16.1.12

Αστρολογια Καρμικο ωροσκοπιο για τους Διδυμους για το 2012          Σε προηγούμενες ζωές έχουμε εκδηλώσει ανεξαρτησία στον τρόπο
σκέψης και στον λόγο μας.

          Στη θετική πλευρά έχουμε παραμείνει ταπεινοί σχετικά με τις
διανοητικές μας ικανότητες, σεβούμενοι την ικανότητα των άλλων να
σχηματίσουν πολύτιμες εικόνες από μόνοι τους. Εχουμε εκφράσει τη
γνώμη μας χωρίς ανησυχία για τις συμβατικότητες του κοινωνικού
καθεστώτος, αλλά ποτέ έτσι ώστε να φέρουμε σε δύσκολη θέση ή να
πληγώσουμε τους άλλους σε υπερβολικό βαθμό, και με την ικανότητα
να αλλάζουμε γνώμη όταν πιο σημαντικές ιδέες μας έρθουν στο
μυαλό.

          Στην αρνητική πλευρά μπορεί να έχουμε αλαζονικά θεωρήσει την
δική μας διανοητικότητα σαν ανώτερη εκείνης των άλλων και να έχουμε
διαφωνήσει ή μειώσει εκείνους των οποίων η άποψη ή η νοημοσύνη δεν ήταν - έτσι όπως την βλέπαμε εμείς - στο ίδιο επίπεδο με την δική μας. Μπορεί να έχουμε επιδιώξει την ανάγκη για ελευθερία του λόγου με εγωιστικό τρόπο και φτάνοντας στα όρια, συχνά με επαναστατικό τρόπο. Μπορεί να έχουμε υπάρξει επιρρεπείς στις αλλαγές γνώμης συχνά και απροειδοποίητα, προκαλώντας σύγχυση στους άλλους.

          Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να ξεπερνούμε την αίσθηση της ανωτερότητας όσον αφορά τα δικά μας διανοητικά και λεκτικά χαρίσματα σε αντίθεση προς εκείνα των άλλων ανθρώπων, και έτσι να θέσουμε σε λειτουργία την εναρμόνισή μας με την παγκόσμια κατανόηση και την ικανότητά μας να αποχτήσουμε
ολοκληρωτική γνώση.

Το κάρμα για το 2012

          Ως προς τον βαθμό που έχουμε αποκτήσει ανοχή και σεβασμό για
τους άλλους, θα βρούμε τους εαυτούς μας προικισμένους με μια
πρωτότυπη, οξεία νοημοσύνη η οποία είναι ικανή να συλλαμβάνει
καινοφανείς ή αφηρημένες ιδεές, να έχει πολύπλευρη προσέγγιση σε
προβλήματα και να είναι έτσι ικανή για νέες σκέψεις. Μπορεί να
βρούμε πως έχουμε ένα ξεχωριστό ταλέντο στο γράψιμο και στην
ομιλία, με την ικανότητα να βρίσκουμε την κατάλληλη λέξη την
κατάλληλη στιγμή, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να κατέχουμε
ESP. Είναι πιθανόν να μας εκτιμούν για την ευφυία μας και να απολαμβάνουμε αρμονικές σχέσεις με τους ομοίους μας στο διανοητικό και στο λεκτικό επίπεδο.

          Οπου έχουμε αναπτύξει ένα ανεξάρτητο πνεύμα το οποίο έχει σαν
κίνητρο την ειλικρινή αναζήτηση της γνώσης, θα κατέχουμε την ικανότητα να αλλάζουμε την ροή της σκέψεώς μας κατά βούληση, να
συγκεντρωνόμαστε ταχέως στο ένα θέμα μετά το άλλο και με αυτό τον
τρόπο να διευρύνουμε διαρκώς το πλάτος της διορατικότητάς μας.

          Οπου έχουμε επιδείξει αλαζονεία και αδιαλλαξία σε εκείνους που
διαφέρουν από τα πρότυπά μας, μπορεί να κατέχουμε πνεύμα και λόγο
που, παρά την ξεχωριστή οξυδέρκεια, κρίνονται από τους άλλους σαν
αλλόκοτα και υπερβολικά περίπλοκα.

          Οπου έχουμε επιδιώξει την ελευθερία της σκέψης και την
ελευθερία του λόγου απλά σαν χειρονομία επαναστάσεως:

   - η ταχύτητα του λόγου μας μπορεί να είναι περισσότερο ένα
     εμπόδιο παρά βοήθεια μια και συχνά ο λόγος μας δεν γίνεται
     κατανοητός και αφαιρεί από την ικανότητά μας να
     επικοινωνούμε καθαρά με τους άλλους,

   - μπορεί να βρούμε δυσκολίες στο να αντιμετωπίσουμε την οξεία
     δραστηριότητα του πνεύματός μας το οποίο παλινδρομεί από την
     μία γνώμη στην άλλη με ελάχιστη πιθανότητα για δεύτερη
     σκέψη, καταλήγοντας σε αντιφατικό συλλογισμό,

   - οι ιδέες μας μπορεί να είναι ακραίες μέχρι του σημείου να
     είναι αδύνατο να τεθούν σε εφαρμογή και το πνεύμα μας μπορεί
     να είναι πολύ νευρωτικό, ακατάπαυστα δραστήριο και να
     υπόκειται σε υπερβολική ένταση,

   - το αποτέλεσμα είναι πως νοιώθουμε ότι είμαστε παρείσακτοι
     και δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε αποτελεσματική χρήση των
     διανοητικών μας ικανοτήτων.

Η πρόκληση για το 2012

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουε αρνητικές
μορφές της προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να δοκιμάζουμε σαν αποτέλεσμα υπερδραστήριας νόησης,
πνεύματος και λόγου που προπορεύονται των εαυτών τους, αντιφάσεων
στον τρόπο σκέψης, προβλημάτων στην αυτοσυγκέντρωση και
πνευματική ένταση.

3. Να αναλογιστούμε αν χρησιμοποιούμε ή όχι τις δυνάμεις της
σκέψης και του λόγου με ταπεινοφροσύνη, με σεβασμό για τις
απόψεις των άλλων όπου αυτές διαφέρουν από τις δικές μας, και με
μια αίσθηση ανεξαρτησίας η οποία δεν είναι επιβλαβής για τους
άλλους και βασίζεται στην διεύρυνση της αντίληψής μας και όχι σε
κάποια χειρονομία επαναστάσεως.

          Στην πράξη μπορεί να ωφεληθούμε από την ανάμειξη σε μια
ποικιλία μελετών, από το ευρύτατο διάβασμα, και από συναντήσεις
με διαφορετικά άτομα υπό τη μορφή ομάδων συζητήσεως. Αυτό θα μας
βοηθήσει να διευρύνουμε το πνεύμα μας και να αυξήσουμε την ανοχή
μας στις διαφορετικές απόψεις. Η μελέτη της αστρολογίας μπορεί να
αναπτύξει την αντιληψή μας για τις ικανότητες συλλογισμού και
επικοινωνίας του κάθε είδους ζωδίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: