16.1.12

Αστρολογια Καρμικο ωροσκοπιο για τους Κριους για το 2012

Σε προηγούμενες ζωές ένα δυνατό γνώρισμα του χαρακτήρα μας
υπήρξε η παρόρμηση να επιβάλλουμε τους εαυτούς μας σύμφωνα με τις
υπαγορεύσεις του πνεύματός μας, ελεύθεροι από όλους τους
περιορισμούς.

          Στη θετική πλευρά οι αντικονφορμιστικές μας ενέργειες είχαν σαν
κίνητρο μια επιθυμία να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας και να
βιώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε στην ζωή ενώ λαμβάνουμε επίσης
υπόψη τον αντίκτυπό τους στους άλλους.

          Στην αρνητική πλευρά, ωστόσο, η επιθυμία μας για ελευθερία
έχει εκφραστεί σαν κάτι ελάχιστα παραπάνω από μια χειρονομία
ανταρσίας ενάντια στην εξουσία. Ετσι έχουμε αντιδράσει με τη
μορφή των ασυλλόγιστων ξεσπασμάτων, της ανεξέλεγκτης χρήσης βίας
και των απρόβλεπτων αλλαγών στη ροή της απόκρισής μας σε
προσπάθειες να συγκρατηθεί η ελευθερία μας. Σε μερικές περιπτώσεις η παρόρμηση για ελευθερία δράσεως θα είναι ξεπερασμένη όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και επίσης σε επίπεδο ομάδος, γεγονός που θα καταλήγει στην ενεργό ανάμειξη σε εκστρατείες για αντάρτικα δικαιώματα ή για επανάσταση, συχνά προς ζημία άλλων ομάδων ή τομέων της κοινωνίας.

          Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε την
ικανότητά μας να είμαστε πιστοί προς τους εαυτούς μας κατά τις πράξεις μας και την επιβολή μας ενώ έχουμε στο μυαλό μας τις αναπόφευκτες επιπτώσεις στην ευημερία του συνόλου. Πράτοντας έτσι, αναπτύσουμε την ικανότητά μας να ενεργούμε σύμφωνα με το παγκόσμιο πνεύμα, οδηγούμενοι στην πρωτότυπη, εμπνευσμένη χρήση και κατευθύνση των δυνάμεων ενέργειας.

Το κάρμα για το 2012

1. Το αποτέλεσμα της θετικής ατομικιστικής πράξης που έλαβε χώρα
κατά το παρελθόν είναι πιθανόν να συνίσταται από:

   - μια μαγνητική, πνευματώδη προσωπικότητα και μια ασυνήθιστη,
     ελκυστική εμφάνιση,

   - μια προδιάθεση να συμπεριφερόμαστε αποφασιστικά και
     αποτελεσματικά, να είμαστε πολυμήχανοι και να παρουσιάζουμε
     εμπνευσμένη εφαρμογή ενέργειας που καταλήγει στην
     επιστημονική/τεχνολογική ικανότητα, ή στην εφευρετικότητα,

   - μια γενική ικανότητα να συγκεντρώνουμε ενέργεια κατά βούληση
     και να την διοχετεύουμε σε σύντομα επίμονα ξεσπάσματα όταν
     και όποτε χρειάζεται,

   - την πιθανότητα να μας προσφερθούν πολλές διαφορετικές
     ευκαιρίες να επιδιώξουμε συναρπαστικές δραστηριότητες οι
     οποίες θα επεκτείνουν τους ορίζοντές μας.

2. Το αποτέλεσμα της προηγούμενης επιπολαίοτητας και της ασταθούς
κατεύθυνσης της ενέργειας μπορεί να είναι το ότι:

   - μπορεί να χλευαζόμαστε ή να περιφρονούμαστε από τους άλλους
     εξαιτίας των ασυνήθιστων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς
     μας ή της ασυνήθιστης εμφάνισής μας,

   - μπορεί να είμαστε επιρρεπείς σε ατυχήματα, που συμβαίνουν
     είτε εξαιτίας δικών μας ενεργειών προς απερισκεψία από
     μέρους των άλλων, είτε εξαιτίας καταστάσεων έξω από τον
     έλεγχό μας,

   - όπου στο παρελθόν δώσαμε με μαλθακότητα διέξοδο στον θυμό
     μας, μπορεί τώρα να είμαστε επιρρεπείς σε ακούσιες
     παροξυσμικές κρίσεις του χαρακτήρα μας οι οποίες έρχονται
     και φεύγουν απρόβλεπτα, που μπορεί να δυσκολευτούμε να τις
     αναχαιτίσουμε και που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να
     οδηγήσουν σε παράλογες καταστροφές,

   - η ανησυχία μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, που παρουσιάζεται
     σαν ακόρεστο πάθος για υπερδιέγερση, σαν πλήξη με τα
     εγκόσμια, και σαν μια ροπή προς επικίνδυνες ενασχολήσεις και
     αθλήματα,

   - μπορεί να υποκείμεθα σε σπασμωδική ροή ενέργειας η οποία
     παίρνει την μορφή θαυμάσιας δραστηριότητας που ακολουθείται
     από διαστήματα απάθειας και η οποία μπορεί να θέσει σε
     δοκιμασία το νευρικό μας σύστημα και να μας οδηγήσει σε
     δυσκολίες όσον αφορά την ολοκλήρωση έργων,

   - υπάρχει η πιθανότητα σύγκρουσης με την εξουσία - μπορεί να
     μας απομονώνουν φαινομενικά άδικα,

   - σε μια μειοψηφία περιπτώσεων μπορεί να πάθουμε κακό στα
     χέρια συμμοριών ή ομάδων,

   - μπορεί να βρούμε στην ζωή μας μπλεγμένους άνδρες (ιδιαίτερα
     τον πατέρα μας ή τον σύντροφό μας) των οποίων η αλλοπρόσαλλη
     ή ασυλλόγιστη συμπεριφορά μας επιφέρει φόβο και δυστυχία.

Η πρόκληση για το 2012

1. Να μελετήσουμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές
μορφές ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα ατυχημάτων, παροξυσμικών
κρίσεων, ανησυχίας, μιας σπασμωδικής ροής ενέργειας, σύγκρουσης
με την εξουσία, επαφής με αλλοπρόσαλλους άνδρες.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο διοχετεύουμε και χρησιμοποιούμε την
ενέργεια μας με μια αίσθηση ανεξαρτησίας η οποία δεν είναι
επιζήμια για τους άλλους και η οποία βασίζεται στην διεύρυνση των
εμπειριών μας και όχι απλά στην αποφυγή του περιορισμού και της
εξουσίας.

          Στην πράξη μπορεί να ωφεληθούμε από την ανάμειξη με όσο
περισσότερο διαφορετικούς τύπους ενεργετικής δραστηριότητας είναι
δυνατόν. Η μελέτη της αστρολογίας μπορεί να μας βοηθήσει στο να
αναπτύξουμε την αντίληψή μας γύρω από το μοναδικό ενεργειακό
κίνητρο του κάθε τύπου ζωδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget