9.3.10

Δεσμοι της Σεληνης-15 Βόρειος δεσμός στους Διδύμους

3ος Οίκος (Βόρειος δεσμός στους Διδύμους)


Αυτή η θέση δημιουργεί δυσκολία στην έκφραση των πιο εσωτερικών συναισθημάτων. Αυτό, θα πρέπει να το μάθει ο άνθρωπος μέσω της ανταλλαγής ιδεών και συναισθημάτων με άλλους. Αυτό πρέπει να γίνει πριν ο άνθρωπος ψάξει για οποιαδήποτε ολοκλήρωση. Πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα να μοιράζεται την αισθητική του συνείδηση, με τους ανθρώπους του κοινωνικού του περιβάλλοντος και να πληροφορείται από αυτούς τη συνείδηση και τις εντυπώσεις τους. Πρέπει να μάθει να σχετίζεται εύκολα με το περιβάλλον του και να εργάζεται για την καλυτέρευση της κοινωνίας. Οι λέξεις-κλειδιά είναι επικοινωνία και υποκειμενικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: