10.10.09

Ζωδιο Διδυμοι Καρμικο Ωροσκοπιο για το 2010

Σε προηγούμενες ζωές η βούλησή μας ήταν υψηλώς ανεπτυγμένη και είχε εκφραστεί με τη μορφή μιας δυνατής επιθυμίας για ισχύ,συγκεκριμένα στα ερωτικά και ψυχικά επίπεδα.

Στη θετική πλευρά υπήρξαμε πρόθυμοι να εγκαταλείψουμε την
προσωπική δύναμη για να προσφέρουμε βοήθεια στους άλλους. Ετσι
είναι πιθανόν να αφιερώσαμε τους εαυτούς μας στο να επιφέρουμε
θετική αλλαγή στον κόσμο. Σπουδαιότερα, αναγνωρίσαμε την ανάγκη
να αρχίσουμε από τους εαυτούς μας με τη μορφή της αυτο-ανάλυσης,
της αυτο-γνωσίας και της αυτο-αλλαγής.

Στην αρνητική πλευρά χρησιμοποιήσαμε την ισχυρή μας θέληση για να παίξουμε παιχνίδια
ισχύος έτσι ώστε να εκμεταλλευόμαστε άτομα και καταστάσεις προς
δικό μας όφελος, ειδικότερα στους τομείς των ερωτικών /
συναισθηματικών σχέσεων ή της πολιτικής ισχύος, και σε μερικές
περιπτώσεις μέσω της ανάμειξής μας με τον αποκρυφισμό. Για να
διατηρήσουμε την δύναμή μας είναι πιθανόν να συμπεριφερθήκαμε
αυστηρά και άκαμπτα, καταλήγοντας πολλές φορές στον εκβιασμό ή
στη βία. Οπου η θέλησή μας εξουδετερώθηκε από άλλα άτομα ή από
την "μοίρα" - ιδιαίτερα όπου εμπλέκονταν τα βαθύτερά μας
αισθήματα - υπήρξαμε ανίκανοι να αποδεχτούμε το πεπρωμένο μας και
μπορεί να παραδωθήκαμε στην πικρία, στο μίσος και σε μια επιθυμία
για εκδίκηση.

Ανάμεσα στις ζωές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να
καθυποτάσουμε τις προσωπικές επιθυμίες με το να αποδεχόμαστε και
να προσαρμοζόμαστε στις απώλειες ή στις αλλαγές που επηρεάζουν
την ασφάλειά μας. Γιατί μόνο με την καταβολή της μεμψιμοιρίας
μπορούμε να αρχίσουμε να φτάνουμε την παγκόσμια δύναμη και να
παίξουμε τον ρόλο μας στο να γίνει πραγματικότητα ο κόσμος της
Νέας Εποχής στον οποίο η ασθένεια και ο πόνος έχουν ελλατωθεί
και το κάθε άτομο χρησιμοποιεί την ενέργειά του για να
εξασφαλίσει την ευημεριά του συνόλου.

Το κάρμα για το 2010

1. Ως προς το βαθμό που είμαστε ήδη εναρμονισμένοι με την
παγκόσμια βούληση:

- θα έχουμε μια ικανότητα όσον αφορά την διάγνωση, η οποία μας
προσφέρει μια σωστή εικόνα για τις συνθήκες που
υπογραμμίζουν όλα τα στάδια της ζωής. Σε γενικές γραμμές
αυτή μας παρέχει μια ικανότητα όσον αφορά τις μελέτες, στους
τομείς της ιατρικής και της επιστήμης, ή όσον αφορά τις
έρευνες όλων των ειδών. Πιο συγκεκριμένα, μας επιτρέπει να
αντιλαμβανόμαστε τους ψυχολογικούς παράγοντες που βρίσκονται
στη ρίζα των ασθενειών της κάθε μορφής, εξοπλίζοντάς μας για
εργασία στον τομέα της ψυχιατρικής ή της πνευματικής
θεραπείας,

- θα βρούμε σχετικά εύκολο το να αναγνωρίσουμε και να
εκφορτίσουμε "αρνητικά" συναισθήματα που απορρέουν από
χτυπήματα στην θέλησή μας ή από απειλές κατά της ασφάλειάς
μας πριν προλάβουν να μας βλάψουν πνευματικά ή σωματικά,

- θα βρούμε σχετικά εύκολο το να κάνουμε καινούργιες αρχές
στην ζωή όπου κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα μετά από
ρίξη στις συναισθηματικές ή ερωτικές σχέσεις, μετά από
απώλεια (εκ θανάτου) ή μετά από κάθε άλλη κατάσταση στην
οποία η δύναμη και η ασφάλεια χάνονται από εμάς,

- θα έχουμε ένα δυναμικό χάρισμα εξαιτίας του οποίου οι άλλοι
έλκονται προς το μέρος μας και το οποίο μας διευκολύνει να
επιτυγχάνουμε να κερδίσουμε μια θέση ισχύος,

- μπορεί να έχουμε την δυνατότητα να επιφέρουμε θετικές
αλλαγές το περιβάλλον μας ενεργώντας σαν φορείς ψυχικής
δύναμης. Συγκεκριμένα μπορεί να εμπνεύουμε την θετική αλλαγή
στο περιβάλλον διαμέσω:

- των στενών συναισθηματικών / ερωτικών σχέσεων,
- του επιστημονικού επιτεύγματος,
- της θεραπείας κάθε είδους.

2. Ως προς το βαθμό που δεν είμαστε ακόμα εναρμονισμένοι με την
παγκόσμια θέληση και φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον έλεγχο του
πεπρωμένου μας:

- μπορεί να είμαστε επιρρεπείς στην ανασφάλεια και να
φοβόμαστε την αλλαγή, ειδικά σε θέματα συναισθηματικά /
ερωτικά και σε όλες τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί
καλούμαστε να εγκαταλείψουμε, ιδιαίτερα μπορεί να φοβόμαστε
τον θάνατο, την απόλυτη "εγκατάλειψη",

- είμαστε επιρρεπείς σε παθολογική μυστικότητα και έλλειψη
εμπιστοσύνης προς τους άλλους. Συγκεκριμένα μπορεί να
δείχνουμε απροθυμία στο να εκφράσουμε τα βαθύτερα
συναισθήματά μας επειδή αισθανόμαστε ευάλωτοι και μπορεί να
αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στο να δωθούμε πιο ολοκληρωμένα
στις ερωτικές σχέσεις. Το αποτέλεσμα πιθανόν να είναι μια
δυνατή αίσθηση συναισθηματικής απομόνωσης.

- Οπου κατά το παρελθόν επιχειρήσαμε να εκμεταλλευτούμε τους
άλλους προς δικό μας όφελος, μπορεί τώρα να υποφέρουμε από κακή
μεταχείριση στα χέρια ατόμων που μας μεταχειρίζονται με
σκληρότητα ή που επιχειρούν να μας εκμεταλλευτούν ή να
εξουδετερώσουν την θέλησή μας, ιδιαίτερα ερωτικά ή στους τομείς
των κοινών οικονομικών ή της πολιτικής ισχύος.

- Ως προς το βαθμό που έχουμε γίνει αλύγιστοι εξαιτίας της
ανάγκης μας να ασκήσουμε έλεγχο πάνω στους άλλους σε όλα τα
ζητήματα ισχύος και συγκεκριμένα στα ερωτικά θέματα:

- μπορεί να αντιμετωπίσουμε ακούσιες αλλαγές στη ζωής μας
στις οποίες θα χάσουμε την ισχύ μας, φαινομενικά χωρίς
αιτία, ιδιαίτερα σε θέματα ερωτικά/οικονομικά και μπορεί να
μην μπορέσουμε να προσαρμοστούμε εύκολα σε τέτοιες αλλαγές.
- μπορεί να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στο να αναγνωρίσουμε και
να εκφορτίσουμε αισθήματα ζήλειας, θυμού και βαθειάς θλίψης
που απορρέουν από καταστάσεις κατά τις οποίες η θέλησή μας
έχει παρεμποδιστεί, ιδιαίτερα στα ερωτικά θέματα, γεγονός
που οδηγεί στη δημιουργία πικρίας και σε μερικές περιπτώσες
στη δημιουργία ασθένειας.

Η πρόκληση:

1. Να αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο επαναλαμβάνουμε αρνητικές
μορφές προηγούμενης ζωής.

2. Να αναλάβουμε την πνευματική ευθύνη για τις δυσκολίες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα της ανασφάλειας και της
αίσθησης συναισθηματικής απομονώσεως, της απώλειας ισχύος, της
σκληρότητας, της εκμετάλλευσης από τρίτους.

3. Να αναλογιστούμε αν καθοδηγούμαστε από την επιθυμία να
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους άλλους ή από την επιθυμία για
προσωπική δύναμη στην ζωή γενικά και συγκεκριμένα στις ερωτικές /
συναισθηματικές μας σχέσεις και στη χρήση της ψυχικής ενέργειας.

4. Να ξεπεράσουμε τον φόβο της απώλειας ελέγχου, να μάθουμε να
εμπιστευόμαστε, και να δινόμαστε πιο ολοκληρωμένα στους άλλους
κατά την έκφραση των βαθύτερων αισθημάτων μας, συγκεκριμένα στις
ερωτικές σχέσεις.

5. Να φυλαγόμαστε από το να φανερώνουμε - και να αποδίδουμε σε
άλλους - δυσάρεστες ερωτικές και συναισθηματικές στάσεις, ή
στάσεις απέναντι στην δύναμη, τις οποίες δεν μπορούμε να
αναγνωρίσουμε ή φοβόμαστε να εκφράσουμε στους άλλους.

6. Να αντιμετωπίσουμε, να εκφορτίσουμε και να μεταλλάξουμε τα
"αρνητικά" συναισθήματα που απορρέουν από χτυπήματα στη θέλησή μας ή από την απώλεια ισχύος, συγκεκριμένα στις ερωτικές σχέσεις.

Οι τεχνικές και οι θεραπείες αυτο-αντίληψης, και η συμμετοχή σε
θεραπευτικές ομάδες θα μας βοηθήσουν σε αυτόν το σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: