιτέρω διεύρυνση της αντίληψής
     μας.

2. Οπου κατά το παρελθόν έχουμε γελοιοποιήσει εκείνους που τα
ερωτικά ή ψυχολογικά χαρακτηριστικά διέφεραν από τα δικά μας,
μπορεί εμείς οι ίδιοι να υφιστάμεθα γελοιοποίηση ή απόρριψη
λόγω των μη συμβατικών ερωτικών χαρακτηριστικών μας γνωρισμάτων ή
εξαιτίας ψυχολογικών προβλημάτων.

-  Οπου ο χειρισμός της δύναμής μας υπήρξε ανεύθυνος ή
ασυλλόγιστος, μπορεί να είμαστε επιρρεπείς σε:
   - ξαφνικές, ανεξήγητες συναισθηματικές και ερωτικές
     παρορμήσεις, όπως είναι τα απρόβλεπτα ξεσπάσματα οργής ή
     δακρύων, ή η ανεξέλεγκτη ερωτική έλξη προς άτομα που είναι
     ακατάλληλα για εμάς σαν μόνιμοι σύντροφοι,
   - ατάκτες ψυχολογικές διαταραχές ή ξαφνικά και ανεπιθύμητα
     ψυχικά φαινόμενα,
   - ξαφνικές απώλειες ισχύος, και σε έναν μικρό αριθμό
     περιπτώσεων ξαφνικός θάνατος (που αντιπροσωπεύει την
     απόλυτη απώλεια του ελέγχου).

Η πρόκληση για το 2012

1. Να αναλογιστούμε πόσο πολύ μπορεί να επαναλαμβάνουμε τα
αρνητικά χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν σε συνδιασμό με τη μορφή
της προηγούμενης ζωής μας.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να δοκιμάζουμε και που απορρέουν από την έλλειψη αποδοχής
και την γελοιοποίηση, ή από ξαφνικές απρόβλεπτες παρορμήσεις και
γεγονότα.

3. Να μελετήσουμε αν δουλεύουμε ή όχι για να καταρρίψουμε όλα τα
εμπόδια της αδιαλλαξίας και της προκατάληψης στην κατανόηση των
ερωτικών/ψυχικών/ψυχολογικών θεμάτων, και κατά πόσο κατευθύνουμε
την ίδια μας τη ζωή προς αυτές τις περιοχές έτσι ώστε να
προάγουμε αυτή την κατανόηση.

          Στην πράξη μια ευρεία μελέτη της ψυχολογίας θα μπορεί να είναι
το μεγαλυτερό μας ατού. Το ίδιο ωφέλιμη μπορεί να είναι η έρευνα και η συμμετοχή σε όλες τις μορφές ορθόδοξων και εναλλακτικών θεραπειών, τονίζοντας την ποικιλία και όχι τις εκλεκτικές εξειδικεύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: