19.1.12

Αστρολογια Καρμικο ωροσκοπιο για τους Παρθενους για το 2012

Σε προηγούμενες ζωές έχουμε αναμειχθεί σε μια ασυνήθιστη εργασία ή έχουμε μια ανεξάρτητη προσέγγιση στην φροντίδα της υγείας.

          Στη θετική πλευρά αυτή η ατομικότητα θα συνοδεύεται από μια
αίσθηση σεβασμού για τα εργασιακά χαρίσματα των άλλων καθώς και
για τις προσεγγίσεις τους στην φροντίδα της υγείας όπου αυτά
έρχονται σε σύγκριση με τα δικά μας. Είναι πιθανόν να έχουμε
επιδείξει προσαρμοστικότητα, ευελιξία και μια θετική δεκτικότητα
όσον αφορά τις νέες ιδέες.

          Στην αρνητική πλευρά έχουμε επιμείνει με αλαζονεία στο οτι
οι απόψεις μας ήταν οι σωστές απόψεις και έχουμε επιδείξει αδιαλλαξία
και περιφρόνηση σε αυτούς που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μαζί
μας. Είναι πιθανόν να έχουμε συμπεριφερθεί απρόβλεπτα και ανεύθυνα στο χώρο της εργασίας μας εξαιτίας της έλλειψης δέσμευσης και/ή είναι πιθανόν να υπήρξαμε επιρρεπείς σε άσκοπες ενασχολήσεις σχετικές με την υγεία, που σαν κίνητρο είχαν απλά την επιθυμία να είμαστε "διαφορετικοί".

          Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να ξεπερνούμε μια αίσθηση ανωτερότητας όσον αφορά την δική μας προσέγγιση στην υγεία και στην εργασία συγκριτικά με εκείνη των άλλων ανθρώπων. Πράττοντας έτσι θέσαμε σε λειτουργία την εναρμόνισή μας με την παγκόσμια αντίληψη και την ικανότητα μας να ανακαλύπτουμε την γνώση η οποία κυβερνά την ευημερία της ανθρωπότητας όσον αφορά το σώμα και το πνεύμα και η οποία κάποια μέρα θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη στον καθένα από εμάς.

Το κάρμα για το 2012

          Οπου έχουμε επιδείξει ανοχή στα εργασιακά χαρίσματα των άλλων, θα είμαστε ικανοί να συνδεθούμε εύκολα με τις νέες ικανότητες και την τεχνολογία, μπορεί να είμαστε εφευρετικοί από μόνοι μας, και
την ίδια στιγμή θα απολαμβάνουμε τον σεβασμό των συναδέλφων μας.

          Η προηγούμενη προσαρμοστικότητα θα μας έχει προικίσει τώρα με μια ικανότητα να στραφούμε σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και
μια συναρπαστική εργασιακή ρουτίνα που θα προσφέρει πολλές
ευκαιρίες για αλλαγή θα χρησιμέψει για περαιτέρω ανάπτυξη των
χαρισμάτων μας.

          Οπου έχουμε δείξει σεβασμό για όλες τις όψεις της υγιεινής, θα
είμαστε τώρα πολυμήχανοι στο να θεραπεύουμε τους εαυτούς μας και
τους άλλους, με καλή αντίληψη των εναλλακτικών θεραπειών και της
κατάλληλης χρήσης τής κάθε μιάς. Ο τομέας της εξειδικεύσεώς μας -
και σε μερικέ περιπτώσεις οι ίδιες μας οι ιδέες - θα αναγνωρίζεται από τους ομοίους μας, και μπορεί να τύχουμε ευκαιριών να διευρύνουμε την αντίληψή μας ακόμα περισσότερο.

          Οπου στο παρελθόν έχουμε επιδείξει αλαζονία και έλλειψη ανοχής προς εκείνους που διαφέρουν από τα πρότυπά μας:

  - αν και μπορεί να κατέχουμε χαρίσματα ή εφευρετική ικανότητα
     από μόνοι μας, μπορεί να μην μας παραδέχονται οι άλλοι ή να
     μην μας δίνονται αρκετές ευκαιρίες, ή μπορεί να απορριφθούμε
     σαν "παράξενοι",

   - μπορεί να μας χλευάζουν σαν εκκεντρικούς για το ενδιαφέρον
     μας στην υγεία και στην καλή φυσική κατάσταση ή για την
     ασυνήθιστη καθημερινή μας αγωγή.

          Η προηγούμενη τάση μας να αλλάζουμε συνεχώς γνώμη στον χώρο
της εργασίας μας απλά σαν μέσο για την αποφυγή δεσμέυσεως ή για
την αποφυγή υποταγής στην εξουσία μπορεί να κάνει τώρα την εμφάνισή της σαν απρόβλεπτες και δυσάρεστες μεταβολές στην
επαγγελματική μας ζωή, σαν ανησυχία και σαν συνεχής πλήξη σχετικά με την ρουτίνα των εγκόσμιων.

          Οι προηγούμενες ασυνέπειες στη φροντίδα της υγείας μπορεί να
κάνουν τώρα την εμφάνισή τους σαν σκαμπανεβάσματα στη φυσική μας
ευημερία, προκαλώντας μας δυσκολία στο να πραγματοποιήσουμε μια
συνέχεια στην καθημερινή μας ζωή. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί αδύναμο νευρικό σύστημα.

Η πρόκληση για το 2012

1. Να αναλογιστούμε τον βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε τις
αρνητικές μορφές της προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίσουμε σαν αποτέλεσμα της αδυναμίας
ολοκληρώσεως στην επαγγελματική μας ζωή, των απρόβλεπτων αλλαγών στο χώρο της δουλειάς μας, της πλήξης με την καθημερινή ζωή, των σκαμπανεβασμάτων της υγείας μας, και των νευρικών προβλημάτων.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο προσεγγίζουμε την καθημερινή ζωή
και την υγιεινή με σεβασμό για τις απόψεις των άλλων όπου αυτές
διαφέρουν από τις δικές μας, και με μια αίσθηση ανεξαρτησίας η
οποία βασίζεται στο να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και όχι στο
να αποφύγουμε την δέσμευση.

          Στην πράξη μπορεί να ωφεληθούμε από:
-  ποικίλες επαγγελματικές εμπειρίες, ειδικότερα στους τομείς της νέας τεχνολογίας και των εναλλακτικών,
-  την μελέτη των διαφορετικών προσεγγίσεων στην υγιεινή, ιδιαίτερα της εναλλακτικής ιατρικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: