10.11.09

Ζωδιο Ιχθεις Καρμικο Ωροσκοπιο για το 2010

Σε προηγούμενες ζωές διοχετεύσαμε μεγάλα ποσά ενέργειας στην
οικοδόμηση της ελευθερίας σε ατομικό επίπεδο ή σε ομαδικό επίπεδο
και στο να επιφέρουμε κοινωνική αλλαγή.

Στην θετική πλευρά αντισταθήκαμε στην λαχτάρα να επιβάλλουμε
την δική μας βούληση στους ομότιμούς μας και υπήρξαμε πρόθυμοι να
ακολουθήσουμε την παγκόσμια καθοδήγηση, αποδεχόμενοι τις αλλαγές
και τις παρεμποδίσεις όπου αυτές ήταν αναπόφευκτες.

Στην αρνητική πλευρά είναι πιθανόν να εκφράσαμε μια παθολογική ανάγκη να επιβάλλουμε στην κοινότητά μας ή στην κοινωνία μας την δική μας εικόνα γύρω από την αλήθεια και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μπλεκτήκαμε σε βίαιες πολιτικές ή
επαναστατικές διαμάχες. Μπορεί να αποκτήσαμε μια ψύχωση σχετικά
με την διατήρηση της θέσης αρχηγίας μας ανάμεσα στους συνεταίρους
μας και μπορεί να αντιδράσαμε αμείλικτα και μοχθηρά σε προσπάθειες
να πάρουν τον έλεγχο από τα χέρια μας.

Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να ενεργούμε
σαν εργαλεία της παγκόσμιας βούλησης στο να επιφέρουμε κοινωνική
αλλαγή και όχι στο να επιχειρήσουμε να επιβάλλουμε τις κοινωνικές
μας ιδέες στους άλλους. Πράττοντας με αυτό τον τρόπο κερδίζουμε
την πρόσβαση στην παγκόσμια θεραπευτικη δύναμη και την ευκαιρία
να βοηθήσουμε στο να προκληθεί θετική μεταβολή στην κοινωνία.

Το κάρμα για το 2010

1. Ως προς το βαθμό που κατέχουμε καλή αντίληψη, θα
καταλαβαίνουμε ενστικτωδώς πότε είναι αναγκαίο το να
αποχωριστούμε τους υπάρχοντες φίλους για να κάνουμε νέους, ή πότε
να κάνουμε αλλαγές στις κοινωνικές μας δραστηριότητες για να
αποφύγουμε την στασιμότητα.

- Ως προς το βαθμό που είμαστε ικανοί να απαλλαχτούμε από
φθαρμένες στάσεις και μορφές συμπεριφοράς, θα βρούμε σχετικά
εύκολο το να προσαρμοστούμε:

- σε περίπτωση απώλειας φίλων ή σε περίπτωση αποχωρισμού από
φίλους,
- σε δραστικές αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες ή στην
ισορροπία της πολιτικής δύναμης,
και να αναγνωρίζουμε και να αποβάλλουμε αισθήματα βαθειάς
θλίψης ή μνησικακίας που απορρέουν από τα παραπάνω.

- Ως προς το βαθμό που είμαστε ικανοί να λειτουργήσουμε σαν
κανάλια θείας ενέργειας:

- είναι πιθανόν να ασκούμε μια χαρισματική επιρροή πάνω στους
φίλους και στους γνωστούς μας, και συνεπώς μπορεί να
ανέλθουμε σε μια θέση ισχύος μέσα στην ομάδα, στη κοινότητα
ή στην κοινωνία μας, και σε μερικές περιπτώσεις μέσα στο
χώρο της πολιτικής,
- θα κατέχουμε τη δύναμη να θεραπεύουμε διαμέσου της
κοινωνικής αλλαγής, δηλ. θα έχουμε τη δυνατότητα να
επιφέρουμε θετική μεταβολή στο κοινωνικό μας περιβάλλον λόγω
των πολιτικών ή κοινοτικών μας δραστηριοτήτων,
- μπορεί να ελκυόμαστε περισσότερο σε ομάδες που βασίζονται
στον αυτο-μετασχηματισμό ή στη πνευματική θεραπεία.

2. Ως προς το βαθμό που δεν είμαστε ακόμα εναρμονισμένοι με την
παγκόσμια βούληση και φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον έλεγχο του
πεπρωμένου μας:

- μπορεί να βιώνουμε έναν ενδόμυχο φόβο μήπως χάσουμε τα
δικαιώματά μας μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε,

- μπορεί να βιώνουμε μια αίσθηση ανασφάλειας μέσα στην ομάδα
των ομοτιμών μας εξαιτίας του φόβου μήπως ντροπιαστούμε ή
μήπως χάσουμε τον υποτιθέμενο έλεγχο που ασκούμε στους
άλλους. Αυτή η αίσθηση ανασφάλειας μπορεί να κάνει την
εμφάνισή της σαν αμυντικότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης και σαν
τάση να είμαστε επιφυλακτικοί προς τους άλλους σε ομαδικό
επίπεδο και να αισθανόμαστε έτσι κοινωνικά απομονωμένοι.

- Οπου κατά το παρελθόν έχουμε γίνει αλύγιστοι όσον αφορά τις
κοινωνικές / πολιτικές μας πεποιθήσεις ή έχουμε επιχειρήσει να
επιβάλλουμε αυτές τις πεποιθήσεις στους άλλους:

- σαν μέρος μια γενιάς που γεννήθηκε με έναν προσανατολισμό
Ουρανού-Πλούτωνα, μπορεί να βρεθούμε κάτω από την
κυριαρχία ενός πολιτικού συστήματος το οποίο απειλεί την
προσωπική μας ελευθερία ή τα δικαιώματα της ομάδος μας,

- ωστόσο, όσοι από εμάς έχουμε τον Πλούτωνα στον Ενδέκατο
Οίκο ή έχουμε έναν πλανήτη στον Υδροχόο σε γωνία με τον
Πλούτωνα είναι πιο πιθανόν να αντιμετωπίσουμε το κάρμα τού
να υποχρεωθούμε να εγκαταλείψουμε τη δύναμη που έχουμε μέσα
στην ομάδα ή στην κοινότητά μας,

- σε γενικές γραμμές είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουμε
διαρκείς χωρισμούς από τους φίλους ή τους γνωστούς,

- μπορεί να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στο να αναγνωρίσουμε
και να εκφορτίσουμε αισθήματα θυμού και βαθειάς θλίψης που
απορρέουν από την απώλεια φίλων ή από την παρεμπόδιση της
θελήσεώς μας σε θέματα που αφορούν την ομάδα ή την
κοινότητα. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στη
δημιουργία πικρίας και σε μερικές περιπτώσες στη δημιουργία
ασθένειας.

Η πρόκληση για το 2010

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές
μορφές προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα της ανασφάλειας ή των
αναστατώσεων στην κοινωνία, στην κοινότητα ή στον κύκλο στον
οποίο ανήκουμε.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο καθοδηγούμαστε από την επιθυμία να
ακολουθήσουμε την παγκόσμια βούληση - σαν αντίθεση προς την
επιθυμία για προσωπική δύναμη - κατά την εργασία μας μέσα στην
κοινωνία ή στην τοπική μας κοινότητα.

4. Να ξεπεράσουμε τον φόβο της απώλειας ελέγχου, να μάθουμε να
εμπιστευόμαστε και να ανοιγόμαστε περισσότερο στους άλλους σε
επίπεδο ομάδας.

5. Να φυλαγόμαστε από το να φανερώνουμε - και να αποδίδουμε σε
άλλους - δυσάρεστες κοινωνικές στάσεις τις οποίες δε μπορούμε να
αναγνωρίσουμε ή φοβόμαστε να εκφράσουμε στους άλλους.
6. Να αντιμετωπίσουμε, να εκφορτίσουμε και να μεταλλάξουμε τα
"αρνητικά" αισθήματα που απορρέουν από την παρεμπόδιση της θελήσεώς μας σε θέματα που αφορούν την ομάδα ή την κοινότητα. Οι μελέτες και οι θεραπείες αυτο-αντίληψης, και η συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες θα μας βοηθήσουν σε αυτόν το σκοπό.

1 σχόλιο:

John Bardopoulos είπε...

Επιτελους, εφτασες και σε μας... Μας ερχεται και ο Διας σε λιγο,,,, Εμπρος ,, Εμπρος, Καλε μου Δια,,,,,