30.1.12

Αστρολογια Καρμικο ωροσκοπιο για τους Υδροχοους για το 2012


          Στις προηγούμενες ζωές
          Στη θετική πλευρά έχουμε αποδείξει πως είμαστε ικανοί να
λειτουργήσουμε σαν άτομα αλλά με την συναίσθηση πως είμαστε μέρη
ενός μεγαλύτερου συνόλου. Ετσι είναι πιθανόν να έχουμε παίξει τον
ρόλο μας στη κοινότητά μας με μια αίσθηση ανεξαρτησίας και
προσωπικής αμεροληψίας, αλλά και με ταπεινοφροσύνη και ενδιαφέρον
για τα δικαιώματα όλων των άλλων ατόμων και όλων των άλλων
ομάδων.

          Στην αρνητικη πλευρά μπορεί να έχουμε υπεροπτικά θεωρήσει τους εαυτούς μας ανώτερους από τα άλλα μέλη της ομάδας - ή έχουμε
θεωρήσει τη δική μας ομάδα σαν ανώτερη από τις άλλες ομάδες μέσα
στην κοινότητα - και μπορεί να έχουμε επιδείξει προκατάληψη εναντίον των ατόμων ή των οργανισμών που διέφεραν από τα πρότυπά μας. Η ανάγκη για προσωπική ελευθερία μπορεί να ήταν μπροστά από τις ευθύνες μας προς τα άλλα άτομα ή τις άλλες ομάδες και μπορεί να να έχει οδηγήσει σε ασυλλόγιστες και απρόβλεπτες πράξεις προς άλλα άτομα και ομάδες.

          Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε μια πιο
ισορροπημένη στάση προς τη μεγάλη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό
μας μέσα στην ομάδα ή στη κοινότητα στην οποία ανήκουμε, καθώς
και μεγαλύτερη ανοχή και αποδοχή των φίλων και συνεργατών μας.
Επρεπε εξ ίσου να μάθουμε να εκφράζουμε την ελευθερία μας σαν
μέσο για την διεύρυνση των οριζόντων μας και όχι σαν μέσο για την
αποφυγή ευθύνης και δεσμεύσεως. Οπως καταρρίπτουμε τα εμπόδια της
αλαζονίας και της προκατάληψης και βελτιώνουμε την έκφραση της
προσωπικής μας ανεξαρτησίας, αργά αλλά σταθερά διευρύνουμε τον
εναρμονισμό μας με το παγκόσμιο πνεύμα, και τη κοινωνική και
κοσμική μας αντίληψη.

Το κάρμα για το 2012

1. Οπου κατά το παρελθόν έχουμε εκφράσει ανοχή και ταπεινοφροσύνη
στην ομάδα μας και στη κοινοτική ζωή:

   - μέσα στον κύκλο μας είναι πιθανόν να γινόμαστε αποδεκτοί για
     αυτό που είμαστε, όσο ασυνήθιστα και αν είναι τα ενδιαφέροντά μας, και όπου ανήκουμε σε μία συγκεκριμένη ομάδα είναι πιθανόν να απολαμβάνουμε εύκολες σχέσεις με άλλες ομάδες ή ενώσεις,

   - μπορεί να έχουμε μια κλίση για κοινωνική εργασία, κοινωνικές
     σπουδές ή πολιτικές δραστηριότητες,

   - μπορεί να είμαστε ικανοί για ιδέες στον τομέα της επιστήμης
     και του αποκρυφισμού.

-  Ως προς το βαθμό που έχουμε αναπτύξει την προσαρμοστικότητα
που απαιτείται για να κινούμαστε ελεύθερα μέσα στην κοινωνία, θα
απολαμβάνουμε τώρα μια συναρπαστική κοινωνική ζωή, με πολλές
ευκαιρίες να συναντήσουμε ασυνήθιστα, ενδιαφέροντα άτομα. Θα
νιώθουμε άνετα στις παρέες των άλλων, κατέχοντας την ικανότητα να
τα πηγαίνουμε καλά με τον καθένα από όποιο κοινωνικό στρώμα και
αν προέρχεται και να προσελκύουμε φίλους όλων των ειδών.

2. Οπου κατά το παρελθόν έχουμε επιδείξει αλαζονία και προκατάληψη στις κοινοτικές μας σχέσεις, μπορεί τώρα να βρούμε πως είμαστε "ξένοι" στον κύκλο στον οποίο ανήκουμε και πως χλευαζόμαστε για τις ασυνήθιστες απόψεις μας.

-  Οπου κατά το παρελθόν οι εκδηλώσεις μας για ελευθερία ήταν
ασυλλόγιστες και επιζήμιες για τους άλλους, μπορεί τώρα να
ανακαλύψουμε ότι γινόμαστε δέκτες ξαφνικών, απρόσμενων και
διασπαστικών στάσεων και ενεργειών από τη μεριά των άλλων
ανθρώπων μέσα στην ομάδα μας ή στην κοινότητα, ή από τη μεριά
αλληλουλοσυγκρουόμενων ομάδων ή κοινωνικών κινημάτων.

-  Μπορεί να είμαστε επιρρεπείς στην πλήξη, στην ανησυχία και σε
διαρκείς μεταβολές της στάσης μας στις προσωπικές μας ή στις
ομαδικές μας συναναστροφές και γενικά στις κοινωνικές μας
φιλοδοξίες.

Η πρόκληση για το 2012

1. Να αναλογιστούμε πόσο πολύ μπορεί να επαναλαμβάνουμε τις
στάσεις και τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν σε σχέση με την
αρνητική μορφή της προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε και που απορρέουν από την γελοιοποίηση ή
την έλλειψη αποδοχής από τους ομοίους μας, από την ανησυχία και
την πλήξη στις κοινωνικές μας συναναστροφές, από την απρόβλεπτη,
διασπαστική συμπεριφορά από μέρους των φίλων ή συνεργατών μας.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο παίζουμε τον ρόλο μας στην ομάδα  ή
στην κοινότητα στην οποία ανήκουμε με κατανόηση και ανοχή και μια
ισορροπημένη προσέγγιση προς την ελευθερία.

          Μπορούμε να βοηθηθούμε προς την κατεύθυνση των σκοπών μας από την ενεργή συμμετοχή σε όλων των ειδών τα κλάμπ, τις ομάδες και
τις κοινωνικές δραστηριότητες, ενδεικτικά σε εκείνες που μας φέρνουν σε επαφή με άτομα που διαφέρουν από εμάς κατά κάποιο τρόπο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: