29.10.09

Ζωδιο Ζυγος Καρμικο Ωροσκοπιο για το 2010

Σε προηγούμενες ζωές έχουμε αναπτύξει δυνατά και ισχυρά
συναισθήματα τα οποία έχουν οδηγήσει σε μία από τις δύο
αποκρίσεις.

Στη θετική πλευρά έχουμε υπάρξει πρόθυμοι να εργαστούμε για το
παγκόσμιο καλό και να χρησιμοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη
για να βοηθήσουμε και να θεραπεύσουμε τους άλλους. Οπου έχουμε
βιώσει συναισθηματικές κρίσεις τις έχουμε αποδεχτεί σαν απαραίτητες για την ανάπτυξή μας. Μπορεί να έχουμε επίσης καταφέρει κάποια ικανότητα για αυτοέλεγχο, που μας διευκολύνει να εντοπίσουμε τη ρίζα του συναισθηματικού μας πόνου μέσα στους εαυτούς μας αντί να κατηγορούμε τους άλλους για τη δική μας θλίψη.

Στην αρνητική πλευρά έχουμε διοχετεύσει τη θέλησή μας στο να
επιτύχουμε και να διατηρήσουμε την δική μας συναισθηματική
ασφάλεια περιφρονώντας τους άλλους. Για να αποφύγουμε την
εγκατάλειψη των ανθρώπων ή των πραγμάτων στα οποία είμαστε
προσκολημένοι, μπορεί να έχουμε επηρεάσει προς δικό μας όφελος
τους άλλους, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειάς μας, στο να ενδώσουν στις επιθυμίες μας, γενικά με τη χρήση του συναισθηματικού εκβιασμού. Οταν η θέλησή μας εμποδίστηκε από τους άλλους ή από τη μοίρα, μπορεί να θρέψαμε αισθήματα μνησικακίας, ζήλιας και έχθρας για πολύ μεγάλο διάστημα, ενώ παραμέναμε τυφλοί ως προς τη συναισθηματική ακαμψία η οποία βρισκόνταν στην καρδιά των δυσκολιών μας.

Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να εναρμονίσουμε τους
εαυτούς μας με την παγκόσμια βούληση έτσι ώστε να βοηθηθούμε στο
να αποδεχτούμε τις συναισθηματικες αναστατώσεις που συμβαίνουν
στις ζωές μας. Ετσι αποκτούμε μια αληθινή αίσθηση ασφάλειας και αναπτύσουμε την ικανότητά μας να λειτουργούμε σαν κανάλια θείας θεραπευτικής δύναμης.

Το κάρμα για το 2010

1. Ως προς το βαθμό που κατέχουμε καλή αντίληψη και μια ικανότητα
για διάγνωση, θα είμαστε προικισμένοι με βαθειά διορατικότητα
όσον αφορά τα δικά μας αλλά και των άλλων "κρυμμένα" "αρνητικά"
συναισθήματα τα οποία υπογραμμίζουν τόσα πολλά από τα πνευματικά
μας ή σωματικά μας προβλήματα.

- Ως προς το βαθμό που μπορέσαμε να αφήσουμε το παρελθόν πίσω
μας με το να εξαλλείψουμε φθαρμένες μορφές συμπεριφοράς, θα
βρούμε συγκριτικά εύκολο το να εξαλείψουμε τέτοια "αρνητικά"
συναισθήματα, γεγονός που μας επιτρέπει να αποφύγουμε τη
δημιουργία έντασης και ασθένειας, και να προσαρμοστούμε με
περισσότερη ετοιμότητα στις νέες καταστάσεις.

- Ως προς το βαθμό που έχουμε εναρμονιστεί με την παγκόσμια
βούληση και είμαστε ικανοί να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σαν
κανάλια ψυχικής ενέργειας:
- θα κατέχουμε ασυνήθιστη συναισθηματική δύναμη με την οποία
προσελκύουμε χαρισματικά άλλους προς το μέρος μας,
- μπορεί να κατέχουμε τη δύναμη να θεραπεύουμε με το να
μεταφέρουμε ενέργεια στο ψυχικό επίπεδο, ιδιαίτερα για να
βοηθήσουμε τους άλλους να ξεπεράσουν το δικό τους
συναισθηματικό τραύμα,
- Θα έχουμε ένα ισχυρό δεσμό με τη μητέρα μας, η οποία
αντιπροσωπεύει μια πηγή συναισθηματικής δύναμης και θεραπευτικής
ενέργειας.

2. Ως προς το βαθμό που δεν είμαστε ακόμα σε αρμονία με την
παγκόσμια βούληση και φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον έλεχγο του
πεπρωμένου μας μπορεί να είμαστε επιρρεπείς σε μια γενική
συναισθηματική ανασφάλεια που εμφανίζεται σαν:

- ένα διαρκή φόβο μήπως οι άνθρωποι ή τα αντικείμενα από τα
οποία εξαρτώμαστε για την ευτυχία μας και την σταθερότητά
μας, κλαπούν ξαφνικά από εμάς,

- συγκεκριμένα μπορεί να φοβόμαστε πως θα χάσουμε το σπίτι μας
ή πως θα χάσουμε τη μητέρα ή τη σύντροφό μας,

- μια τάση να δυσπιστούμε προς τους άλλους και να συγκρατούμε
τα συναισθήματά μας εξαιτίας μιας αίσθησης τρωτότητας και
έτσι να αισθανόμαστε συναισθηματικά απομονωμένοι,

- Οπου κατά το παρελθόν έχουμε χρησιμοποιήσει τη θέλησή μας για
να εξουδετερώσουμε άλλους προς προσωπικό μας όφελος, μπορεί τώρα
να βρούμε τις ζωές μας μπλεγμένες με άτομα, ιδιαίτερα γυναίκες,
που οι ίδιες είναι έξυπνα επηρεαστικές. Τυπικά η μητέρα μας
μπορεί να ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω μας, υπό την έννοια ότι
επιδιώκει να μας ελέγχει, ή απλά υπό την έννοια ότι είμαστε πολύ
προσκολημένοι σε αυτή και το βρήσκουμε δύσκολο να απομακρυνθούμε
από την επιρροή της. Ελκόμαστε εξ ίσου από γυναίκες οι οποίες
ταιριάζουν με αυτό το μοτίβο.

- Ως προς το βαθμό που υπήρξαμε αλύγιστοι εξαιτίας της ανάγκης
μας να διατηρήσουμε την συναισθηματική μας ασφάλεια (και συχνά
δεν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε την σκληρότητά μας):

- μπορεί να είμαστε προδιαθετιμένοι προς επώδυνα
συναισθηματικά τραύματα που έχουν να κάνουν ή απειλούν την
συναισθηματική μας ασφάλεια,

- συγκεκριμένα μπορεί να βιώνουμε οικογενειακές αναστατώσεις
κατά τη διάρκεια των παιδικών μας χρόνων,

- η προσκόληση στη μητέρα μας - οποιοδήποτε και αν είναι το
επίπεδο της σχέση μας με εκείνη - μπορεί να μας προκαλέσει
μεγάλη θλίψη όταν αποχωριστούμε από εκείνη σαν αποτέλεσμα
χωρισμού ή θανάτου,

- μπορεί να αντιμετωπίζουμε δυσκολία στο να αναγνωρίζουμε
και να εκφορτίζουμε τα αισθήματα θλίψης και θυμού που
απορρέουν από χτυπήματα στην συναισθηματική μας ασφάλεια ή
που σχετίζονται με γυναίκες, συγκεκριμένα τη μητέρα μας, και
που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία έντασης και σε
μερικές περιπτώσεις ασθένειας.

Η πρόκληση για το 2010

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές
μορφές προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα της συναισθηματικής μας
ανασφάλειας, της καταπίεσης των αισθημάτων, των συναισθηματικών
τραυμάτων, της απώλειας του σπιτιού ή των γυναικών, της
κυριαρχίας από τη μητέρα ή τη σύντροφό μας.

3. Να αναλογιστούμε κατά πόσο καθοδηγούμαστε από την επιθυμία να
λειτουργήσουμε σύμφωνα με την παγκόσμια βούληση - σαν αντίθεση
προς την επιθυμία να εξασφαλίσουμε προσωπική δύναμη - στη
συναισθηματική μας απόκριση προς τη ζωή.

4. Να ξεπεράσουμε τον φόβο της απώλειας ελέγχου, να μάθουμε να
επιστευόμαστε και να ανοίγουμε τους εαυτούς μας περισσότερο στους
άλλους στο συναισθηματικό επίπεδο.

5. Να φυλαγόμαστε από το να φανερώνουμε - και να αποδίδουμε σε
άλλους - δυσάρεστα συναισθήματα τα οποία δεν μπορούμε να
αναγνωρίζουμε ή φοβόμαστε να εκφράσουμε στους εαυτούς μας.

6. Να αντιμετωπίσουμε, να εκφορτίσουμε και να μεταλλάξουμε τα
"αρνητικά" αισθήματα που απορρέουν από χτυπήματα στον εγωισμό μας.
Οι μελέτες και οι θεραπείες αυτο-αντίληψης, και η συμμετοχή σε
θεραπευτικές ομάδες θα μας βοηθήσουν σε αυτόν το σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: