9.12.11

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ-Τεχνικές πρόβλεψης για σχέσεις, καριέρα - Οι δευτερεύουσες πρόοδοι

Ένα έτος ζωής αναλογεί σε μια ημέρα. Για παράδειγμα αν θέλουμε να βρούμε τις θέσεις-σχέσεις των πλανητών για το τριακοστό έτος της ζωής μας, θα πρέπει να ανατρέξουμε στον χάρτη του ουρανού τριάντα ημέρες μετά την γέννηση μας.


από την Χριστίνα Δημοπούλου

Xristina Foto
Δευτερογενές σύστημα (secondary)


Τεχνική: Ένα έτος ζωής αναλογεί σε μια ημέρα. Για παράδειγμα αν θέλουμε να βρούμε τις θέσεις-σχέσεις των πλανητών για το τριακοστό έτος της ζωής μας, θα πρέπει να ανατρέξουμε στον χάρτη του ουρανού τριάντα ημέρες μετά την γέννηση μας. Οι πλανητικές θέσεις που προκύπτουν συγκρίνονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις γενέθλιες.

Εννοείται πως εξ αιτίας της ελάχιστης μετατόπισης των αργών πλανητών, το ενδιαφέρον εστιάζεται στους γρήγορους-προσωπικούς δείκτες και ιδιαίτερα στην Σελήνη, η οποία ως προοδευμένη αλλάζει οίκο ή ζώδιο κάθε δύο χρόνια περίπου (πρακτικά διανύει κάτι περισσότερο από μια μοίρα ανά μήνα). Αντίστοιχα ο Ήλιος προχωρά περίπου μία μοίρα κάθε χρόνο, το ίδιο και το Μεσουράνημα ή ο Ωροσκόπος.


Τα «hot points» της ερμηνείας


Οι ενδείξεις που εξατομικεύουν την ερμηνεία-πρόβλεψη είναι βέβαια εκείνες που απορρέουν από την προοδευτική κίνηση των ακμών των οίκων και δη των γωνιακών, δηλαδή του Ωροσκόπου και του Μεσουρανήματος. Εδώ είναι που χρειάζεται η απόλυτη ακρίβεια στην ώρα γέννησης, αφού πρακτικά μια διαφορά τεσσάρων λεπτών σημαίνει ένα γεγονός ή μια κατάσταση...του χρόνου!

  •  Οι όψεις του προοδευμένου Ωροσκόπου φέρνουν αλλαγές στις σχέσεις και στις δράσεις, ανάλογες με την φύση του πλανήτη που συμμετέχει στην όψη.

  • Αντίστοιχα οι όψεις του προοδευμένου Μεσουρανήματος υποδεικνύουν αλλαγές καριέρας, ζητήματα που σχετίζονται με αυτή αλλά και κομβικά σημεία στην ζωή του ατόμου.

Ουσιαστικά οι δύο γωνιακές ακμές μπορούν να νοηθούν ως οι δείκτες ενός κοσμικού ρολογιού που επισημαίνουν μια περίοδο Κρόνου, Αφροδίτης, Ερμή κλπ, αναδεικνύοντας τόσο τις ιδιότητες-τάσεις των ίδιων των πλανητών (πχ τα αισθηματικά θέματα στην περίπτωση της Αφροδίτης), όσο και το περιεχόμενο του οίκου στον οποίο βρίσκονται (πχ αν ο Κρόνος βρίσκεται στον 9ο οίκο μπορεί να σηματοδοτεί μια νομική εμπλοκή, σοβαρές και «δύσκολες» σπουδές ή ταλαιπωρία στις μετακινήσεις).
  •  Οι όψεις της Σελήνης είναι το βασικό μας «χρονολόγιο» μέσα σε μια χρονιά, αφού με αυτές προσδιορίζουμε τάσεις, ενέργειες και γεγονότα κατά την διάρκεια μιας δίμηνης περιόδου.

  • Η είσοδος της Σελήνης σε άλλο ζώδιο (ingress) ή οίκο ουσιαστικά υποδηλώνει μια αλλαγή του τρόπου δράσης και της περιοχής εστίασης των εξελίξεων.

  • Η προοδευμένη Σελήνη σε όψη με την γενέθλια Σελήνη δείχνει μια τάση για να αναψηλάφηση των στόχων και αναπαράγει τις ιδιότητες και τα δρώμενα του γενέθλιου οίκου της Σελήνης.

Εκτός από τις όψεις όταν και αν σχηματίζονται, ελέγχουμε ιδιαίτερα εάν έχουμε αλλαγή ζωδίου ή είσοδο πλανήτη σε οίκο κι ακόμη το εάν υπάρχει πλανήτης που γυρνά ανάδρομος/ορθόδρομος ή βρίσκεται σε «στάση».

Τα όρια ανοχής είναι αυστηρά στην 1 ½ μοίρα για πλανήτες μέχρι και Άρη και μια μοίρα μέχρι και Δία.

 Η συνεχεια εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια: